Student

Om Södertörns högskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har över 13 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 320 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Södertörns högskola inrättades år 1996 efter ett riksdagsbeslut 1995. Det gällde framförallt att få fler från studieovana miljöer i södra Stockholms att lockas till högre studier. För att anta utmaningen placerades högskolan på en väl utvald plats, Flemingsberg strax söder om Stockholm. Med en stark entusiasm och pionjäranda från högskolans anställda byggdes Södertörns högskolas verksamhet upp, utbildningsutbudet växte till sig och studenterna blev fler. Från att 1 200 studenter började vid terminsstarten hösten 1996 till drygt 13 000 studenter på högskolan idag. Nu ser vi också att en stor del av Södertörns högskolas studenter kommer från det som brukar benämnas som studieovana miljöer.

Högskolan utgör tillsammans med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut Campus Flemingsberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan läsa mer om hur du hittar hit och våra adresser här.

Se en film om Campus Flemingsberg

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-11-21