Dela

Facebook Mail Twitter

2020-04-06

Rekommendationer med anledning av coronaviruset

Här samlar Södertörns högskola rekommendationer för studenter, forskarstuderande och medarbetare med anledning av coronaviruset. Högskolan följer fortlöpande utvecklingen och tar del av rekommendationer från bland annat regeringen och Folkhälsomyndigheten och hanterar verksamheten utifrån det.

Student läser på en surfplatta

Denna sida uppdateras löpande. Nyheten publicerades 2020-02-28 och uppdaterades senast 2020-04-03.

Uppdatering 3/4

Rekommendationer till medarbetare att helst undvika rusningstrafik/kollektivtrafik i sin transport till högskolan och att medarbetare/studenter ska hålla distans vid fysiska möten

Uppdatering 20/3

Inga tjänsteresor, inte heller inom Sverige, kommer beviljas. Konferenser, etc., med externa deltagare ska ställas in/skjutas upp/ske digitalt.

Uppdatering 19/3

Vi ber studenter kontrollera sin e-post-adress i Ladok.

Uppdatering 17/3

Regeringen rekommenderar idag (17/3) alla högskolor och universitet att införa distansundervisning från och med i morgon. Södertörns högskola följer rekommendationen. Ingen undervisning kommer att bedrivas i högskolans lokaler från och med den 18 mars. Studenter ombeds att följa information om sin utbildning via Studiewebben.

Uppdatering 16/3

Folkhälsomyndigheten gick under eftermiddagen ut med en rekommendation som går ut på att alla i Stockholmsområdet som kan arbeta hemifrån bör göra det. Hur detta påverkar verksamheten vid Södertörns högskola kommer att diskuteras under ett extrainsatt ledningsmöte under morgondagen, därefter publiceras ny information här.

Uppdatering 15/3

UD avråder nu från icke nödvändiga resor till alla länder fram till åtminstone 14 april. Läs mer på UD:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att värna om studenters, forskarstuderandes och medarbetares studie- och arbetsmiljö samt för att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset har Södertörns högskola beslutat följande:

 • Från och med onsdag 18 mars kommer ingen undervisning att bedrivas i högskolans lokaler. Arbete pågår just nu för att se hur respektive kurs och program kan ge undervisning på distans eller genom alternativa undervisningsformer. Du som student kommer att få information på Studiewebben så snart som möjligt.
 • Du som student kan få viktig information gällande dina studier mejlad till den e-postadress du angivit i Student-Ladok. Vi ber dig därför att kontrollera att din e-post-adress i Ladok är korrekt. Se instruktion i Studiewebben om du behöver ändra e-post-adressen.
 • Folkhälsomyndigheten avråder nu (2020-03-19) från resor till och från storstadsregionerna, främst Stockholm, då antalet bekräftat insjuknade i covid-19 stiger kraftigt i huvudstaden. Rektor har därför beslutat att tjänsteresor inom landet inte ska beviljas, med undantag för tjänsteresor som är helt nödvändiga för högskolans verksamhet. Sedan tidigare gäller att inga tjänsteresor utomlands beviljas.
 • Rektor har av samma anledning som i punkten ovan beslutat att icke verksamhetskritiska möten och/eller konferenser med externa deltagare ställs in, skjuts upp eller genomförs digitalt.
 • Med anledning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har högskolans krisledning den 2 april beslutat att uppmana medarbetare som behöver utföra sitt arbete på högskolan att undvika rusningstrafik samt om möjligt resa med alternativa färdmedel. Medarbetare och studenter som har fysiska möten ska sitta på varannan stol. Högskolan kommer att sätta upp mer information om vikten av att hålla avstånd och i biblioteket och i Infocenter markeras avstånd med tejp på golvet.
 • Alla studenter, forskarstuderande och medarbetare uppmanas att följa rekommendationerna från ansvariga myndigheter.

Håll dig uppdaterad via ansvariga myndigheter på:

Vanliga frågor och svar

Högskolan tagit fram en FAQ för att svara på vanliga frågor och svar. Läs gärna här för att se om du kan få svar på dina frågor kring hur du ska agera i olika situationer.

Du som är orolig

Vi har stor förståelse för att situationen som råder kan väcka frågor och oro och gör vårt bästa för att kunna finnas till hands. Som student kontaktar du din kursansvarig/programansvarig med dina frågor.

Som medarbetare kontaktar du din närmaste chef med dina frågor.

Alla som är oroliga kan få svar på vanliga frågor från Folkhälsomyndighetens "Frågor och svar"länk till annan webbplats

Allmänt förebyggande åtgärder

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Hosta och nys i armvecket
 • Tvätta händerna med tvål och vatten
 • Handsprit är också effektivt
 • Undvik att röra ansiktet om händerna inte är rena
Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-04-06