Dela

Facebook Mail Twitter

Hållbarhetsveckan – Vinnarna i uppsatstävlingen!

Södertörns högskolas hållbarhetsvecka 2021 var en vecka av hållbarhetsrelaterade aktiviteter, intressanta presentationer, tankeväckande seminarier och inspirerande samtal. Och inte minst, en uppsatstävling: Hållbar Uppsats 2021, som anordnas i samarbete med studenter. Vinnarna utsedda, och du kan ta del av deras uppsatser.

Student läser på en surfplatta

Vinnarna presenteras utan inbördes ordning.

Vinnarnas uppsatser

Uppsatstitel:Social hållbarhet i den cirkulära ekonomin: Förväntade skillnader mellan storstad och landsbygd i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studenter: Jonas Bane och Ida Bromarker Garcia

Motivering av Anna-Emilia Joelsson:

”Uppsatsen hanterar den i samhällsbyggnadsbranschen alltid relevanta frågeställningen hur den sociala hållbarheten påverkas av teknikfokuserade åtgärder. Det urbana-rurala perspektivet är essentiellt för att få förankring i genomförandet och det var roligt att se att uppsatsen kom till en oväntad slutsats. Frågeställningen var stringent och avgränsad vilket gjorde att informationen kunde vara konkret och djuplodande och därför relevant för exempelvis en kommun att ta till sig. Texten är välskriven och den empiriska studien omfattande.”

Jonas Bane och Ida Bromarker Garcia

Jonas Bane och Ida Bromarker Garcia

Uppsatstitel:Erfarenheter av kollektiv självförmåga och upplevelser av unga mäns våldsutövning i Fittja Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Student: Karima Benali

Ur Motivering av Linn Rabe:

”Karima Benalis uppsats belyser på ett intresseväckande och engagerande sätt lokalsamhällets kollektiva självförmåga, i detta fall för att verka brottsförebyggande hos en grupp och i ett område som majoritetssamhället dömt ut redan på förhand. Genom hanteringen av sina egna föreställningar och erfarenheter visar Benali stor respekt för sitt material och sina informanter. Resultatet är en etisk representation av ett område och en fråga som oftast tolkas utifrån. Benali gör detta med sin vetenskapliga integritet intakt.

Studiens resultat och tillvägagångssätt är nog så viktiga i sig själv, men insikterna kan även användas för att förstå drivkrafter bakom beteendeförändring för hållbarhet i stort.”

Karima Benali

Karima Benali

Uppsatstitel: ”Hotellens hållbarhetsarbete: spelar det någon roll? En kvalitativ studie om konsumenters medvetenhet och inställning till hållbarhet inom hotellbranschen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studenter: Ines Hodzic, Rebecca Höglind och Amy Trewhitt

Motivering av Sustainlab SH:

”Samhällsrelevans – Uppsatsen belyser problemet med hållbara konsumentval vilket är ytterst samhällsrelevant.

Innovation/Samverkanspotential – Sökandet efter ett konkret mått på hotellens hållbarhet och förståelsen hos konsumenterna är ett möjligt område för innovation och samverkan.

Presentationskvalitet – Bra presentation av problematiken, av analysen av respondenternas svar och om potentialen för framtida forskning.”

Ines Hodzic, Rebecca Höglind och Amy Trewhitt

Ines Hodzic, Rebecca Höglind och Amy Trewhitt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-07-07