Dela

Facebook Mail Twitter

2020-11-06

Högskolans rekommendationer med anledning av coronaviruset

Södertörns högskola tar coronasmittan på stort allvar och har infört kraftiga restriktioner för att minska risken för smittspridning av covid-19. För dig som studerar vid Södertörns högskola har vi samlat alla de rekommendationer som gäller med anledning av coronaviruset här.

Student läser på en surfplatta

Denna sida kommer att uppdateras löpande, sidan uppdaterades senast 2020-11-19. Den publicerades 2020-06-25.

Högskolan följer kontinuerligt pandemins utveckling och hanterar verksamheten utifrån bland annat regeringens, Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer.

Denna information är generell för studenter vid Södertörns högskola. Vi ber er alla att också ta del av det som gäller specifikt för er utbildning via Studiewebben. Vi ber också er studenter att kontrollera er e-postadress i Ladok. Du som är ny student hittar information om när och hur du kommer att få tillgång till Studiewebben på sh.se/nystudent.

Uppdatering 14/9

Högskolan har beslutat att till största del fortsätta med distansundervisning och examination på distans under hela höstterminen, som ett sätt att fortsatt bidra till minskad smittspridning.

Uppdatering 15/10

Region Stockholm inför hemisolering för de som bor eller har bott med en smittad person.

Uppdatering 30/10

Distansundervisning rekommenderas så långt det är möjligt, på grund av de skärpta allmänna råden i Stockholms län.

Regeringen meddelade i slutet av maj att högskolor och universitet skulle komma att kunna ha viss campusundervisning från och med höstterminen 2020, under förutsättning att de rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen i samhället följs. Södertörns högskola har utifrån regeringens direktiv fattat beslut som gäller tillsvidare. Under resten av det akademiska året kommer i första hand praktiska moment att ske på campus, liksom viss undervisning för nya studenter. Merparten av undervisningen kommer alltså att ske på distans. Vad som gäller för just dig kommer att framgå av ditt schema.

Vi har tagit fram interna rekommendationer för att minska andelen studenter och anställda som samtidigt befinner sig på plats i högskolans lokaler. Utgångspunkten är att inga grupper med fler än 50 personer ska ha undervisning tillsammans. Det finns dock praktiska moment på till exempel Polisutbildningen som är undantagna. Lokaler som används i undervisningen har gåtts igenom för att se hur många studenter som ryms när avstånd om minst 1,5 meter ska hållas. I till exempel Infocenter och biblioteket finns information om hur vi tillsammans undviker trängsel.

Håll dig informerad

Med anledning av den speciella situation vi har nu är det viktigt att du håller dig informerad både om den generella situationen på högskolan och specifikt för just din utbildning.

Information kring ditt program/din kurs och hur undervisningen kommer att gå till hittar du på Studiewebben, den digitala lärplattform som högskolan använder.

Du som är student kommer löpande få generell information från högskolan via sh.se/student. Du uppmanas också att följa rekommendationerna från ansvariga myndigheter.

Rekommendationer för höstterminen 2020 och vårterminen 2021

Högskolan följer utvecklingen och tar del av rekommendationer från bland annat regeringen och Folkhälsomyndigheten och hanterar verksamheten utifrån det. Dessa rekommendationer kan därmed komma att uppdateras:

 • Från och med 2/11 rekommenderar högskolan att undervisningen så långt det är möjligt sker på distans på grund av nya striktare allmänna råd i Stockholms län.
 • Om du har campusundervisning – tänk på att hålla avstånd och följa de anvisningar som finns både i föreläsningssalarna och i övriga lokaler på campus.
 • Högskolans utgångspunkt är att du som har schemalagd campusundervisning, men som inte kan närvara för att du tillhör en riskgrupp, bor med en person i riskgrupp, eller själv har förkylningssymtom, ska kunna erbjudas digital undervisning. Vissa praktiska moment är dock inte möjliga att genomföra som distansundervisning. Det gäller till exempel moment på Polisutbildningen. Läs under Vanliga frågor och svar hur du gör för att meddela detta eller ställa frågor.
 • Högskolan uppmanar de studenter som inte har undervisning på campus att i största möjliga mån studera på distans tills nya rekommendationer möjliggör för oss att vara många på plats samtidigt. På samma sätt uppmanas medarbetare som inte måste vara på plats att arbeta hemifrån.
 • Det är fortsatt mycket viktigt att vi alla stannar hemma även vid milda förkylningssymtom. Det är också viktigt att vi tänker på att tvätta händerna ofta.
 • Om du bor med en person med bekräftad covid-19 betraktas du som ett misstänkt fall av sjukdomen. Det innebär att du inte ska komma till högskolan. Du kommer att få närmare förhållningsregler av ett smittspårningsteam eller av den smittade personens läkare.
 • Du uppmanas att följa rekommendationerna från ansvariga myndigheter.

Håll dig uppdaterad via ansvariga myndigheter på:

Vanliga frågor och svar

Högskolan tagit fram en FAQ för att svara på vanliga frågor och svar. Läs gärna här för att se om du kan få svar på dina frågor.

Du som är orolig

Vi har stor förståelse för att situationen som råder kan väcka frågor och oro och gör vårt bästa för att kunna finnas till hands.

Allmänt förebyggande åtgärder

 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du har milda förkylningssymtom
 • Hosta och nys i armvecket
 • Tvätta händerna med tvål och vatten
 • Handsprit är också effektivt
 • Undvik att röra ansiktet om händerna inte är rena
Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-11-19