Dela

Facebook Mail Twitter

2020-09-15

Information om undervisning resterande perioder av höstterminen

Södertörns högskola har beslutat att till största del fortsätta med distansundervisning och examination på distans under hela höstterminen, som ett sätt att fortsatt bidra till minskad smittspridning.

Student läser på en surfplatta

I juni beslutade högskolan att under höstterminens första period (31/8-29/9) att ha campusundervisning i begränsad omfattning. Vi har nu beslutat att detta gäller även för resterande perioder av terminen. Läs mer på sh.se/corona

Håll dig informerad

Med anledning av den speciella situation vi har nu är det viktigt att du håller dig informerad både om den generella situationen på högskolan och specifikt för just din utbildning.

Information kring ditt program/din kurs och hur undervisningen kommer att gå till hittar du därefter på Studiewebben, den digitala lärplattform som högskolan använder. Du som student kommer löpande få generell information från högskolan via sh.se/student. Du uppmanas också att följa rekommendationerna från ansvariga myndigheter.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-09-17