Dela

Facebook Mail Twitter

Nya rekommendationer - så påverkas undervisningen

Den 23 december börjar nya rekommendationer gälla. Här sammanfattar vi vad detta innebär för dig som studerar, eller ska börja studera, hos oss på Södertörns högskola.

Student läser på en surfplatta

Regeringen och folkhälsomyndigheten betonar vikten av att undervisning vid landets lärosäten sker på plats med lämpliga smittskyddsåtgärder. Undervisning på delvis distans kan användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.

Södertörns högskola kommer därför fortfarande att planera för undervisning på campus, men också fortsätta med distansundervisning där det är pedagogiskt önskvärt och motiverat. Som smittskyddsåtgärd vid den fysiska undervisningen kommer platserna i undervisningssalar fyllas till som mest 80% av maximalt antal sittplatser.

Håll dig uppdaterad om vad som gäller för just din kurs

Om du ska vara på campus eller om du har digital undervisning framgår av ditt schema, så det är viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som står i det. Vi ber dig att regelbundet kontrollera ditt schema och hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just din kurs.

På grund av det stora inslaget av praktiska moment omfattas Polisutbildningen inte av begränsningarna. Däremot ska undervisningen där det är möjligt planeras så att inte utbildningsgrupper blandas samt i övrigt vidta åtgärder för att minska riskerna för smittspridning.

Salsskrivningar kommer genomföras - med smittskyddande åtgärder

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd och rekommendationer tydliggör vidare att tentamina och examinationer är prioriterade undervisningsmoment som bör genomföras på plats i undervisningslokalerna om salsskrivning, laboration eller annat praktiskt moment utgör examinationsform.

Salsskrivningar kommer därför att fortsätta genomföras. De åtgärder som tidigare vidtagits för att förhindra smittspridning, så som avståndsmarkeringar i golv, handsprit och (frivilligt) munskydd för studenter, samt plexiglas och visir för skrivvärdar, kommer vi att förstås att fortsätta med. Till detta läggs i januari utökad tid för inpassering.

För studenter som är sjuka eller har sjukdomssymptom gäller som tidigare att stanna hemma och anmäla sig till omtenta eller uppsamlingstenta.

Högskolan rekommenderar vaccination

Det viktigaste vi kan göra för att minska smittspridning är att vaccinera oss. Det finns en vaccinationsmottagning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Mottagningen erbjuder tidsbokning för vaccination mot covid-19 via appen Alltid Öppet eller via Regionens telefonbokningstjänst.

Läs mer om Coronasituationen och högskolans verksamhet och se vanliga frågor och svar med anledning av coronaviruset.

Till sist vill vi uppmana alla studenter att fortsätta ta hand om varandra genom att hålla avstånd och stanna hemma vid symtom och i övrigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-12-23