Dela

Facebook Mail Twitter

Åtgärder för att minska högskolans energiförbrukning

Vad gör högskolan för att minska energiförbrukningen och minska kostnaderna för energianvändning? Ta del av åtgärderna som kommer påverka dig som studerar på högskolan. Och vad kan du göra för att bidra?

Student läser på en surfplatta

Samtliga statliga myndigheter med fler än tio anställda har av regeringen fått i uppdrag att minska sin energianvändning och även återrapportera energianvändning och energibesparande åtgärder varje månad fram till mars 2023.

Vad gör högskolan för att sänka energiförbrukningen?

Den viktigaste åtgärden är att se över inomhustemperaturen. Högskolan kommer eftersträva att ha en balanserad värme om 19-21 °C i lokalerna.

Utöver sänkningen av inomhustemperaturen kommer följande åtgärder att vidtas:

  • Datorer och skärmar kommer automatiskt att stängas i de allmänna studentdatorsalarna mellan klockan 22:30-07:00 (ämnesspecifika datorsalsdatorer stängs ner 00:10 och kan startas upp av studenterna själva).
  • Kopiatorer och skrivare kommer snabbare att gå ner i pausläge.
  • Den automatiska släckningen av lokaler kommer att tidigareläggas.
  • Ventilation i husen kommer att startas senare och stängas av tidigare.

Vad du kan göra för att minska högskolans energiförbrukning

Även var och en av oss kan bidra till att minska högskolans energiförbrukning. Du bör:

  • begränsa antalet utskrifter och kopiering.
  • undvika att åka hiss.
  • minska användandet av varmvatten vid handtvätt och duschning.
  • undvika att öppna fönster.
Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-09-30