Dela

Facebook Mail Twitter

Studenter och näringsliv i samverkan: EIM-studenter analyserade fastighetsbranschen

Ett exempel på hur utmaningsdriven samverkan kan vara till nytta för flera parter är när studenterna på EIM-programmet studerar hur företag hanterar utmaningar och förverkligar idéer. Studenterna Ida, Emelie, Isabella och Tuva har fått insikter om en komplex affärsvärld medan fastighetsutvecklaren Fabege har fått en analys av sin verksamhet.

Studenterna Tuva, Emelie och Isabella

Studenterna Isabella Ahlqvist, Emelie Asmundsson och Tuva Lundberg Haggård (Ida Badkoubeh saknas på bilden). Foto: Kristina Sahlén

Det mångvetenskapliga programmet Entreprenörskap, innovation och marknad (EIM, 180 hp) ska ge studenterna kompetens att leda och driva innovativa och entreprenöriella processer i organisationer och företag. Som ett viktigt komplement till det forskningsanknutna innehållet består utbildningen också av samverkan med arbetslivet. Under den fjärde och femte terminen arbetar studenterna gruppvis med ett företag eller en organisation - ett "fadderföretag". Företaget fungerar både som ett bollplank och tillför praktisk erfarenhet och empiriska data för analys i relation till delkursernas teman.

Utmaningsdriven samverkan

- Studenterna får spetskompetens i att utifrån relevant forskning studera hur organisationer eller företag i verkligheten hanterar olika ”skarpa” utmaningar och hur de förverkligar idéer, säger Tommy Larsson Segerlind, programsamordnare för EIM. Sen är detta också ett utmärkt exempel på utmaningsdriven samverkan, där samverkanspartnern får mycket tillbaka för ett relativt litet åtagande. Åtagandet är att ta emot studenterna vid fyra tillfällen under läsåret för intervjuer.

Efter att året har gått och studenterna har blivit godkända på sina rapporter får fadderföretaget en så kallad Fadderföretagsbok där studenternas fyra arbeten finns samlade. Företaget får därmed en analys av sin verksamhet, utifrån olika teman som behandlats under året.

Studenterna Ida, Emelie, Isabella och Tuva analyserade fastighetsbranschen

Studenterna Ida Badkoubeh, Emelie Asmundsson, Isabella Ahlqvist och Tuva Lundberg Haggård har under två terminer haft fastighetsföretaget Fabege som fadderföretag. Gruppen producerade fyra rapporter som de nu förpackat i en fadderföretagsbok som Fabege kommer att få. Fabeges fotspår – att forma städer för människor, är namnet på fadderföretagsboken.

Tuva Lundberg Haggård, Emelie Asmundsson och Isabella Ahlqvist

Tuva Lundberg Haggård, Emelie Asmundsson och Isabella Ahlqvist

- Under kurserna "Entreprenörskap i teori och praktik I & II", har vi fördjupat oss i ämnen som "Management av innovation och entreprenörskap", "Hållbara affärsmodeller och affärsutveckling", "Projektorganisation och ledning" samt "Omvärldsbevakning och analys". Under dessa kurser har vi haft privilegiet att träffa och intervjua olika nyckelpersoner inom Fabege, säger Ida Badkoubeh.

- En jättebra erfarenhet! Det har verkligen gett oss förståelse för hur komplex affärsvärlden är, fyller Isabella Ahlqvist i.

Fabege är en Stockholmsbaserad fastighetsutvecklare med fokus på att bygga hållbara stadsdelar. Med 228 anställda är Fabege engagerade i en mängd olika projekt. Fokusområden är Arenastaden med stadskvarteret Haga Norra, Solna Business Park, Stockholms innerstad, Hammarby Sjöstad och Flemingsberg.

- I Flemingsberg pågår ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt som är en viktig del i hur Stockholm förändras. Att samarbeta med studenter från campus Flemingsberg är både roligt och viktigt för oss och det är något vi försöker göra på flera plan i utvecklingsarbetet, säger Therese Friedman, marknadsområdeschef Flemingsberg på Fabege.

Hur påverkar fastighetsbranschen samhället?

Emelie Asmundsson berättar om fadderföretagsboken:

- I det inledande kapitlet riktar vi fokus på Fabeges innovativa arbete. Vi undersöker hur företaget tillämpar olika innovationsstrategier och hur de här processerna styrs. Den avslutande omvärldsbevakningen och analysen djupdyker i historiska händelser som påverkat fastighetsbranschen. Här beskrivs Agenda 2023, Parisavtalet, finanskrisen 2008 och COVID-19 pandemin som några av de mest betydande. Sedan följer en nulägesanalys om hur miljön inom branschen ser ut idag och frågeställningen ”Vilka samhällsfrågor skulle fastighetsbranschen kunna vara delaktiga i att utveckla fram till år 2030?".

Ett genomgående tema som uppfattats under samverkansperioden är, enligt studenternas fadderföretagsbok, vikten av att integrera social och miljömässig hållbarhet samt ledning i sin verksamhet. ESG (environment, social and governance) är ett begrepp som definierar mycket av detta och som dessutom kan hjälpa till att svara på frågeställningen ovan. Slutsatsen är att det verkar högst sannolikt att fastighetsbranschen kan inverka på samhällsfrågor som rör just ESG. Allt i från att utveckla hållbara och attraktiva stadsdelar till att skapa ett liv mellan husen som får människor att må bra och prestera bättre. Fabeges fokus på miljö och människan i centrum kan på många sätt kopplas till vad ESG står för.

- Det har varit väldigt intressant att få en inblick i hur ett framgångsrikt företag navigerar i en konkurrensutsatt bransch, avslutar Tuva Lundberg Haggård. En rolig del av utbildningen, där vi har lärt oss mycket.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-03-13