Ledningsråd

Ledningsrådet är ett rådgivande organ till rektor i strategiska frågor.

Rektor är ordförande i ledningsrådet. Rådet sammanträder 2-3 gånger per termin.

Kontaktperson:

Rektors sekreterare
E-post rektorssekreterare@sh.se
Telefon 08-608 41 59

Ledamöter i ledningsrådet är:

Gustav Amberg, rektor (ordförande)
Nils Ekedahl, prorektor
Anna Maria Jönsson, vicerektor
Stina Bengtsson, ordförande i Fakultetsnämnden
Hans Andersson, förvaltningschef
Frida Hanslep Kellén, studentkårens ordförande
Nathalie Hinders, doktorandernas representant
Linda Vikdahl Gunséus, prefekt, Institutionen för historia och samtidsstudier
Maria Bergman, prefekt, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Charlotta Weigelt, prefekt, Institutionen för kultur och lärande
Ester Appelgren, prefekt, Institutionen för samhällsvetenskaper
Mehdi Ghazinour, prefekt, Institutionen för polisiärt arbete
Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen
Per Bolin, föreståndare CBEES
Cecilia Stadius, tf bibliotekschef
Maria Vallström, rektorsråd för hållbarhet
Kerstin Cassel, rektorsråd för fastigheter och utveckling i regionala stadskärnan Flemingsberg
Peter Dobers, rektorsråd för samverkan
Andreas Åkerlund, rektorsråd för internationalisering
Kenneth Wall, kommunikationschef
Anton Ridderstad, planeringschef