Dela

Facebook Mail Twitter

Salstentamen ersätts av alternativ examinationsform

För att värna om studenters och medarbetares studie- och arbetsmiljö samt för att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset har Södertörns högskola beslutat att ersätta salstentamen med alternativ examinationsform under vårterminen 2020.

Student läser på en surfplatta

Detta gäller från den 16 mars och hela vårterminen 2020.

Alternativ examinationsform kan till exempel vara en hemtentamen eller inlämningsuppgifter.

Du som student kommer att få information av din lärare och/eller i ditt kursrum på Studiewebben om hur undervisning och examination kommer att ske.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-03-31