Foajéer

Vi har tre olika foajéer som tillsammans rymmer 860 personer. Foajéerna kan hyras var för sig eller tillsammans med evenemang i aulan (700 personer) eller MB 416 (180 personer), MB 503 (80 personer) och MB 505 (80 personer).

Foajé 4

Foajé 4 är den största av våra foajéer och passar väl för middagen eller festen efter konferensen. Det finns även plats för en scen för eventuell underhållning eller tal. Foajén är också lämplig för utställningar och mottagningar. Foajé 4 och 5 rymmer tillsammans 560 personer.

Foajé 4 på Södertörns högskola.
Foajé 4 på Södertörns högskola.
Foajé 4 på Södertörns högskola.
Foajé 4 på Södertörns högskola.

360-bilder på Foajé 4 kommer inom kort.

Foajé 5

Foajé 5 är lämplig för mingel eller tillställningar i mindre skala. Här finns ytor för bord vid exempelvis catering. Foajén har vita väggar som passar bra för uppspelning från projektorer. Ytan ligger i anslutning till MB 503 och MB 505 och passar därför bra för lunch eller mingel vid event i dessa lokaler. Passar även som informationsdisk vid event i Foajé 4.

Foajé 5 på Södertörns högskola.
Foajé 5 på Södertörns högskola.

360-bilder på Foajé 5 kommer inom kort.

Foajé 3

Foajé 3 har rymliga ytor med plats för extra bord och stolar, exempelvis vid registrering till en konferens i MB-huset. Här finns även ett stort garderobsutrymme för ytterkläder som du förfogar över vid bokning. Foajé 3 rymmer 400 personer.