Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av rektor, prorektor, vicerektor, Fakultetsnämndens ordförande, förvaltningschef, prefekter samt akademisk ledare för lärarutbildningen

Ledningsgruppen består av följande personer:

Gustav Amberg, rektor (ordf.)
Nils Ekedahl, prorektor
Ulla Manns, vicerektor
Stina Bengtsson, ordförande i Fakultetsnämnden
Hans Andersson, förvaltningschef
Per Bolin, prefekt Institutionen för historia och samtidsstudier
Ester Appelgren, prefekt Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Charlotta Weigelt, prefekt Institutionen för kultur och lärande
Ali Hajighasemi, prefekt Institutionen för samhällsvetenskaper
Minna Räsänen, prefekt, Institutionen för polisiärt arbete
Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen
Lisa Petersen, bibliotekschef
Anton Ridderstad, planeringschef