Student

Högskolan i siffror

Här kan du snabbt läsa hur många utbildningsprogram, fristående kurser och studenter vi har och se andra siffror från årsredovisningen.

Årsredovisning 2023

Utbildning och studenter

77 utbildningsprogram
341 fristående kurser

13 578 studenter

7 471 helårsstudenter
5 811 helårsprestationer
78 % genomsnittlig prestationsgrad

Forskning

275 refereegranskade artiklar
31 nya doktorander
12 disputationer

Andel externa medel av totala forskningsintäkter: 67%

Personal

811 anställda, varav:
72 professorer
90 doktorander med anställning
28 bibliotekspersonal

Ekonomi

Verksamhetens intäkter: 1 130 025 tkr
Verksamhetens kostnader: 1 097 217 tkr
Årets kapitalförändring: 32 809 tkr
Grundutbildningens andel: 64 %
Forskningens andel: 36%
Myndighetskapital: 226 862 tkr
Oförbrukade bidrag: 206 029 tkr

Ta del av årsredovisningen i sin helhet?

Den senaste och alla tidigare årsredovisningar finns att ladda ned på sidan för Ekonomiska rapporter.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-04-09