Dela

Facebook Mail Twitter

2020-11-05

Vanliga frågor och svar med anledning av coronaviruset

Södertörns högskola tar coronasmittan på stort allvar och har infört kraftiga restriktioner för att minska risken för smittspridning av covid-19. Högskolan har tagit fram en FAQ för att svara på vanliga frågor som du som student eller blivande student kan ha gällande coronaviruset och hur det påverkar dina studier.

Student läser på en surfplatta

På grund av de striktare allmänna råden som infördes i Stockholms län den 29/10 har Södertörns högskola beslutat att i princip all undervisning sker på distans från och med 2 november. Högskolan kommer att ha vissa praktiska moment på plats på campus. Vad som gäller för dig kommer att framgå av ditt schema.

Det är viktigt att du tar del av informationen om vad som gäller både generellt och för just din utbildning. Information kring ditt program/din kurs och hur undervisningen kommer att gå till hittar du på Studiewebben, den digitala lärplattform som högskolan använder. Du som är student kommer löpande få generell information från högskolan via sh.se/student.

Du som är student kommer löpande få generell information från högskolan via sh.se/student. Specifik information om vad som gäller för just din utbildning meddelas på Studiewebben.

Om du inte hittar svaret på dina frågor kan du kontakta Infocenter (info@sh.se). Skriv vilket program eller vilken kurs du ska läsa så att Infocenter kan vidarebefordra ditt ärende till rätt funktion.

Om du bor med en person med bekräftad covid-19 betraktas du som ett misstänkt fall av sjukdomen. Det innebär att du inte ska komma till högskolan, även om du känner dig helt frisk. Du kommer att få närmare förhållningsregler av ett smittspårningsteam eller av den smittade personens läkare. Detta är ett beslut av Region Stockholm, och du kan läsa mer om förhållningsreglerna i Smittskyddsläkarnas smittskyddsbladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskolans utgångspunkt är att du som har schemalagd campusundervisning, men som inte kan närvara för att du tillhör en riskgrupp, bor med en person i riskgrupp, eller själv har förkylningssymtom ska kunna erbjudas digital undervisning. Vänd dig till vårt Infocenter på info@sh.se så snart som möjligt för att meddela att du inte kommer att kunna delta i undervisningen på plats. Det är viktigt att du anger vilket program eller vilken kurs du ska läsa så att Infocenter kan vidarebefordra ditt ärende till rätt funktion.

Vissa praktiska moment är inte möjliga att genomföra som distansundervisning. Det gäller till exempel moment på Polisutbildningen. Även frågor kring dessa moment kan du skicka till Infocenter (info@sh.se) som vidarebefordrar frågan. Du som är antagen till Polisutbildningen kan även använda adressen polisutbildning@sh.se.


Södertörns högskolas krisledning har träffats regelbundet sedan slutet av februari och löpande följt rekommendationer från bland annat regeringen och Folkhälsomyndigheten. Vi har tagit fram interna rekommendationer för att minska andelen studenter och anställda som samtidigt befinner sig på plats i högskolans lokaler. Utgångspunkten är att inga grupper med fler än 50 personer ska ha undervisning tillsammans. Lokaler som används i undervisningen har gåtts igenom för att se hur många studenter som ryms när avstånd om minst 1,5 meter ska hållas. I till exempel Infocenter och bibliotek finns information om hur vi tillsammans undviker trängsel.

Högskolan uppmanar de studenter som inte har campusundervisning att i största möjliga mån studera på distans tills nya rekommendationer möjliggör för oss att vara många på plats samtidigt. På samma sätt uppmanas anställda som inte måste vara på plats att arbeta hemifrån. Det är fortsatt mycket viktigt att vi alla tänker på att tvätta händerna ofta och stanna hemma även vid milda förkylningssymtom.

Högskolans ytterdörrar kommer att vara låsta och du behöver passerkort och kod för att komma in. Om alltför många studenter är på plats samtidigt kommer vi inte kunna hålla avstånd i lokalerna. Vi delar också kollektiva färdmedel och öppna ytor med bland annat Karolinska sjukhusets personal och det är viktigt att vi undviker trängsel även där. Högskolan uppmanar därför de studenter som inte har schemalagd undervisning på campus att i största möjliga mån studera på distans tills nya rekommendationer möjliggör för oss att vara många på plats samtidigt. På samma sätt uppmanas anställda som inte måste vara på plats att arbeta hemifrån. På detta sätt underlättar vi både för de studenter som har undervisning och minskar risken att trängsel uppstår i kollektivtrafiken och på campus.

Vi kommer att lösa allas situationer så gott det går. Kontakta din VFU-handledare eller lärare som hjälper dig.

Till största del har vi övergått till andra examinationsformer. I vissa fall kan det förekomma salstentamen men då med anpassade rutiner och restriktioner för att minska smittspridningen. Om du har frågor om din tentamen, kontakta ditt ämne/din lärare.

Alla stödfunktioner, som exempelvis studie- och karriärvägledare, Studieverkstan, Funka och Studenthälsan är öppna, men tar inte emot fysiska besök. Istället ska du kontakta dem per telefon eller mejl för att boka tid. Du kan se instruktioner för tidsbokning på respektive stödfunktions webbsida genom att klicka på länkarna ovan. Besöken kan sedan ske per telefon eller digitalt.

Studenthälsan hänvisar frågor kring coronaviruset till sjukvården eller Folkhälsomyndigheten. Däremot är du förstås som vanligt välkommen att ta kontakt om du känner oro kring studierelaterade hälsofrågor.

Du som har möjlighet att ansöka om längre tid i samband med salsskrivningar behöver skicka in ditt Funkaintyg till din lärare för eventuell förlängning av tid på hemtentamen. Efter det kan ni diskutera en eventuell förlängning av tiden på hemtentan, om du har behov av det. Detta eftersom informationen om att du kan ansöka om längre tid vid salsskrivningar ligger i KronoX och inte finns tillgänglig för dina lärare och examinatorer.

Observera att vid hemtentor är förlängd skrivtid en rekommendation från samordnaren av särskilt pedagogiskt stöd. Det innebär att det är examinator (läraren) som fattar beslut om vilken förlängning som är möjlig.

Du hittar ditt intyg när du loggar in på nais.uhr.selänk till annan webbplats. Genom att trycka på ”Läs besked” får du fram ditt intyg och kan ladda ner det. Du ska i god tid visa ditt intyg för aktuell kursansvarig om du önskar särskilt stöd. På sida 2 finns rekommendationerna listade. Kontakta Funka ifall du har behov av förlängd skrivtid vid hemtentamen, men saknar en sådan rekommendation i ditt intyg.

Biblioteket håller öppet för studenter och personal på Södertörns högskola, Röda Korsets högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. För att komma in i biblioteket behöver du använda ditt SH-kort. Biblioteket är däremot stängt för allmänheten och har begränsade öppettider. All information finns på sh.se/bibliotek/coronalänk till annan webbplats.

Bibliotek omfattas inte av detta förbud (som går att läs mer om på Polisens hemsida). Därför har Södertörns högskolebibliotek fortfarande öppet för studenter och personal, men är stängt för allmänheten. Begränsade öppettider gäller och alla grupprum är stängda. Du får naturligtvis inte komma in vid symtom på sjukdom. Vi förutsätter att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga håller avstånd på minst 1,5 meter till andra besökare och personal samt tvättar eller spritar händer ofta. All aktuell information med anledning av coronapandemin hittar du på sh.se/bibliotek/coronalänk till annan webbplats.

Eftersom vi är ovanligt många som nu arbetar i Studiewebben kan den ökade belastningen leda till att vissa upplever svårigheter att komma in i eller arbeta i systemet. Om det går långsamt kan du avvakta ett par minuter. Om problemet kvarstår kan du kontakta info@sh.se.

Regeringen har beslutat om att studenter ska få behålla studiemedel om högskolor ställer in kurser, samt att studielånen avskrivs. Vi hänvisar till CSN:s hemsida för mer information.länk till annan webbplats

Rektor tog beslut den 29 maj om att ställa in utbytesstudier under höstterminen 2020 både för in- och utresande utbytesstudenter. International Office har kontakt med de studenter som är nominerade och det kan vara möjligt att skjuta upp utbytesstudierna till våren 2021 (men inte till hösten 2021).

Praktik och fältstudier för utresande studenter ställs in så länge UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Därefter gäller som vanligt att praktik eller fältstudier till länder som UD avråder från inte kan påbörjas eller beviljas.

Rektor tog beslut den 29 maj om att ställa in utbytesstudier under höstterminen 2020 både för in- och utresande utbytesstudenter. International Office har kontakt med de studenter som är nominerade.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-11-19