Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av rektor, prorektor, vicerektor, Fakultetsnämndens ordförande, förvaltningschef, prefekter samt akademisk ledare för lärarutbildningen

Ledningsgruppen består av följande personer:

Gustav Amberg, rektor (ordf.)
Nils Ekedahl, prorektor
Anna Maria Jönsson, vicerektor
Stina Bengtsson, ordförande i Fakultetsnämnden
Hans Andersson, förvaltningschef
Linda Vikdahl Gunséus, prefekt Institutionen för historia och samtidsstudier
Maria Bergman, prefekt Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Charlotta Weigelt, prefekt Institutionen för kultur och lärande
Ester Appelgren, prefekt Institutionen för samhällsvetenskaper
Mehdi Ghazinour, prefekt Institutionen för polisiärt arbete
Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen
Cecilia Stadius, tf bibliotekschef
Anton Ridderstad, planeringschef