Dela

Facebook Mail Twitter

Nya riktlinjer för salsskrivningar

Inför terminsstarten HT-23 så har en revidering av riktlinjerna för salsskrivning fastställts genom ett rektorsbeslut.

Här följer en kortare sammanfattning av några konkreta förändringar av det tidigare regelverket som är bra att känna till.

tentamen

Otillåtna föremål

  • Armbandsur och övriga klockor kommer nu att betraktas som otillåtna hjälpmedel, eftersom det är omöjligt att på ett tillräckligt säkert och snabbt sätt identifiera vilka som kan ha smarta funktioner. Skrivsalarna har blivit utrustade med flera klockor som ska vara synliga från alla skrivplatser.
  • Snusdosor har tidigare varit ett inkonsekvent undantag från förbudet mot ogenomskinliga förpackningar. Från och med nu så kommer snusdosor inte längre tillåtas vid skrivplatsen. Snus är fortfarande tillåtet, men måste förvaras i genomskinliga förpackningar som studenten tar med sig själv.
  • Studenter får inte ha med egna öronproppar, så högskolan kommer i stället att tillhandahålla öronproppar.
  • De nya riktlinjerna ger skrivvärdarna ett klart mandat att kontrollera föremål vid skrivplatsen.

Övrig information

  • Det framkommer nu med större tydlighet att studenter med beviljade stöd vid salsskrivning kan ha rätt till att ha med sig andra föremål än de som är listade som tillåtna. Studenten har rätt till stöd under förutsättningarna att stödet är beviljat av Funkasamordningen, anmält av studenten till den aktuella salsskrivningen och beviljat av tentamenssamordningen.
  • Vad som accepteras som godkänd ID-handling står nu under sh.se/salsskrivning och är därmed inte längre en del av riktlinjerna.

De nya riktlinjerna med dnr 2288-1.1.2-2023 träder i kraft den 28 augusti och ersätter då ”Regler för salsskrivning” med dnr 2418-2.2.5-2018.

Revideringens syfte är att åtgärda ofullständigheter och oklarheter i det tidigare regelverket. Det mer konsekventa språkbruket ska också underlätta för kommunikation av riktlinjerna.

Du hittar de nya riktlinjerna i sin helhet här Länk till annan webbplats..

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-09-05