Dela

Facebook Mail Twitter

Högskolan uppdaterar rekommendationer med anledning av coronaviruset

Södertörns högskola tar coronasmittan på stort allvar och har infört kraftiga restriktioner för att minska risken för smittspridning av covid-19. För dig som studerar vid Södertörns högskola har vi samlat alla de rekommendationer som gäller med anledning av coronaviruset här.

Student läser på en surfplatta

Denna sida kommer att uppdateras löpande, sidan uppdaterades senast 2021-04-01. Den publicerades 2020-06-25.

Högskolan följer kontinuerligt pandemins utveckling och hanterar verksamheten utifrån bland annat regeringens, Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer.

Denna information är generell för studenter vid Södertörns högskola. Vi ber er alla att också ta del av det som gäller specifikt för er utbildning via Studiewebben. Vi ber också er studenter att kontrollera er e-postadress i Ladok. Du som är ny student hittar information om när och hur du kommer att få tillgång till Studiewebben på sh.se/nystudent.

Uppdatering 1/4 2021

Från och med höstterminen 2021 planerar Södertörns högskola att bedriva undervisning på campus igen. Läs mer i denna nyhet.

Uppdatering 20/12

Med anledning av de striktare restriktionerna som regeringen beslutat om vidtar högskolan ytterligare åtgärder. Bland annat stänger högskolans lokaler, biblioteket undantaget.

Uppdatering 30/10

Distansundervisning rekommenderas så långt det är möjligt, på grund av de skärpta allmänna råden i Stockholms län.

Uppdatering 15/10

Region Stockholm inför hemisolering för de som bor eller har bott med en smittad person.

Tills vidare kommer all undervisning att ske på distans och inga salsskrivningar kommer att genomföras. Praktiska moment i utbildningar som är viktiga för att säkra kompetensförsörjning för samhällsviktig verksamhet är undantagna. Vad som gäller för just dig kommer att framgå av ditt schema.

Från och med klockan 12.00 den 23 december 2020 har du som student inte längre tillträde till högskolans lokaler. Fram till dess är det möjligt att hämta saker i skåp och liknande. Biblioteket och lokaler för studenter som genomför praktiska moment i utbildningar som är viktiga för att säkra kompetensförsörjning för samhällsviktig verksamhet är fortfarande öppna.

Nödvändiga fysiska besök i Infocenter är möjliga fram till och med onsdag den 23 december klockan 12.00. Därefter stänger Infocenter tillsvidare för spontana fysiska besök. Nödvändiga besök ska därefter bokas via växeln 08- 608 40 00.

Håll dig informerad

Med anledning av den speciella situation vi har nu är det viktigt att du håller dig informerad både om den generella situationen på högskolan och specifikt för just din utbildning.

Information kring ditt program/din kurs och hur undervisningen kommer att gå till hittar du på Studiewebben, den digitala lärplattform som högskolan använder.

Du som är student kommer löpande få generell information från högskolan via sh.se/student. Du uppmanas också att följa rekommendationerna från ansvariga myndigheter.

Rekommendationer för höstterminen 2020 och vårterminen 2021

(Vi kommer att komma med rekommendationer för höstterminen 2021, då vi planerar att undervisa på plats på campus igen. Tillsvidare gäller nedanstående.)

Högskolan följer utvecklingen och tar del av rekommendationer från bland annat regeringen och Folkhälsomyndigheten och hanterar verksamheten utifrån det. Dessa rekommendationer kan därför komma att uppdateras:

 • Undervisningen ska tillsvidare ske på distans på grund av nya striktare nationella rekommendationer. Praktiska moment i utbildningar som är viktiga för att säkra kompetensförsörjning för samhällsviktig verksamhet är undantagna. Vad som gäller för just dig kommer att framgå av ditt schema.
 • Inga salsskrivningar hålls, utan alternativa examinationsformer används.
 • Från och med klockan 12.00 den 23 december 2020 har studenter inte tillträde till högskolans lokaler, biblioteket undantaget.
 • Den 23 december klockan 12.00 stänger Infocenter tillsvidare för spontana fysiska besök. Nödvändiga besök måste därefter bokas via växeln 08- 608 40 00.
 • Biblioteket är fortsatt stängt för allmänheten. Öppettider för medarbetare och studenter är från klockan 10.00 till 15.00. In- och utlåning är möjligt för medarbetare och studenter och det är även möjligt att bedriva självstudier i Bibliotekets lokaler. Distans om minst 1,5 meter ska alltid upprätthållas. Grupparbeten och möten är inte tillåtna.
 • Du uppmanas att följa rekommendationerna från ansvariga myndigheter.

Håll dig uppdaterad via ansvariga myndigheter på:

Vanliga frågor och svar

Högskolan tagit fram en FAQ för att svara på vanliga frågor och svar. Läs gärna här för att se om du kan få svar på dina frågor.

Du som är orolig

Vi har stor förståelse för att situationen som råder kan väcka frågor och oro och gör vårt bästa för att kunna finnas till hands.

Allmänt förebyggande åtgärder

 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du har milda förkylningssymtom
 • Hosta och nys i armvecket
 • Tvätta händerna med tvål och vatten
 • Handsprit är också effektivt
 • Undvik att röra ansiktet om händerna inte är rena
 • Håll avstånd
Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-04-01