Dela

Facebook Mail Twitter

Samhällsplanering och GIS – nytt kandidatprogram som startar i höst

Vill du arbeta med att planera samhället med hållbarhet och miljöfrågor i fokus? Till hösten 2024 startar programmet Samhällsplanering och GIS (geografiska informationssystem) på Södertörns högskola.
– Programmet riktar sig till dig som vill vara med och forma framtidens samhälle och vara en del i klimatomställningen och klimatanpassningen av våra städer, säger Karin Ebert, docent i naturgeografi, lektor i miljövetenskap med inriktning mot GIS och tillförordnad programkoordinator.

Programmet Samhällsplanering och GIS är en treårig tvärvetenskaplig utbildning med miljövetenskap som huvudområde. Under utbildningen får du kompetens att skapa underlag för den komplexa planeringen som efterfrågas på flera arbetsplatser.

Karin och Mats

Karin Ebert, tillförordnad programkoordinator, Mats Grahn, utvecklare och lärare inom programmet

– Många besvärliga samhällsproblem vill man lösa med snabbare, effektivare och mer demokratiskt förankrade planeringsprocesser, samtidigt som kraven på att ta hänsyn till allt fler faktorer som påverkar ekonomi, miljö och sociala frågor ökar. För att klara av detta har nya arbetssätt för dialoger om design och utformning av vårt framtida samhälle tagits fram. De flesta av dessa metoder används på en global skala och förekommer både inom myndigheter, kommuner och den privata sektorn, säger Mats Grahn, professor i miljövetenskap, utvecklare av och lärare inom programmet.

Unik och mångvetenskaplig utbildning

Programmet är för dig som vill ha en unik och mångvetenskaplig utbildning inom samhällsplanering och GIS. Genom att fokusera på samhällets behov av digitala färdigheter och kompetenser, ger utbildningen eftertraktade kunskaper som är meriterande i ett framtida arbetsliv inom både privat och offentlig sektor.

– Utbildningen ger en bred kunskapsbas om de verktyg och metoder som finns eller håller på att utvecklas för vad som krävs för att klara av en snabb omställning till ett samhälle som både klarar av ekonomisk standard och att minska negativ påverkan på klimat och miljö. Vi gör det genom att tydligt fokusera på de svårlösta problem som finns mellan olika motstående visioner, till exempel täta men samtidigt gröna städer, miljökonsekvenser av ökad elanvändning, bostadssegregation och social hållbarhet. Denna kunskap integreras med avancerade GIS-kunskaper inom samhällsplaneringen, säger Mats Grahn.

Framtiden

Genom att läsa Samhällsplanering och GIS på Södertörns högskola får du en unik och samhällsrelevant utbildning som leder till en examen i miljövetenskap. Utbildningen är bred och ger dig kunskap som möter marknadens trängande behov av geodata och digitalisering samt kompetens att skapa underlag för den komplexa planering som efterfrågas på flera arbetsplatser. Möjliga arbetsplatser är myndigheter, kommuner och länsstyrelser samt företag som arbetar med samhällsplanering. Du kan bland annat arbeta som GIS-konsult inom samhällsplanering, hållbarhet och miljö.

Efter studierna har du även behörighet att söka vidare studier på avancerad nivå.

Läs mer om Samhällsplanering och GIS här. Om du lämnar din e-postadress och kryssar för programmet på sh.se/intresse skickar vi en påminnelse i samband med att anmälningsperioden öppnar den 15 mars.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-03-04