Dela

Facebook Mail Twitter

Uppsatstävling för studenter som har författat en uppsats där brottsoffer är i centrum

Brottsoffermyndigheten anordnar en uppsatstävling för studenter som har författat en uppsats där brottsoffer är i centrum.

Tecknad bild

De tre bästa uppsatserna får pris (15 000 kr, 10 000 kr och 5 000 kr) och blir publicerade i en antologi.

Tävlingsperioden pågår från 1 juli 2022 till och med 31 januari 2024. Den deltagande uppsatsen ska vara examinerad under tävlingsperioden och vara på lägst kandidatnivå eller som en del av en yrkesexamen på minst 180 högskolepoäng. Det går att tävla inom flera olika ämnesområden. Det viktiga är att uppsatsen har brottsoffer i fokus.

Mer information om tävlingen finns här: https://www.brottsoffermyndigheten.se/sok-projektmedel/uppsatstavling/ Länk till annan webbplats.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-01-12