Student

Högskolan i siffror

Här kan du snabbt läsa hur många utbildningsprogram, fristående kurser och studenter vi har och se andra siffror från årsredovisningen.

Årsredovisning 2021

Utbildning och studenter

73 utbildningsprogram
Cirka 280 fristående kurser

13 354 studenter

7 612 helårsstudenter
6 173 helårsprestationer
81 % genomsnittlig prestationsgrad

Forskning

213 refereegranskade artiklar
21 nya doktorander
18 disputationer

Andel externa medel av total forskning: 64 %

Personal

913 anställda, varav:
80 professorer
79 doktorander med anställning
31 bibliotekspersonal

Ekonomi

Verksamhetens intäkter: 1 015 537 tkr
Verksamhetens kostnader: 970 343 tkr
Årets kapitalförändring: 45 194 tkr
Grundutbildningens andel: 66 %
Forskningens andel: 34%
Myndighetskapital: 140 223 tkr
Oförbrukade bidrag: 207 893 tkr

Ta del av årsredovisningen i sin helhet?

Den senaste och alla tidigare årsredovisningar finns att ladda ned på sidan för Ekonomiska rapporter.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-02-24