Ledningsråd

Ledningsrådet är ett rådgivande organ till rektor i strategiska frågor.

Rektor är ordförande i ledningsrådet. Rådet sammanträder 2-3 gånger per termin.

Kontaktperson:

Rektors sekreterare
E-post rektorssekreterare@sh.se
Telefon 08-608 40 42

Ledamöter i ledningsrådet är:

Gustav Amberg, rektor (ordförande)
Nils Ekedahl, prorektor
Ulla Manns, vicerektor
Peter Dobers, ordförande i Fakultetsnämnden
Hans Andersson, förvaltningschef
Iryna Hauska, studentkårens ordförande
Lovisa Olsson, doktorandernas representant
Per Bolin, prefekt, Institutionen för historia och samtidsstudier
Ester Appelgren, prefekt, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Charlotta Weigelt, prefekt, Institutionen för kultur och lärande
Ali Hajighasemi, prefekt, Institutionen för samhällsvetenskaper
Minna Räsänen, prefekt, Institutionen för polisiärt arbete
Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen
Joakim Ekman, föreståndare för CBEES
Lisa Petersen, bibliotekschef
Kerstin Cassel, rektorsråd för fastigheter och utveckling i regionala stadskärnan Flemingsberg
Cheick Wagué, rektorsråd för samverkan
Andreas Åkerlund, rektorsråd för internationalisering
Jesper Alvarsson, rektorsråd med inriktning mot hållbarhet
Anna Maria Jönsson, rektorsråd för kvalitetsfrågor
Kenneth Wall, kommunikationschef
Anton Ridderstad, planeringschef