Dela

Facebook Mail Twitter

2020-05-14

Vanliga frågor och svar med anledning av coronaviruset

Nyheten uppdateras löpande. Coronavirusets utbrott påverkar Södertörns högskolas verksamhet, våra medarbetare, forskarstuderande och studenter. Därför har högskolan tagit fram en FAQ för att svara på vanliga frågor.

Student läser på en surfplatta

Hur hanterar högskolan frågor/situationer med anledning av coronaviruset?

Högskolans krisledningsgrupp träffas kontinuerligt för att hantera och fatta beslut i övergripande frågor som högskolan står inför med anledning av coronaviruset. Krisledningsgruppen bevakar Folkhälsomyndighetens, UD:s och MSB:s uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.

Information till studenter, forskarstuderande och medarbetare uppdateras kontinuerligt på sh.se och medarbetarwebben. Du hittar nyhet om rekommendationer här

Om du som student har frågor mejla till info@sh.se eller din lärare.

Om du som medarbetare har frågor vänd dig till din närmaste chef.

I högskolans krisledningsgrupp ingår rektor, rektors sekreterare, förvaltningschefen, kommunikationschefen, HR-chefen och säkerhetschefen. Till krisledningsgruppen kan andra komma att adjungeras.

Regeringen rekommenderar alla högskolor och universitet att införa distansundervisning från och med onsdag 18 mars. Södertörns högskola följer rekommendationen och ingen undervisning bedrivs i högskolans lokaler så länge den rekommendationen gäller.

Högskolans lokaler är öppna för studenter, forskarstuderande och medarbetare. För att komma in behöver du ditt passerkort och kod. För allmänheten är högskolans låst.

Studenter kan fortfarande till exempel utnyttja grupprum och datorsalar som vanligt. Självklart får du inte komma till högskolan om du känner dig sjuk.

Infocenter håller tillsvidare öppet även för fysiska besök. Övriga stödfunktioner, som exempelvis Studie- och karriärvägledning och Studenthälsan, håller öppet, men endast via telefon och digitala möten, se separat fråga.

Alla studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om högskolans information på sh.se. Om du har frågor om din kurs så ska du kontakta lärare eller kursansvarig. Information om hur din utbildning bedrivs kommer att finnas på Studiewebben.

Regeringen rekommenderade den 17/3 alla högskolor och universitet att införa distansundervisning. Södertörns högskola följer rekommendationen och ingen undervisning i högskolans lokaler bedrivs. Detta kommer pågå vårterminen ut. Vi vet ännu inte hur hösten kommer att se ut, men vi kommer självklart informera så snart vi vet mer. Den första juni kommer det tas ett beslut om hur undervisningen kommer att bedrivas under höstterminens första period. Då kommer du få information om detta via nyhet på sh.se samt studiewebben.

Du som student ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Undervisningen bedrivs med digitala verktyg. Det verktyg som högskolan använder främst för distansundervisning är Zoom. Mer information om Zoom-verktyget hittar du här.

Du kan återställa ditt lösenord själv. Följ länkarna nedan för att få hjälp med detta. Om du har problem är du välkommen att kontakta Infocenter.

Att återställa lösenord, student.

Att återställa lösenord, medarbetarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med anledning av regeringens rekommendation om distansundervisning är det fler än vanligt som just nu arbetar i ItsLearning/Studiewebben. Denna ökade belastning har lett till att vissa upplever svårigheter med att komma in i eller arbeta i systemet. Det kan ibland gå långsamt, avvakta då ett par minuter. Om problemet kvarstår, kontakta info@sh.se.

Regeringen har beslutat om att studenter ska få behålla studiemedel om högskolor ställer in kurser, samt att studielånen avskrivs. Vi hänvisar till CSN:s hemsida för mer information.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi kommer att lösa allas situationer så gott det går. Kontakta din VFU-handledare eller lärare som ska ha fått information om vad som gäller just i ditt fall.

Nej, just nu genomförs inga salsskrivningar, utan vi har övergått till andra examinationsformer. Detta kommer gälla under hela vårterminen 2020, enligt rektors beslut. Salsskrivningar kommer tidigast ske i höst igen. Se nyheten om att Södertörns högskola ersätter salstentamen med alternativ examinationsform. Om du har frågor om din tentamen, kontakta ditt ämne/din lärare.

Regeringen har fattat en tillfällig överenskommelse med Kammarkollegietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om att Kammarkollegiets försäkringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  gäller även när du sitter hemma och studerar. Överenskommelsen gäller under tiden som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisning vid universitet och högskolor ska bedrivas på distans.

Ja, det är möjligt att ansöka om studieuppehåll för detta. Läs mer om studieuppehåll och studieavbrott.

Om du har förkylningssymptom, eller är sjuk ska du stanna hemma och inte komma till campus. Stanna hemma två dagar efter att du är symptomfri. Studenter som inte följer rekommendationerna och till exempel kommer till högskolan med förkylningssymptom, kan avvisas från lokalerna. Generellt gäller också att högskolan med stöd av högskoleförordningens disciplinbestämmelser kan stänga av studenter från undervisning om de inte följer högskolans ordningsregler.

Biblioteket

Bibliotek omfattas inte av detta förbud. Läs mer på Polisens hemsidalänk till annan webbplats. Därför har Södertörns högskolebibliotek fortfarande öppet för studenter, men inte för allmänheten (gäller från den 6 maj). Dock rekommenderas besökare att hålla avstånd på 1,5 meter till andra besökare och personal. Vi har också stängt alla grupprum i biblioteket. Dessutom uppmanas besökare att sprita och tvätta händer innan de kommer och går. Läs mer på bibliotekets sidor om vilka förändringar som gjorts där med anledning av coronaviruset.

Självklart följer högskolans krisledningsgrupp hela tiden eventuella nya rekommendationer kring detta och kommer gå ut med ny information om läget ändras.

Biblioteket har samlat all information relaterad till coronaviruset på en egen sida. Där kan du läsa precis vad som gäller kring lån, sökhandledning, med mera: sh.se/bibliotek/coronalänk till annan webbplats

Stöd och service

Alla stödfunktioner, som exempelvis Studie- och karriärvägledare, Studieverkstan och Studenthälsan är öppna, men tar inte emot fysiska besök. Istället ska du kontakta dem per telefon eller mail för att boka tid. Du kan se instruktioner för tidsbokning på respektive stödfunktions webbsida genom att klicka på länkarna ovan. Besöken kan sedan ske per telefon eller digitalt.

Studenthälsan hänvisar frågor kring coronaviruset till sjukvården eller Folkhälsomyndigheten. Däremot är du förstås som vanligt välkommen att ta kontakt om du känner oro kring studierelaterade hälsofrågor.

Du som har möjlighet att ansöka om längre tid i samband med salsskrivningar behöver skicka in ditt Funkaintyg till din lärare för eventuell förlängning av tid på hemtentamen. Efter det kan ni diskutera en eventuell förlängning av tiden på hemtentan, om du har behov av det. Detta eftersom informationen om att du kan ansöka om längre tid vid salsskrivningar ligger i KronoX och finns inte tillgänglig för dina lärare och examinatorer.

Observera att vid hemtentor är förlängd skrivtid en rekommendation från samordnaren av särskild pedagogiskt stöd. Det innebär att det är examinator (läraren) som fattar beslut om vilken förlängning som är möjlig.

Du hittar ditt intyg när du loggar in på www.nais.uhr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Genom att trycka på ”Läs besked” får du fram ditt intyg och kan ladda ner det. Du ska i god tid visa ditt intyg för aktuell kursansvarig om du önskar särskilt stöd. På sida 2 finns rekommendationerna listade. Kontakta Funka ifall du har behov av förlängd skrivtid vid hemtentamen, men saknar en sådan rekommendation i ditt intyg.

Utbytesstudier

Följ de råd och rekommendationer som du får av värduniversitet och håll dig uppdaterad via lokala myndigheter, WHOlänk till annan webbplats, Utrikesdepartementet (t.ex. UD avråderlänk till annan webbplats, UD Resklarlänk till annan webbplats, UD Resklar-mobilapplänk till annan webbplats och Sveriges ambassaders reseinformationlänk till annan webbplats i det land du befinner dig i) och Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats. Anmäl dig till UD:s svensklista om du inte redan har gjort det; Svensklistan - Sweden abroadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggarna på International Office; exchange@sh.se, om du funderar på att avbryta ditt utbyte, har frågor om ditt Erasmus-/MFS-stipendium, försäkring eller har andra frågor som rör ditt utbyte.

Rektor tog beslut den 17 mars om att ställa in utbytesstudier och praktik för utresande studenter som ännu inte påbörjat sina utbytesstudier. Samma sak gäller för inresande utbytesstudenter. För dig som redan är på plats gäller att du kan fortsätta tills vidare med hänsyn taget till situationen på plats.

International Office fortsätter att handlägga och ha kontakt med de studenter som har nominerats för ett utbyte till hösten tills vidare. Flera partnerlärosäten har förlängt sina datum för oss att nominera studenter till och flyttat fram sista datum för studenternas ansökningar.

Du kan alltid vända dig till International Office via exchange@sh.se om du har frågor om ditt utbyte. Vi rekommenderar att du, för säkerhets skull söker kurser vid Södertörns högskola till höstterminen 2020 senast den 15 april.

International Office fortsätter att planera för att ta emot inresande utbytesstudenter under höstterminen 2020. Ansökan, som sker i databasen Mobility Online, öppnar 1 april och har förlängd ansökningstid till 25 maj (i stället för 25 april).

Sista ansökningsdag för studier och bostäder blir 1 juni i stället för 1 maj.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-05-14