Dela

Facebook Mail Twitter

Vill du vara med och påverka
innehållet på studenthälsa.se?

Arbetet med att ta fram en nationell webbportal för studenthälsa är i full gång. Nu söker vi deltagare till en studentpanel som ska hjälpa oss att se över webbplatsen och dess innehåll.

Studenthälsa.se

Regeringen har gett Sveriges studenthälsor i samarbete med UHR
(Universitets- och högskolerådet) i uppdrag att utveckla en gemensam
webbportal för studenthälsovård. Syftet är att stärka studenthälsovårdens
arbete med att främja studenters psykiska och fysiska hälsa och på så sätt
öka förutsättningarna för en god och trygg studietid.

Webbportalen ska fungera som ett komplement till studenthälsovården vid
respektive lärosäte och ska bland annat innehålla information, evenemang och webbföreläsningar på svenska och engelska. I samband med utvecklingen av webbportalen behövs en studentpanel som kan ge feedback på dess innehåll, design och funktioner.

Vem kan vara med och när gäller det?
Alla som studerar vid ett svenskt universitet eller högskola kan vara med.

Som deltagare i studentpanelen får du olika uppdrag av redaktionen på
studenthälsa.se. Uppdragen utförs digitalt genom att till exempel svara
på frågor i enkäter som vi skickar ut.

Då webbportalen i dagsläget är under uppstart och ska lanseras i slutet av
december 2023 kan uppdragen fram tills dess komma relativt tätt. Därefter
kommer uppdrag löpande när nya saker ska introduceras på webbplatsen.
Du får självklart ersättning för din medverkan.

Intresserad?
Scanna QR-koden nedan eller klicka här Länk till annan webbplats. för att komma till anmälningsformuläret.

 

Qr-kod anmälan studentpanel till Studenthälsa.se
Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-06-16