Student

Högskolan i siffror

Här kan du snabbt läsa hur många utbildningsprogram, fristående kurser och studenter vi har och se andra siffror från årsredovisningen.

Årsredovisning 2022

Utbildning och studenter

74 utbildningsprogram
319 fristående kurser

13 328 studenter

7 351 helårsstudenter
5 692 helårsprestationer
77 % genomsnittlig prestationsgrad

Forskning

224 refereegranskade artiklar
26 nya doktorander
12 disputationer

Andel externa medel av totala forskningsintäkter: 67%

Personal

946 anställda, varav:
77 professorer
77 doktorander med anställning
28 bibliotekspersonal

Ekonomi

Verksamhetens intäkter: 1 062 266 tkr
Verksamhetens kostnader: 1 008 436 tkr
Årets kapitalförändring: 53 831tkr
Grundutbildningens andel: 64 %
Forskningens andel: 36%
Myndighetskapital: 194 053 tkr
Oförbrukade bidrag: 185 760 tkr

Ta del av årsredovisningen i sin helhet?

Den senaste och alla tidigare årsredovisningar finns att ladda ned på sidan för Ekonomiska rapporter.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-03