Dela

Facebook Mail Twitter

Högskolans verksamhet och covid-19

Alla har fortsatt ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Student läser på en surfplatta
  • Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Därför kan medarbetare fortsatt vaccinera sig på arbetstid.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta.
  • Stanna hemma vid symptom även om du har tagit ett självtest som är negativt. Stanna hemma tills du är frisk. Vid behov av råd eller stöd kan 1177 kontaktas.
Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-09-19