Dela

Facebook Mail Twitter

Vanliga frågor och svar med anledning av coronaviruset

Södertörns högskola tar coronasmittan på stort allvar och har infört kraftiga restriktioner för att minska risken för smittspridning av covid-19. Högskolan har tagit fram en FAQ för att svara på vanliga frågor som du som student eller blivande student kan ha gällande coronaviruset och hur det påverkar dina studier.

Student läser på en surfplatta

På grund av den stora smittspridningen har Södertörns högskola beslutat att i princip all undervisning sker på distans från och med 2 november. Detta gäller även för vårterminen 2021. Högskolan kommer att ha vissa praktiska moment på plats på campus för utbildningar som är viktiga för att säkra kompetensförsörjning för samhällsviktig verksamhet . Vad som gäller för dig kommer att framgå av ditt schema.

För höstterminen 2021 planerar vi för att återgå till campusundervisning från och med terminsstarten. Samtidigt måste vi vara förberedda på att snabbt tvingas ställa om till en hög grad av digital undervisning om myndighetsrestriktioner så kräver.

Det är viktigt att du tar del av informationen om vad som gäller både generellt och för just din utbildning. Information kring ditt program/din kurs och hur undervisningen kommer att gå till hittar du på Studiewebben, den digitala lärplattform som högskolan använder. Du som är student kommer löpande få generell information från högskolan via sh.se/student.

Du som är student kommer löpande få generell information från högskolan via sh.se/student. Specifik information om vad som gäller för just din utbildning meddelas på Studiewebben.

Om du inte hittar svaret på dina frågor kan du kontakta Infocenter (info@sh.se). Skriv vilket program eller vilken kurs du ska läsa så att Infocenter kan vidarebefordra ditt ärende till rätt funktion.

Nej, från och med klockan 12.00 den 23 december 2020 har studenter inte tillträde till högskolans lokaler, biblioteket undantaget. Där kan du bedriva självstudier. Distans om minst 1,5 meter ska alltid upprätthållas. Grupparbeten och möten är inte tillåtna. På samma sätt uppmanas anställda som inte måste vara på plats att arbeta hemifrån.

Vi kommer att lösa allas situationer så gott det går. Kontakta din VFU-handledare eller lärare som hjälper dig.

Rektor beslutade den 20 december att inga salstentor ska ske under vårterminen 2021. Detta på grund av den ökade smittspridningen och de skärpta allmänna råden. Vi fortsätter därför med de övriga examinationsformer som vi till största del använt sedan i mars, exempelvis hemtentamen. Om du har frågor om din tentamen, kontakta ditt ämne/din lärare.

Alla stödfunktioner, som exempelvis studie- och karriärvägledare, Studieverkstan, Funka och Studenthälsan är öppna, men tar inte emot fysiska besök. Istället ska du kontakta dem per telefon eller mejl för att boka tid. Du kan se instruktioner för tidsbokning på respektive stödfunktions webbsida genom att klicka på länkarna ovan. Besöken kan sedan ske per telefon eller digitalt.

Studenthälsan hänvisar frågor kring coronaviruset till sjukvården eller Folkhälsomyndigheten. Däremot är du förstås som vanligt välkommen att ta kontakt om du känner oro kring studierelaterade hälsofrågor.

Du som har möjlighet att ansöka om längre tid i samband med salsskrivningar behöver skicka in ditt Funkaintyg till din lärare för eventuell förlängning av tid på hemtentamen. Efter det kan ni diskutera en eventuell förlängning av tiden på hemtentan, om du har behov av det. Detta eftersom informationen om att du kan ansöka om längre tid vid salsskrivningar ligger i KronoX och inte finns tillgänglig för dina lärare och examinatorer.

Observera att vid hemtentor är förlängd skrivtid en rekommendation från samordnaren av särskilt pedagogiskt stöd. Det innebär att det är examinator (läraren) som fattar beslut om vilken förlängning som är möjlig.

Du hittar ditt intyg när du loggar in på nais.uhr.selänk till annan webbplats. Genom att trycka på ”Läs besked” får du fram ditt intyg och kan ladda ner det. Du ska i god tid visa ditt intyg för aktuell kursansvarig om du önskar särskilt stöd. På sida 2 finns rekommendationerna listade. Kontakta Funka ifall du har behov av förlängd skrivtid vid hemtentamen, men saknar en sådan rekommendation i ditt intyg.

Biblioteket håller öppet för studenter och personal på Södertörns högskola, Röda Korsets högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. För att komma in i biblioteket behöver du använda ditt SH-kort. Biblioteket är däremot stängt för allmänheten och har begränsade öppettider. All information finns på sh.se/bibliotek/coronalänk till annan webbplats.

Bibliotek omfattas inte av detta förbud (som går att läs mer om på Polisens hemsida). Därför har Södertörns högskolebibliotek fortfarande öppet för studenter och personal, men är stängt för allmänheten. Begränsade öppettider gäller och alla grupprum är stängda. Du får naturligtvis inte komma in vid symtom på sjukdom. Vi förutsätter att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga håller avstånd på minst 1,5 meter till andra besökare och personal samt tvättar eller spritar händer ofta. All aktuell information med anledning av coronapandemin hittar du på sh.se/bibliotek/coronalänk till annan webbplats.

Eftersom vi är ovanligt många som nu arbetar i Studiewebben kan den ökade belastningen leda till att vissa upplever svårigheter att komma in i eller arbeta i systemet. Om det går långsamt kan du avvakta ett par minuter. Om problemet kvarstår kan du kontakta info@sh.se.

Regeringen har beslutat om att studenter ska få behålla studiemedel om högskolor ställer in kurser, samt att studielånen avskrivs. Vi hänvisar till CSN:s hemsida för mer information.länk till annan webbplats

Rektor tog beslut den 29 maj om att ställa in utbytesstudier under höstterminen 2020 både för in- och utresande utbytesstudenter. International Office har kontakt med de studenter som är nominerade och det kan vara möjligt att skjuta upp utbytesstudierna till våren 2021 (men inte till hösten 2021).

Praktik och fältstudier för utresande studenter ställs in så länge UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Därefter gäller som vanligt att praktik eller fältstudier till länder som UD avråder från inte kan påbörjas eller beviljas.

För vårterminen 2021 gäller att utbytesstudier, fältstudier och praktik får genomföras till de länder som inte omfattas av UD:s reseavrådan. Utbyten och resor till länder som UD avråder att resa till beviljas inte. Om särskilda skäl finns, kan undantag göras. Kontakta våra internationella handläggare om du har frågor kring dina utbytesstudier.

Rektor tog beslut den 29 maj om att ställa in utbytesstudier under höstterminen 2020 både för in- och utresande utbytesstudenter. International Office har kontakt med de studenter som är nominerade.

För vårterminen 2021 gäller att vi kommer erbjuda de studenter som vill genomföra sitt utbyte och studera vid Södertörns högskola möjlighet att göra det. Även om studierna till stor del kommer ske på distans får de inresande studenterna möjlighet att bo i och uppleva ett annat land som student.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-03-24