Dela

Facebook Mail Twitter

Vanliga frågor och svar med anledning av coronaviruset

Vi fortsätter följa myndigheternas råd och rekommendationer och anpassar verksamheten därefter. Högskolan har tagit fram en FAQ för att svara på vanliga frågor som du som student eller blivande student kan ha gällande coronaviruset och hur det påverkar dina studier.

Student läser på en surfplatta

Som planeringen ser ut nu kommer högskolan ha delar av undervisningen på plats och en del utbildningar kommer att ha ha digitala inslag kvar även i vår. Vad som gäller för just dig ser du i ditt schema. Vi är självklart beredda att ställa om och gå över till digital undervisning igen om det skulle behövas och vi följer regering och myndigheters restriktioner, råd och rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för Universitet och högskolor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undervisning och examination är inte offentliga sammankomster och omfattas inte av de nya rekommendationerna om vaccinpass.

Evenemang öppna för allmänheten räknas som allmänna sammankomster. Läs om vad som gäller vid allmänna sammankomster på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskolan följer regerings och myndigheters restriktioner, råd och rekommendationer. Och i dagsläget rekommenderas undervisning på plats. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för Universitet och högskolor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten är mycket tydliga med att universitet och högskolor ska, så långt möjligt, bedriva campusundervisning samtidigt som vi vidtar smittskyddsåtgärder. Men vi är beredda att ställa om till digital undervisning igen om det skulle rekommenderas.

Det är fortfarande viktigt att hålla distans trots att undervisningen nu delvis återgått till att ske på campus. Vi har vidtagit åtgärder för att underlätta distanseringen, som exempelvis att under period 1 (vårterminen 2022) begränsa antalet studenter i undervisningslokaler, att sätta upp skyltar som påminner om att hålla avståndet och att sätta upp plexiglas vid informationsdiskar och liknande. Mycket ansvar vilar också på individen att i allmänna utrymmen se till att hålla avstånd till varandra.

Du som är student kommer löpande få generell information från högskolan via sh.se/student Länk till annan webbplats.. Specifik information om vad som gäller för just din utbildning meddelas på Studiewebben.

Om du inte hittar svaret på dina frågor kan du kontakta Infocenter (info@sh.se). Skriv vilket program eller vilken kurs du ska läsa så att Infocenter kan vidarebefordra ditt ärende till rätt funktion.

Eftersom restriktioner, råd och rekommendationer kommer med olika framförhållning från regering och myndigheter går det inte att fastställa någon minimitid för att informera. Men det ska ske så snart som möjligt vid varje tillfälle.

Olika funktioner har olika öppettider. Se respektive funktions sida för att se dess öppettider. För att se när Infocenter har öppet, gå till Infocenters sida. För biblioteket gå in på deras sida om öppettider. Högskolan generellt öppnade upp för studenter den 16 augusti med ordinarie öppettider, 06–24.

Biblioteket har nu öppet som vanligt, se öppettider. All information finns på sh.se/bibliotek/corona Länk till annan webbplats.

När det gäller kollektivtrafiken så uppmanar vi studenter att följa myndigheternas rekommendationer att använda munskydd. Folkhälsomyndigheten säger i sin rekommendation från den 23 december att ”Rekommendationen som gäller att undvika trängsel i kollektivtrafiken ska inte ses som ett hinder för elever och studerande att ta sig till och från utbildningen.” Länk till annan webbplats.

Det är möjligt att genomföra salsskrivningar på plats igen. Högskolans lokaler för salsskrivningar är utrustade med bord där studenter sitter enskilt med avstånd mellan borden. Vi har förlängt inpasseringstiden så att du kan komma i god tid och undvika trängsel. Vidare är lokalerna luftiga och har god ventilation. Detta gör att det är möjligt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation Länk till annan webbplats. om att hålla avstånd i högskolans skrivsalar. Sedan tidigare finns ytterligare åtgärder på plats, såsom plexiglas, visir för skrivvärdar, handsprit och avståndsmarkeringar i golv. Vi tillhandahåller också munskydd till alla som vill.

En del kurser kan fortfarande ha digital examination istället för salstentamen. Håll dig uppdaterad med vad som gäller för dig i Studiewebben eller kontakta din kurs/ditt ämne. Vi följer självklart myndigheternas rekommendationer.

Om du känner dig sjuk eller har sjukdomssymptom gäller som tidigare att stanna hemma och anmäla dig till omtenta eller uppsamlingstenta.

Nej, en del utbildningar kommer att ha undervisning på plats på campus. För att se vad som gäller för just dig kan du kolla i ditt schema antingen i ditt kursrum på Studiewebben eller genom vårt schemasök.

Det är enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd allas ansvar att stanna hemma om man har symptom som kan vara Covid19.

En student som deltar på ett fysiskt undervisningsmoment och uppvisar förkylningssymptom kommer att uppmanas att lämna undervisningslokalen. Om studenten inte följer uppmaningen kan läraren avbryta undervisningstillfället för att inte övriga kursdeltagare och undervisande personal ska riskeras att smittas.

Om en student inte i följer högskolans anvisningar som har till avsikt att minska risk för smitta, till exempel att hålla avstånd i en undervisningslokal, gäller samma som ovan.

Om en student trots uppmaning inte avlägsnar sig kan läraren utöver att avbryta undervisningstillfället även göra en anmälan till högskolans disciplinnämnd.

Nej, du ska inte komma till högskolan om du har symtom. Det är enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd allas ansvar att stanna hemma om man har symtom som kan vara Covid19, Länk till annan webbplats. och testa dig Om du skulle åka till högskolan och uppvisar förkylningssymtom så kommer du att uppmanas att lämna högskolan. Om detta inte följs kan läraren avbryta undervisningstillfället för att inte övriga kursdeltagare och undervisande personal ska riskeras att smittas. Läraren kan då också göra en anmälan till högskolans disciplinnämnd.

Ta kontakt med din lärare och fråga vad som gäller för just din kurs och din situation.

Högskolan kan inte kräva att studenterna är vaccinerade.

Vi uppmanar dock alla studenter till att vaccinera sig. Har du inte vaccinerat dig ännu så kan du bland annat göra det på drop in på Karolinska sjukhuset i Huddinge, läs mer här.

Det är upp till dig som student att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det som smittskyddslagen förpliktigar gällande försiktighetsåtgärder vid smitta.

Kontakta din lärare. Läraren kan enskilt eller i samråd med ämnes- eller programsamordnare avgöra om det är möjligt att ge undantag från undervisning/examination som kräver fysisk närvaro. Om det inte är möjligt att anordna en motsvarande typ av examination ska du erbjudas att medverka vid nästa tillfälle som ges (på samma sätt som vid sjukfrånvaro eller annan frånvaro).

Om det inte går att göra anpassningar finns det möjlighet att ansöka om studieuppehåll av medicinska skäl.

Det är upp till varje ämne att bestämma hur de bedriver undervisningen utifrån riktlinjer från rektor vilka bygger på de restriktioner, råd och rekommendationer som regering och myndigheter beslutar om. Prata med din lärare för att se om det finns möjlighet att ha hybridundervisning eller lösa det på annat sätt.

Det finns ingen möjlighet att låna hem laptops men när högskolan tidigare haft distansstudier har biblioteket haft öppet för studenter och personal, med begränsade öppettider, bland annat för att möjliggöra för studenter som inte har tillgång till datorer hemma att kunna använda deras stationära datorer. Högskolan har också flera datorsalar tillgängliga för studenter i Moas båge. Om högskolan skulle ställa om till distansstudier så rekommenderas studenter som inte har campusundervisning att i största möjliga mån studera på distans. Har man inte möjlighet att studera på distans så kommer man att kunna komma till högskolan och studera, så länge rekommendationerna från myndigheterna tillåter det.

Lokalvårdarna fyller på med handsprit dagligen i de utrymmen som städas. Vi har tyvärr haft problem med stölder av behållare och flaskor med handsprit. Upptäcker du att det är slut på handsprit eller att en behållare försvunnit någonstans felanmäl det till Infocenter så kan vi fylla på med handsprit eller sätta fram en ny behållare.

Studentinflytandet under Corona ska inte skilja sig från det som alltid gäller, nämligen att studenter har rätt att vara med och påverka det beslut som rör utbildningen, samt att efter varje kurs göra en kursvärdering. Studentkåren är representerad i högskolans Coronasamordning för att studentperspektivet ska finnas med i alla beslut med anledning av Corona. Läs mer på Studentkårens hemsida Länk till annan webbplats. för mer information om studentinflytande, rättigheter och skyldigheter

Vi informerar på sh.se och Studiewebben för att alla ska veta vad som gäller för deras utbildningar, och för att du ska veta hur högskolan hanterar de nya allmänna råden.

Vi förstår att man känner oro. Om du är orolig kring covid 19 så kan du läsa igenom det dokument som studenthälsan tagit fram: Oroshantering till följd av Corona och Covid 19 Länk till annan webbplats.

Du kan kontakta Studenthälsan eller universitetskyrkan om du känner ett behov av att prata med någon.

För frågor om utbildningen är det alltid bäst att börja med sin lärare, om det är mer allmänna frågor kontakta info@sh.se eller studentkåren på info@soders.nu

Praktik eller fältstudier till länder som UD avråder från resor till kan inte beviljas eller påbörjas.

För att utbytesstudier ska kunna ske krävs att:

  • UD inte avråder från resor till aktuellt land
  • Mottagande land har öppna gränser
  • Mottagande universitet tar emot studenter

Kontakta våra internationella handläggare om du har frågor kring dina utbytesstudier.

Inresande utbytesstudenter som blivit antagna till Södertörns högskola kan genomföra sitt utbyte och studera på plats vid Södertörns högskola. Om situationen ändras vad gäller Covid-19 kan vissa kurser komma att ges på distans. För att studenter ska kunna komma till Sverige krävs att hemlandet har öppna gränser och att hemuniversitetet godkänner studier utomlands beroende på läget med Covid-19.

Kontakta våra internationella handläggare om du har frågor kring dina utbytesstudier.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-01-14