Dela

Facebook Mail Twitter

Nya rutiner för Stillhetens rum – passerkort behövs

Stillhetens rum i MC339 är iordningsställt av högskolan för att du ska kunna sitta tyst med dig själv eller kanske tillsammans med andra. Ett rum där din andlighet, tro eller icke-tro får vara. Rummet är öppet för alla, men du kommer framöver behöva använda ditt passerkort för att komma in.

Student läser på en surfplatta

Anledningen till att högskolan vidtar denna åtgärd är för att alla ska känna sig välkomna och trygga i att besöka Stillhetens rum. Stillhetens rum ska vara ett rum där det praktiseras böne- och andaktsformer från olika traditioner i ömsesidig respekt för varandra.

Nyligen uppdagades att ett antal bönemattor tagits från rummet och slängts i en närliggande soptunna. Södertörns högskola ser allvarligt på händelsen. En av åtgärderna är att byta till en dörr som kräver passerkort, vilket sker under oktober månad. Förhoppningsvis gör detta att liknande händelser i Stillhetens rum förhindras och att alla som vill besöka rummet känner ökad trygghet.

Södertörns högskola verkar för att blanda perspektiv, människor och erfarenheter. Alla ska känna sig välkomna och trygga, både på högskolan och i att besöka Stillhetens rum.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-10-13