Södertörns högskolas styrelse

Styrelsen är högskolans högsta beslutande organ och ska ha insyn i högskolans alla angelägenheter och svara för att dess uppgifter fullföljs. Styrelsen beslutar om verksamhetens övergripande inriktning, organisation och den interna resursfördelningen. Dessutom beslutar den om årsredovisning och budgetunderlag.

Ordförande och sju ledamöter företräder allmänna intressen och utses av regeringen. Tre ledamöter väljs av lärarkollegiet och tre utses av studentkåren, varav en ska vara doktorand. Rektor ingår också i styrelsen.
De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Mandatperioden är 1 maj 2023 - 30 september 2024 för företrädare för allmänna intressen och 1 maj 2023 - 30 april 2026 för företrädare för lärarna. Företrädare för studenterna utses för ett år.

Bild på styrelsen

Styrelsen Fotograf:Kristina Sahlén

Företrädare för allmänna intressen

Minoo Akhtarzand, f.d. landshövding (ordförande)
Åke Ingerman, professor Göteborgs universitet
Jenny Johannisson, utredare Myndigheten för kulturanalys
Gro Kvanli Dæhlin, vicerektor NTNU Gjøvik, Norge
Olle Samuelson, forsknings- och innovationsstrateg IQ Samhällsbyggnad
Staffan Scheja, professor Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Mats Ulfendahl, forskningsdirektör Region Östergötland
Ebba Östlin, utredare

Företrädare för verksamheten

Gustav Amberg, professor, rektor
Björn Hassler, professor
Anne Kaun, professor
Adrienne Sörbom, professor

Gruppsuppleanter:
Lena Roos, professor
Sofia Lundmark, lektor

Företrädare för studerande

Frida Hanslep Kellén, ordförande studentkåren SöderS
Nathalie Hinders, doktorand
Julia Runnelid, vice ordförande studentkåren SöderS

Fackliga företrädare med närvaro- och yttranderätt

Kajsa Gustavsson, ST
Anders Ullholm, SACO-S
Henry Wölling, SEKO

Sekreterare
Charlotte Svegrell
Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd