Dela

Facebook Mail Twitter

Vinnarna från tävlingen Hållbar uppsats 2022

Under Södertörns högskolas hållbarhetsdagar 2022 kunde studenter skicka in uppsatser skrivna på temat hållbarhet. Nu har vinnarna utsetts. Stort grattis!

Johanna Männikkö, Malin Thosrlund och Tora Thorell

Vinnarna Johanna Männikkö, Malin Thorslund och Tora Thorell

De inskickade bidragen bedömdes av en jury efter kriterierna

  • samhällsrelevans
  • akademiskt djup
  • presentationskvalitet

Tre vinnande bidrag utsågs och presenteras nedan utan inbördes rangordning.

Äganderätt i svensk skogsdebatt

Student: Johanna Männikkö
Länk till uppsatsen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-49373 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Juryns motivering:
Uppsatsen beskriver på ett initierat sätt vilka som gör sin röst hörd i den svenska skogsdebatten och vilka argument som används. Den belyser otydligheten i argumentationen, som från de berörda parternas sidor förmedlas ensidigt och för förenklat. Vilket medför konsekvensen genom att debatten grundas i övergeneraliseringar av parternas egentliga åsikter.

Studiens resultat och tillvägagångssätt är nog så viktiga i sig själv, men insikterna kan även användas för att förstå drivkrafter bakom beteendeförändring för hållbarhet i stort.

Woke-washing and Corporate Social Responsibility

Student: Malin Thorslund

Juryns motivering:
Undersöker hur “w", det vill säga ”green-washing” för social hållbarhet, beskrivs i relation till den ekonomisk-geografiska nord-syd uppdelningen globalt. Där företags känslighet för konsumentattityder i norr påverkar företags krav på hållbarhetsredovisning i produktionsenheter i syd, utan lokal anpassning. Dessutom belyses problemen i att hållbarhetsredovisning inte fångar in möjligheter och risker i ”woke washing” på ett bra sätt.

Studien bidrar genom att tydliggöra vikten av varsamhet i tillämpningen av efterlevnadsverktyg för ekologisk och social hållbarhet, särskilt i den interkulturella globala kontexten.

Vem är ansvarig för att agera i klimatfrågan?

Student: Tora Thorell
Länk till uppsatsen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-49067 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Juryns motivering:
Uppsatsen adresserar på ett angeläget sätt hållbarhetsfrågan om hur ansvarsfördelning tillskrivs olika aktörer i media, i relation till Intergovernmental Panel on Climate Change-rapporter. Metoden är väl genomtänkt i det att den avgränsar studiematerialet till artiklar som publicerats när frågorna är som hetast och presenterar området lättillgängligt, med språk där inomvetenskapliga begrepp och resonemang förklaras och blir begripliga.

Studien bidrar till att belysa stabilitet och förändringar i beskrivningen av aktörers ansvar över tid, och indikerar en förflyttning mot en mer lokal och diffus ansvarsfördelning.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-08-16