Dela

Facebook Mail Twitter

2020-06-05

Information om undervisning första perioden av höstterminen

Södertörns högskola kommer under höstterminens första period (31/8-29/9) att ha campusundervisning i begränsad omfattning. Detta eftersom vi även fortsättningsvis måste ta vårt ansvar för att minska smittspridningen.

Student läser på en surfplatta

Att planera undervisningen för höstterminen är under rådande omständigheter en komplex fråga. Högskolan kan efter regeringens beslut öppna upp för viss campusundervisning under förutsättning att vi som myndighet följer de rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen i samhället. För oss på Campus Flemingsberg är situationen också speciell då vi delar kollektiva färdmedel, rulltrappor och öppna ytor med bland annat Karolinska sjukhusets personal.

För närvarande arbetar högskolans personal intensivt med att undersöka hur vi på bästa sätt kan nyttja högskolans lokaler och ta emot både nuvarande och nya studenter i höst. Utgångspunkten för den första perioden är att vi ska ge er som är nya studenter ett så bra mottagande som möjligt, göra det möjligt för er som går utbildningar med praktiska moment att genomföra dessa på campus samtidigt som vi gemensamt strävar efter att minska smittspridningen.

Här kommer du att få mer information

Du som är student kommer löpande få generell information från högskolan via sh.se/student. Specifik information om vad som gäller för just din utbildning kommer att meddelas på Studiewebben. Information för dig som har sökt program eller kurser inför höstterminen kommer att publiceras på sh.se/nystudent i juli.

Observera att denna nyhet gäller period 1 (31/8–29/9) av höstterminen. Information om resten av terminen kommer i början av hösten.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack för ert samarbete under denna tid! Vi ser fram emot att så småningom kunna träffas här på campus utan restriktioner.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-06-05