Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola är nu en del av den europeiska universitetsalliansen KreativEU

KreativEU (Knowledge & Creativity European University) ska bygga ett långsiktigt institutionellt och strategiskt samarbete mellan elva lärosäten i Europa. Målet är ett konkurrenskraftigt transnationellt utbildningsutbud med ett nära samarbete i frågor kring hållbarhet, integration, jämställdhet och digitalisering.

Den ansökan som KreativEU-konsortiet gjorde i början av februari har nu beviljats av EU. Arbetet inom alliansen finansieras av EU:s Erasmus+ program (14,4 miljoner euro) i en pilotfas under åren 2025-2028, med möjlighet till förlängd finansiering därefter.

Ökad internationell synlighet

- Jag är väldigt glad för att detta nu blir verklighet, säger Södertörns högskolas rektor Gustav Amberg. En allians med europeiska lärosäten erbjuder attraktiva möjligheter för djup och bred samverkan som skiljer sig väsentligt från andra former av partnerskap. KreativEU öppnar dessutom möjligheter som stämmer väl överens med Södertörns utbildningsutbud och forskningsprofil, och kan därför gynna högskolan i många avseenden.

KreativEU kommer skapa tillfällen för verksamhetsutveckling och det finns också goda möjligheter att inom ramen för samarbetet stärka högskolans nätverk och göra den mer internationellt synlig och attraktiv.

Skapar möjligheter till både fysiska och digitala utbyten

Ett större nätverk och internationell synlighet innebär ökade möjligheter till fysiska och digitala utbyten, främst för studenter men även för lärare, forskare och teknisk-administrativ personal. Personal kan använda den ökade mobiliteten för att delta i erfarenhetsutbyten eller initiera forskningssamarbeten.

För studenter kommer KreativEU främst att öka möjligheterna till internationell mobilitet, men även öka internationaliseringen på hemmaplan.

Under hösten 2024 kommer avtal att skrivas på, samtidigt som alliansen utforskar möjligheter för samarbeten inom ramen för respektive lärosätens befintliga projekt och initiativ. Den 25-27 september planeras nästa konsortiemöte äga rum på Södertörns högskola, då representanter för samtliga lärosäten kommer till Stockholm. Koordinatorlärosäte för KreativEU är Polytechnic University of Tomar i Portugal.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-07-15