Dela

Facebook Mail Twitter

Välkommen på SöderS Vårsammanträde 2022

SöderS har vårsammanträde måndag 23 maj klockan 15 i Svarta lådan.

Student läser på en surfplatta

Som medlem i SöderS har du en viktig uppgift att vara med att besluta om kårens framtid. Under vårsammanträdet kommer alla medlemmar som deltar ta beslut om nästa års verksamhetsplan och ekonomiska ram, vilket betyder att det är alla ni som kommer som bestämmer vad SöderS ska fokusera på nästa verksamhetsår! Det är också på vårsammanträdet som en ny styrelse ska röstas fram. Valberedningen kommer att lägga fram ett förslag på kandidater men det är upp till alla medlemmar på mötet som bestämmer. Så din röst spelar roll!

Anmäl dig på SöderS hemsida: Anmälan vårsammanträde -22 Länk till annan webbplats.

Datum: 23 maj

Tid: start 15:00

Plats: Svarta lådan (MB313)

SöderS bjuder alla som närvarar på fika!

Länk till dagsordning och möteshandlingar: https://www.soders.nu/news/v%C3%A5rsammantr%C3%A4de-2022 Länk till annan webbplats.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-05-11