Dela

Facebook Mail Twitter

Ny utbildning i gestaltade livsmiljöer tillsammans med Konstfack

Södertörns högskola har tillsammans med Konstfack fått pengar från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) för att skapa en ny utbildning som ska öka samarbetet över yrkesgränser. Under Programmet Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker ger dig som student en massa nya perspektiv och bättre redskap för att tackla arbetet med gestaltade livsmiljöer.
– Detta kommer att ge en fantastisk möjlighet till möten över olika gränser, sådana vi märkt brist på, säger Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola.

Fasaden på Moas båge, huvudbyggnad med student framför

Utbildningen är interdisciplinär vilket betyder att du får möjlighet att undersöka frågor ur olika perspektiv och möjlighet att sätta dig in i dina kurskamraters perspektiv och kunskapsområden. Bland annat behandlas frågor om vårt behov av att bygga ekonomiskt, ekologisk och socialt hållbar livsmiljö. Du och dina kurskamrater kommer därigenom få en djupare förståelse och bredare bas att jobba tillsammans och förflytta frågan om gestaltade livsmiljöer framåt.

Håkan Nilsson

– Du kanske har arbetat med allt ifrån konst, arkitektur, design till kulturarvsfrågor och vill vara med och att förstå mer kring de stora utmaningar vi står inför i relation till våra gemensamma rum, och även vara med och pröva alternativa sätt att arbeta, tänka och förhålla dig till framöver, säger Håkan Nilsson och fortsätter:

– När vi har mött personer som jobbar i fältet uttrycker de ofta frustration över att det är för mycket ”stuprörstänkande”, att alla yrkeskategorier håller sig för sig, och att detta gör det svårare att komma till goda resultat i arbetet med våra gemensamma rum.

De som har utvecklat programmet kommer från olika håll, Håkan Nilsson professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola, Loulou Cherinet, professor i konst på Konstfack och Sofia Wiberg, forskare i urbana och regionala studier på KTH och affilierad till Centrum för praktisk kunskap. De har alla intresserat sig för offentlig konst, offentliga rum och stadsrummet på olika sätt.

Samarbete med Konstfack

Utöver nämnda personer har utbildningen tagits fram i nära samarbete med såväl näringsliv som civilsamhälle. Flera arkitektkontor, fastighetsägare, företrädare för byggsektorn liksom representanter från stadsplaneringskontor, offentlig konst och konstnärer har varit aktiva i olika workshops och möten för att ge perspektiv på vad utbildningen kan tänkas behöva innehålla. Flera av dessa kommer också att delta i undervisningen genom att erbjuda platser för studiebesök och gästföreläsningar.

– Vi tror att vi behöver tid för att få mer förståelse för den egna praktiken och kompetensen, skapa nya kontakter och fördjupad förståelse mellan olika discipliner. Det är också därför som vi varvar skrivande, läsande med praktiska uppgifter, och har en kombination av digitala träffar och regelbundna träffar på campus, avslutar Håkan Nilsson.

För att vara behörig behöver du två års yrkeserfarenhet av att arbeta inom området gestaltad livsmiljö. Om du söker via Södertörns högskola behöver du dessutom en filosofie kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap. Har du annan examen, till exempel konstnärlig, söker du via Konstfack.

Läs mer om Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker här. Anmälningsperioden öppnar den 15 mars.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-03-04