Dela

Facebook Mail Twitter

Nya riktlinjer för studentinflytande

Från den 1 januari 2023 gäller nya riktlinjer för studentinflytande.

Blickatorget klätt i snö med högskolans huvudbyggnad Moas båge i bakgrunden.

Högskolelagen säger att studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna.

De nya riktlinjerna beskriver studenternas rätt till representation och rör det formella kollektiva studentinflytandet vid Södertörns högskola, det vill säga de sammanhang där studenter är representanter och där beredning sker eller beslut tas som har betydelse för utbildningen och studenters situation.

I dokumentet "Rättigheter och skyldigheter – regelverk för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Södertörns högskola" Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om dina rättigheter till studentinflytande.

Du kan läsa mer om studentinflytande och se de nya riktlinjerna på sidan om studentinflytande

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-01-02