Dela

Facebook Mail Twitter

Många restriktioner tas bort – så påverkas undervisningen

Från och med den 29 september lättar corona-restriktionerna. Södertörns högskolas rektor har därför fattat nya beslut om hur undervisningen kommer bedrivas i höst.

Student läser på en surfplatta

Med anledning av de lättnader i corona-restriktionerna som regeringen beslutat om har rektor fattat beslut om hur den fortsatta undervisningen under höstterminen 2021 ska bedrivas. Beslutet innebär bland annat att utbildningen kan bedrivas på campus.

Från och med den 29 september gäller följande för undervisningen på Södertörns högskola:

  • högskolan planerar för att utbildning kan bedrivas på campus,
  • de pandemirelaterade begränsningarna av antalet platser i undervisningssalar tas bort från och med period 3 (2021-11-02),
  • den undervisning som på grund av pandemin höstterminen 2021 har planerats att äga rum digitalt kan fortsatt genomföras digitalt,
  • högskolan fortsatt ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 liksom andra expertmyndigheters rekommendationer och föreskrifter.

Om situationen ändras eller om regeringens eller expertmyndigheters rekommendationer och råd ändras kan rektor komma att fatta nya beslut.

Viktigt att hålla dig uppdaterad kring ditt schema

Om du ska vara på campus eller om du har digital undervisning framgår av ditt schema. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som står i ditt schema och ser om förändringar görs. Du som befintlig student ser enklast ditt schema i ditt kursrum på Studiewebben. Du kan alltid söka upp ditt schema i Sök Schema.

Har du frågor kring din undervisning?

sh.se/corona-faq har vi samlat de vanligaste frågorna, se efter där om du får svar på det du undrar. Har du en fråga som inte står med där är du välkommen att kontakta Infocenter på info@sh.se.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-09-20