Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskolas mötesplats Innovation station ingår partnerskap med Fabege

Ett sponsoravtal utgör det första steget mot att utveckla ett bredare samarbete mellan Innovation Station på Södertörns högskola och fastighetsbolaget Fabege. Den 30 maj möttes rektor Gustav Amberg och affärsutvecklingschef Johan Zachrisson och undertecknade avtalet.

Johan Zachrisson, affärsområdeschef Fabege, och Södertörns högskolas rektor Gustav Amberg signerar avtalet.

Johan Zachrisson, affärsområdeschef Fabege, och Södertörns högskolas rektor Gustav Amberg signerar avtalet. Foto: Sargon Zazi

Innovation Station Flemingsberg är mötesplatsen och innovationshubben på Södertörns högskola – här samlas aktörer som stödjer affärsutveckling, innovationsstöd och entreprenörskap. Exempel är SH Innovation, Drivhuset, Flemingsberg Science och Nyföretagarcentrum. Innovation Station erbjuder ett co-working space där forskare, lärare, studenter, företag, nyföretagare och offentliga organisationer har möjlighet att utvecklas tillsammans i samverkans- och innovationsprojekt. Utvecklingen drivs av aktörerna gemensamt och miljön syftar till att samla och tillgängliggöra alla delar av betydelse för en framgångsrik innovationsmiljö och utmaningsdriven samverkan.

Rektor Gustav Amberg uttrycker stor entusiasm över samarbetet:

- Med Fabege får vi stöd av en betydelsefull aktör av vikt för regionen som kan bidra med kreativitet och entreprenörsanda. Vi kommer att diskutera och utforska möjligheterna till ytterligare samarbete under och efter avtalstiden. Det är spännande att tänka på vilka framsteg som kan komma ur detta samarbete.

- Fabege har ett stort engagemang i utvecklingen av Flemingsberg till en regional stadskärna, säger Johan Zachrisson, affärsutvecklingschef på Fabege. Campus Flemingsberg och Södertörns högskola är avgörande för vår tro på platsen. Platser som Innovation Station är viktiga för att skapa möten där nya idéer utforskas, potential frigörs och framgång föds. Genom att stötta Innovation Station bidrar vi till att visionen om Flemingsberg som platsen där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm blir verklighet.

Avtalet gäller för tidsperioden 1 maj 2024 till och med 30 april 2025 och kan därefter förlängas med ett år i taget. Avtalet innebär att högskolan åtar sig att använda sponsormedlen för att stärka och utveckla Innovation Station och dess verksamhet. Fabege i sin tur erbjuds exponeringsmöjligheter på Innovation station. I första hand sker det i form av att ett mötesrum genom skyltning tilldelas sponsorns namn.

- Detta avtal med Fabege och denna positiva viljeyttring betyder mycket för de medlemmar, företag, forskare, studenter och startups som bidrar till utvecklingen av Innovation Station, säger Johan Bornebusch, föreståndare vid Innovation Station.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-31