Student

Södertörns högskola i Almedalen

Almedalen är en viktig arena inom det politiska och offentliga Sverige. Södertörns högskola bidrar med forskning och expertis under Almedalsveckan, både vid egna och andra organisationers arrangemang.

Almedalsveckan 2025

Programmet för Södertörns högskolas deltagande i Almedalen 2025 är ännu inte satt.

Mer information

Kontakta Sofie Ros för mer information kring högskolans deltagande under Almedalsveckan.

Almedalsveckan 2024

Södertörn samtalar - onsdag 26/6

Södertörn samtalar är en dag under Almedalsveckan då forskare från Södertörns högskola samtalar om vår tids stora frågor.

Plats: Sal B51, plan 5, B-huset, Uppsala universitet Campus Gotland, Huvudentré Cramérgatan 3

Program:

 • 9.00 Kan det finnas en framtid utan humaniora?
  Hur skulle vi kunna tala om och förstå samtiden utan ord som diskurs, ideologi, genus eller polarisering – begrepp som alla kommit ur humanistisk forskning? Det gör humanistisk kunskap till något så grundläggande att det är svårt att få syn på den. Hur hanterar humanistiska forskare denna paradox?
  Medverkande:
  Kim Silow Kallenberg, docent i etnologi, Södertörns högskola
  Beate Schirrmacher, docent i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet och medlem i Humtank
  Joakim Forsemalm, docent i etnologi och FoU-ansvarig för cmb i Göteborg
  Magnus Linton, författare, kritiker och redaktör på Institutet för framtidsstudier
  Malin Stengård, doktorand i nordisk etnologi Vid Åbo Akademi/ Nämndforskare på Svenska Litteratursällskapet i Finland
  Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot etnologi, vicerektor för forskning och forskarutbildning vid Malmö universitet
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 10.00 Informationskriget – hur har Ukraina svarat mot Rysslands propagandastorm?
  Hur värnar man sanning och demokrati i ett pågående hybridkrig? Hur säkerställer man att befolkningen förhåller sig kritisk till okända källor och ny information? Hur har Ukraina svarat upp mot Rysslands informationskrig och vad kan Sverige lära?
  Medverkande:
  Roman Horbyk, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
  Per Ståhlberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
  Per-Erik Nilsson, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 11.00 INSTÄLLT PÅ GRUND AV SJUKDOM Supervalåret 2024 – hur blåser de politiska vindarna över Central- och Östeuropa?
  Nya parlament, nya presidenter – i vissa länder en ökad polarisering och auktoritära krafter. Är 2024 ett ödesår för demokratin? Hur står det till med politiken i Östeuropas unga demokratier? Vad innebär valresultaten för Ukrainakriget? Hur enat är EU och hur ser relationerna till forna öst ut?
  Medverkande:
  Nicholas Aylott, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola och ansvarig för Utrikespolitiska institutets Europaprogram
  Katarzyna Tubylewicz, författare och journalist
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 12.00 Snacka går ju - men sen då? Att agera mot segregation
  Polis, socialtjänst, skola och forskning vet vad som krävs för att komma till rätta med problemen som följer av ett segregerat samhälle. Samma problem har diskuterats i decennier men trots den samlade kunskapen går utvecklingen åt fel håll. Varför och vad krävs för att gå från ord till handling?
  Medverkande:
  Jonas Lindström, fil.dr i sociologi och lektor i socialt arbete, Södertörns högskola
  Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör
  Christoffer Bohman, trygghetsstrateg Idéer för livet och tidigare polis
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 13.00 Innovation för en hållbar framtid
  Hur kan olika produkt- och tjänstinnovationer tillsammans med nyskapande affärsmodeller bidra till att minska miljöpåverkan och främja hållbar utveckling?
  Medverkande:
  Pejvak Oghazi, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola
  Ingela Mauritzon, Co-Founder & Managing Director, IVV Labs
  Vahid Sohrabpour, Co-founder and Chief Innovation Officer, SAVEGGY AB
  Cecilia Fryklöf, Head of Active ownership, Nordea
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Kontakta Sofie Ros Länk till annan webbplats. för mer information kring högskolans deltagande under Almedalsveckan 2024.

Evenemang med deltagare från Södertörns högskola

Tisdag 25/6

Helig konkurrens eller igenkänning och samarbete – religionen skiljer och förenar

En specifik religiös tillhörighet avgränsar mig från dem med annan religiös tillhörighet. Men betyder det också att vi är varandras konkurrenter och motståndare? Det finns en stor samhörighet just i att vara troende och religiös. Varför tycks det ändå så svårt att utgå från det gemensamma?

Medverkande: David Thurfjell, religionshistoriker, professor religionsvetenskap, Södertörns högskola, Helle Klein, journalist, präst, direktor, Sigtunastiftelsen, Nadia Jebril, journalist, krönikör, Dagens Nyheter, Ulf Jonsson, jesuitpater, professor i religionsfilosofi, Newmaninstitutet, chefredaktör, Tidskriften Signum, Anna Lindman, journalist, programledare
Var: S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen"
Tid: 12:00 - 12:45
Arrangör: Studieförbundet Bilda
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Får färre personlig assistans när staten blir huvudman?

Staten ska vara huvudman för personlig assistans, föreslog Huvudmannaskapsutredningen förra året. Det betyder att staten ska besluta om och bekosta all personlig assistans. Ett mycket välkommet besked. Men kan en av konsekvenserna bli att färre personer beviljas assistans?

Medverkande: Andreas Pettersson, lektor i juridik, Södertörns högskola, Jonas Franksson, ordförande, STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige, Jessica Smaaland, politisk sekreterare, STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige, Malin Danielsson, talesperson för funktionsrättsfrågor, Liberalerna, Erika Wermeling, kommunikationschef, STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
Var: Specksrum 4, "Gotlands kulturrum, Bönsalen"
Tid: 14:30 - 15:30
Arrangör: STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Onsdag 26/6

Spaningar från samtiden som berättar om framtiden

Strategisk framsyn är en metod som hjälper oss att se möjliga framtider och styra insatser mot en önskad framtid.

Medverkande: Jenny Madestam, forskare, Södertörns högskola, Anna Hall, Head of public Affairs, Energy Division, Alfa Laval, Jonas Nyvang, vd, Stilride, Ylva Strander, moderator, Vinnova
Var: Klosterbrunnsgatan 5, "Framtidens trädgård"
Tid: 12:05 - 12:50
Arrangör: Impact Innovation
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Framtidens offentliga sektor – nu lyfter vi blicken

Vi behöver reformera offentlig sektor för att vi ska stå bättre rustade för att lösa komplexa problem. Det kräver ett nytt sätt att förstå organisering och styrning. Att lyfta blicken handlar om att försöka se offentlig sektor från nya vinklar.

Medverkande: Jenny Madestam, forskare, Södertörns högskola, Mariell Juhlin, programchef, SustainGov, Helene Hellmark Knutsson, landshövding, Västerbottens län
Ulrica Schenström, vd, Fores, Lars Stjernkvist, tidigare kommunalråd och partisekreterare för Socialdemokraterna
Var: Klosterbrunnsgatan 5, "Framtidens trädgård"
Tid: 14:00 - 14:30
Arrangör: Vinnova, Energimyndigheten, Formas
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Demokrati såklart - läromedel och undervisningens problematiska självklarheter

Till försvar för demokratin och i kampen mot totalitära krafter hävdar vi samstämmigt kunskap, likvärdighet i skolan och tillgång till adekvata läromedel. Enigheten i hotbild och motgift gör att begreppen får tala för sig själva. Men vad innebär egentligen demokrati och kunskap i skolans sammanhang?

Medverkande: David Thurfjell, Professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola, Per Kornhall, Ordförande, Läromedelsförfattarna, Anna Jungstrand, Moderator, Humtank och Linnéuniversitetet
Var: Knägränd 3
Tid: 14:15 - 15:00
Arrangör: Läromedelsförfattarna, Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur tar vi havsmiljöarbetet vidare?

I Sverige finns etablerade nivåer som måste nås för att havsmiljön ska bedömas som god, men inget av de mål som berör hav och vatten kommer att vara uppnått till 2030. Det går inte heller att se någon tydlig riktning för utvecklingen i havsmiljön. Vad är det som saknas – och hur ser vägen ut framåt?

Medverkande: Michael Gilek, Havsförvaltningsakademin, Södertörns högskola, Eva-Lotta Sundblad, Moderator, Havsförvaltningsakademin, Havsmiljöinstitutet, Thomas Nilsson, Forskningssekreterare, Formas, Mats Svensson, Avdelningschef, Avdelningen för havsförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, Daniel Westlén, Statssekreterare, Klimat- och näringslivsdepartementet, Lena Gipperth, Havsförvaltningsakademin, Göteborgs universitet
Var: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "E22"
Tid: 17:30 - 18:15
Arrangör: Havsförvaltningsakademin/Havsmiljöinstitutet, Östersjödagarna, Uppsala universitet
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torsdag 27/6

Universitetens roll i en polariserad värld

Under det senaste året har universitetens roll i samhällskonflikter satts i blixtbelysning. Kan och bör lärosäten, som också är myndigheter, ta ställning i konflikter och kontroversiella frågor?

Medverkande: Kim Silow Kallenberg, docent etnologi, Södertörns högskola, Malin Ideland, moderator (vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning), Malmö universitet, Rebecka Lettevall, vicerektor för globalt engagemang och mänskliga rättigheter, Malmö universitet, Jonas Mattsson, chefredaktör, Forskning & Framsteg,
Jakob Färnert, ordförande, Sveriges förenade studentkårer, SFS kommuner och regioner
Var: Skeppsbron 24, Joda Bar och kök, "Innergården"
Tid: 09:15 - 10:15
Arrangör: Malmö universitet, Vetenskap & Allmänhet, Arena för forskning och demokrati
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stärkta skolbibliotek – hur och till vilken nytta?

Bibliotekssektorn jublade över regeringens besked om att landets skolbibliotek ska vara bemannade. Men kommer bibliotekarier verkligen att göra skillnaden som leder till att färre elever halkar efter? Och hur ska det gå till att snabbt utbilda alla nya bibliotekarier som behövs? Hur ser vägen framåt egentligen ut, kommer regeringens mål att uppfyllas – och kan realismen ta önsketänkandets plats i diskussionen om skolbibliotek?

Medverkande: Pamela Schultz Nybacka, programsamordnare, bibliotekarieprogrammet, Södertörns högskola, Thord Eriksson, moderator, Biblioteksbladet, David Lindberg, statssekreterare hos skolminister Lotta Edholm, utbildningsdepartementet, Lovisa Lanryd, välfärdsansvarig, Timbro, Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande, ordförande i beredningen för utbildningsfrågor, Nordmalings kommun, Sveriges kommuner och regioner
Var: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "Barnavdelningen"
Tid: 12:15 - 12:45
Arrangör: Biblioteksbladet, Svensk biblioteksförening
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vetenskap för miljarder

Varje år betalar svenska lärosäten, myndigheter och statliga forskningsinstitut en god bit över en halv miljard för att läsa och publicera sig i vetenskapliga tidskrifter. Företagen bakom tidskrifterna har vinstmarginaler på samma nivå som Apple och Google. Systemet är osunt och orimligt, men vad görs för att ersätta det och hur ser alternativet ut?

Medverkande: Pamela Schultz Nybacka, programsamordnare bibliotekarieprogrammet, Södertörns högskola, Thord Eriksson, moderator, Biblioteksbladet, Wilhelm Widmark, överbibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek, Pelle Snickars, professor, digitala kulturer, Lunds universitet
Var: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "Barnavdelningen"
Tid: 14:45 -15:15
Arrangör: Biblioteksbladet, Svensk biblioteksförening
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Religion och demokrati – vilken plats har de religiösa i civilsamhället?

Religion är en del av föreningssverige och civilsamhället. Religionsfriheten är skyddad i svensk grundlag. Från politiken görs nu försök att försvåra för religiösa organisationer, genom att koppla ihop religion med extremism och antidemokrati. Hur är egentligen förhållandet religion och demokrati?

Medverkande: David Thurfjell, religionshistoriker, professor religionsvetenskap, Södertörns högskola, Samuel Gustafsson, förbundsrektor, Studieförbundet Bilda, Anna Waara, förbundschef, Ibn Rushd Studieförbund, Jakob Olofsgård, riksdagsledamot, partisekreterare, Liberalerna, Paulina Lindgren, utvecklingsansvarig område Kyrka, Studieförbundet Bilda
Var: S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen"
Tid: 15:00 - 15:45
Arrangör: Studieförbundet Bilda
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Almedalsveckan 2023

Södertörn samtalar - torsdag 29/6

Södertörn samtalar är en dag under Almedalsveckan då forskare från Södertörns högskola samtalar om vår tids stora frågor.

Plats: Sal B25 och B27, plan 2, B-huset, Uppsala universitet Campus Gotland, Huvudentré Cramérgatan 3

Program:

 • 9.00 Är europeiska demokratier polariserade?
  Världens demokratier är på tillbakagång visar demokratiindex framtaget av Economist Intelligence Unit (EIU) varje år. Inte minst i Öst- och Centraleuropa. Varför är det så? Varför upplevs Europa så splittrat och varför är synen på demokratiska samhällen så olika?
  Medverkande:
  Mark Bassin, professor i idéhistoria, Södertörns högskola
  Nicholas Aylott, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola
  Dmitrii Dogorov, postdoktor, CBEES, Södertörns högskola
  Gustav Lundberg, doktorand i statsvetenskap, BEEGS, Södertörns högskola
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 10.00 Sanning under hot: hur blev historien ett verktyg i Rysslands krig mot Ukraina?
  Varför använder Putin Rysslands och Ukrainas historia som anledning för kriget? Hur har historiska händelser hundratals år tillbaka i tiden blivit brickor i det politiska spelet. Vad är sant och var går gränsen mellan sanning och relativism? Och har postsanning-samhället nått vägs ände?
  Medverkande:
  Yuliya Yurchuck, lektor i historia Södertörns högskola
  Eleonora Narvselius, docent i etnologi, Lunds universitet
  Niklas Bernsand, doktorand i Öst- och Centraleuropastudier, Lunds universitet
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 11.00 Vilken roll spelar religionen för svenskar med muslimsk familjebakgrund?
  Sveriges religiösa landskap har genomgått en stor förändring de senaste decennierna. Sverige är idag ett av världens mest sekulariserade länder, samtidigt är det Europas mest mångreligiösa. Den näst största religionen i landet är idag islam. Men hur religiösa är egentligen de svenskar som har sin familjebakgrund i denna tradition?
  Medverkande:
  David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, forskningsledare vid IMS
  Frederic Brusi, doktor i religionshistoria, medarbetare SST
  Henrik Ohlsson, doktor i religionsvetenskap, medarbetare IMS
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 13.00 Artificiell intelligens – frälsare eller förgörare?
  Diskussionen kring den ökande användningen av AI förs ofta med dramatiska rubriker om nära förestående samhällsomvälvningar, men i människors vardagsliv ter sig den teknologiska utvecklingen betydligt mer blygsam. Är visionerna sanna? Är verkligheten mer komplex? På vilket sätt?
  Medverkande:
  Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap
  Daniel Bodén, lektor i etnologi

  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 14.00 Färdtjänsten och framtiden - fri eller villkorad rörlighet?
  EU:s regler kräver att kollektivtrafiken anpassas för människor med funktionsnedsättningar. Framstegen är ojämna och många behöver färdtjänst för resor i vardagen. Vad händer med rätten till färdtjänst? Vem bör ansvara för kvalitet? Vilket ansvar ligger på lagstiftaren, kommunerna och trafikbolagen?
  Medverkande:
  Andreas Pettersson, lektor i juridik med inriktning mot offentlig rätt
  Tom Petersen, kvalificerad utredare vid myndigheten för trafikanalys
  Anna Quarnström, förbundsjurist på synskadades riksförbund (SRF)
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats.

Evenemang med deltagare från Södertörns högskola

Onsdag 28/6

Får djuren plats inom humaniora?

Människans tankar och idéer är centrala för humaniora. Håller detta på att förändras?

Medverkande: Kim Silow Kallenberg, etnolog vid Södertörns högskola, Humtank, Gurbet Peker, doktorand i etnologi, Uppsala universitet
Var: Hamnplan, H215
Tid: 11:30 - 11:45
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torsdag 29/6

Landet som glömde Gud - hur vi hamnade här och vart vi vill gå i framtiden?

Sverige är landet med världens mest sekulära och individualistiska värderingar. Vilka politiska beslut påverkade landet i den riktningen? Hur utvärderar vi denna värdekultur och dess konsekvenser? Och vilka värden vill vi bygga morgondagens samhälle på?

Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola, Per Ewert, fil dr och direktor, Claphaminstitutet, Lars Stjernkvist, ordförande, Ing-Marie Wieselgrenstiftelsen, fd partisekreterare Socialdemokraterna, Ingemar Forss, missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan, Jacob Rudenstrand, bitr generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen (moderator)
Var: Fartyg Elida,
Tid: 12:30 - 13:20
Arrangör: Claphaminstitutet
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan dystopier visa vägen till en ljus framtid?

Är dystopier bara mörka framtidsbilder eller kan de fungera som vägvisare mot en ljusare framtid?
Medverkande: Kim Silow Kallenberg, etnolog vid Södertörns högskola, Humtank, Anna Friberg, historiker vid Linköpings universitet, Humtank
Var: Hamnplan, H215
Tid: 13:30 - 13:45
Arrangör: Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byråkrati, tjänstemän och makt under 500 år och Sveriges väg till dagens professionella byråkrati

En effektiv statsapparat är en förutsättning för att politiker ska kunna fatta beslut. Hur ser samspelet mellan politik och byråkrati ut och hur har det utvecklats?

Medverkande: Gunnar Wetterberg, Historiker och författare
Hans Hegeland, Fil dr i statsvetenskap, utskottsråd vid finansutskottets kansli, Sveriges riksdag, Therese Reitan, Docent och lektor i offentlig förvaltning, föreståndare för Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola
Moderator Sharon Jåma, Frilansjournalist

Var: Kronstallgränd 4, "Trädgård"
Tid: 13.00-13.45
Arrangör: Sveriges riksdag
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats.

Från tro till handling – religionerna, jorden och klimatkrisen

Ibland sägs det att klimatfrågan är en existentiell eller rentav andlig fråga. Kan den därmed också vara en religiös fråga? Vad har de olika religionerna för syn på människans plats på jorden och i ekosystemet? Vilken roll kan de religiösa samfunden spela när det gäller klimatkrisen?

Medverkande: David Thurfjell, professor religionsvetenskap, Södertörns högskola, Lena Bergström, pastor, Equmeniakyrkan, Lamia Elrami, utvecklingschef, Ibn Rushd, Anna Lindman, journalist, programledare
Var: S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen"
Tid: 14:30 - 15:15
Arrangör: Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredag 30/6

Blått kol och klimateffekter i klimatbudget och havsförvaltning

Blått kol finns idag inte med i klimatrapporteringar. Klimatförändringarnas effekt på haven har också ofta försummats i havsförvaltningen. Detta trots att havets bottnar skulle kunna utgöra en betydande kolsänka och att en klimatanpassad havsförvaltning kan bidra till att flera miljömål uppfylls.

Medverkande: Michael Gilek, Södertörns högskola, Christoph Humborg, Stockholms Universitet Östersjöcentrum, Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket. TBC, Jacob Granit, Havs och vattenmyndigheten. TBC, Ellen Bruno, Moderator, Stockholms Universitet Östersjöcentrum
Var: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "E22"
Tid: 08:45 - 09:30
Arrangör: Östersjödagarna, Uppsala universitet, Stockholms Universitet, Södertörns högskola
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kan vi säkerställa humanistisk kompetensförsörjning?

Samhället behöver humanister inom och utanför akademin men hur kan de hitta fram till där de behövs?

Medverkande: Kim Silow Kallenberg, etnolog vid Södertörns högskola, Humtank, Lars Geschwind, förbundsdirektör för fackförbundet SULF
Var: Hamnplan, H215
Tid: 10:00 - 10:15
Arrangör: Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad vet humanister om gängskjutningar?

Journalister har varit bra på att göra initierade reportage om det dödliga skjutvåldet och dess orsaker, men forskningen har inte hängt med lika bra. Hur kan humanistisk forskning hjälpa oss att förstå det dödliga skjutvåldet?

Medverkande: Kim Silow Kallenberg, etnolog vid Södertörns högskola, Humtank,
Ida Östengren, antikhistoriker vid Göteborgs universitet, Humtank
Var: Hamnplan, H215
Tid: 11:30 - 11:45
Arrangör: Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur orienterar sig humaniorastudenter på arbetsmarknaden?

Vad vet vi om var studenter i humanistiska ämnen tar vägen på arbetsmarknaden? Många känner till vad en läkare eller jurist är och kan tänkas kunna, men inte lika många känner till det om en humanist. Vilken betydelse får detta när de ska söka jobb och konkurrera på en arbetsmarknad?

Medverkande: Kim Silow Kallenberg, etnolog vid Södertörns högskola, Humtank,
Elias Mellander, doktor i etnologi, Göteborgs universitet
Var: Hamnplan, H215
Tid: 15:00 - 15:15
Arrangör: Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Kontakta Sofie Ros för mer information kring högskolans deltagande under Almedalsveckan 2023.

Almedalsveckan 2022

Södertörn samtalar - onsdag 6/7

Södertörn samtalar är en dag under Almedalsveckan då forskare från Södertörns högskola samtalar om vår tids stora frågor.

Plats: Sal B25 och B27, plan 2, B-huset, Uppsala universitet Campus Gotland, Huvudentré Cramérgatan 3

Se filmer från dagen på SH-play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program:

Evenemang med deltagare från Södertörns högskola

Måndag 4/7

Behövs ett strategiskt tänkande för svensk humaniora?

Panelsamtalet utgår nya rapporter om strategiskt tänkande inom svensk humaniora. Behöver svenska humanister tänka mer strategiskt för att bättre kommunicera värdet med humaniora, visa på dess olika samhällsrelevanser och stärka dess kvalitet och långsiktiga utveckling?

Medverkande: Leif Runefelt, Professor i idéhistoriker, Södertörns högskola, verksamhetsledare i Humtank, Sofia Ahlberg, Docent i engelska och vicedekan för språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Mats Benner, Professor i forskningspolitik och rektor för Ekonomihögskolan, Lunds universitet,
Patrik Larsson, Professor i arbetsvetenskap och dekan för fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstads universitet, Christina Johansson, Docent i Internationell migration och etniska relationer, Malmö universitet, Humtank

Var: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B51"
Tid: 8:00 - 9:30
Arrangör: Tankesmedjan Humtank, Uppsala universitet
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att växa upp med Gud – om barnvänlig och barnförbjuden religion

Många barn som växer upp i religiösa miljöer mår bra. Men en del far illa; ofta när miljön blir sluten, regelverket snävt och kontrollen hård. Barnkonventionen fastslår barns rätt till andlighet, men också deras rätt att själva välja religion eller ingen alls. Hur kan båda perspektiven värnas?

Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola, Anna Lindman, journalist, programledare, Carin Dernulf, generalsekreterare, Equmenia,
Sarah Delshad, journalist, grundare Muslimska feminister, Mattias Ingeson, regionchef, Studieförbundet Bilda Sydöst

Var: S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen"
Tid: 12:30 - 13:15
Arrangör: Studieförbundet Bilda
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konstnärers företagande - i glappet mellan kulturpolitik och näringspolitik

Den statliga utredningen Kreativa Sverige presenterar i augusti en 10-årig strategi för främjandet av företagen inom kulturella och kreativa näringar. En majoritet av de yrkesverksamma konstnärerna är egenföretagare. Utredningen har stor betydelse för konstnärers villkor.

Medverkande: Ann-Sofie Köping, Fil dr, lektor, Södertörns högskola,
Anders Rydell, Moderator, kulturjournalist och författare, Agnes Török, Spoken word poet, Carolina Frände, Regissör och doktorand, Stockholms universitet, Joakim Sandberg, Regionkulturchef, Region Västerbotten, Eva-Lena Albihn, Vice vd och hållbarhetschef, Business Region Göteborg, Klas Rabe, Huvudsekreterare, Kreativa Sverige

Var: Bredgatan 10, Länsteatern, "Stora scenen"
Tid: 14:00 - 14:45
Arrangör: Konstnärsnämnden, Kultur i Almedalen
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggs framtidens välfärd av civilsamhället?

Civilsamhället gör många och viktiga insatser för att bidra till välfärden. I utvecklingen av nya sätt att samverka på, mellan det offentliga och civilsamhället, har det dykt upp frågor om civilsamhällets självständighet och oberoende.

Medverkande: Mats Bergman, professor nationalekonomi, Södertörns högskola, Stefan Holmgren, avdelningschef, MUCF, Sofia Modigh, utvecklingsledare, IOGT-NTO

Var: Donners plats 1, Donnerska huset, "Hörsalen"
Tid: 14:00 - 14:40
Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tisdag 5/7

Hellre ugglors sexliv än människors vardagsliv: har humaniora en plats i vetenskapsjournalistiken?

Mycket av vetenskapsjournalistiken lutar åt naturvetenskap och tar upp nyheter som ligger långt från människors liv, såsom nya upptäckter i rymden och ugglors sexliv. Frågor som rör människan själv däremot – humanistiska ämnen – är satta på undantag. Kan det ändras eller är det för kultursidorna?

Medverkande: Leif Runefelt, Idéhistoriker, Södertörns högskola, verksamhetsledare Humtank, Martin Tunström, Politisk chefredaktör, Barometern

Var: Hamnplan, H231
Tid: 11:30 - 11:45
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grön omställning – konkurrenskraft med förnybart

Energiomställningen är en av vår tids största utmaningar. Hur lyckas vi med en smidig övergång till förnybart? Vilka kraftslag är vägen framåt och hur ska vi finansiera de stora investeringar som behöver göras? Vilka kraftslag ska vi prioritera och varför är förnybar energi så dyr?

Medverkande: Mats Nilsson, Moderator, Docent i Miljöekonomi, Södertörns högskola, Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi, Lorentz Tovatt, Riksdagsledamot, Miljöpartiet, Alexander Helling, VD, Baseload Capital, Anna Werner, VD, Svensk Solenergi

Var: Hamnplan 5, Nedre plan, "DNB Transition Hub"
Tid: 12:00 - 13:00
Arrangör: DNB Sverige
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Humvaddå sa du? Varför är människors kunskap om humaniora så låg och vad betyder det för samhället?

Det har visat sig att många inte vet vad forskning inom humaniora är. Påverkar detta humanioras påverkan på samhällsutvecklingen?

Medverkande: Leif Runefelt, Idéhistoriker, Södertörns högskola, verksamhetsledare Humtank, Martin Bergman, Vetenskap & Allmänhet

Var: Hamnplan, H231
Tid: 12:30 - 12:45
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Onsdag 6/7

I sanningens tjänst – mediernas roll i informationskriget

Den som har makten över informationen har ett stort övertag i ett krig eller krissituation. I dag har även sociala medier fått en roll på slagfältet i informationskriget. Trollfabriker, fake news och hot mot enskilda journalister är vardag. Hur påverkas det offentliga samtalet?

Medverkande: Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola, Cilla Benkö, vd, Sveriges Radio, Micael Bydén, överbefälhavare, Försvarsmakten, Per Enerud, senior analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar, Erik Larsson, styrelseledamot, Reportrar utan gränser, Linnea Kihlström, chefredaktör, moderator, Dagens Media

Var: Donnersgatan 2.2, "Kommunikationsarenan Resumé & Dagens Media"
Tid: 09:00 - 09:45
Arrangör: Dagens media
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The antidote to fake news and Propaganda? Critical media literacy in a time of crisis

Democracy needs open and honest discussion. However, in today’s digital media system people disagree about basic facts, are falling victim to propaganda and are getting radicalized.

Medverkande: Michael Forsman, Dr., Södertörns högskola, Ingrid Forsler, Dr., Södertörns högskola, Patrick Prax, Dr., Uppsala University, Margareta Melin, Dr., Malmö University, Göran Svensson, Dr., Uppsala University

Var: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B51, the big lecture hall in the 5th floor"
Tid: 10:00 - 10:30
Arrangör: Uppsala Universitet
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Påverkar svenskarnas beryktade naturkärlek deras engagemang för naturen?

Kan en kärlek till naturen leda till ett politiskt engagemang för den – och har det betydelse i Sverige, där den sägs vara ovanligt stor?

Medverkande: David Thurfjell, Religionshistoriker, Södertörns högskola, Leif Runefelt, Idéhistoriker, Södertörns högskola, verksamhetsledare Humtank

Var: Hamnplan, H231
Tid: 10:30 - 10:45
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behövs ett strategiskt tänkande för svensk humaniora?

Ny rapport pekar på att humaniora uppfattas ha en särställning som kan göra behovet av ett strategiskt tänkande kring dess uppdrag och samhällsfunktioner mer angeläget.

Medverkande: Leif Runefelt, idéhistoriker, Södertörns högskola, verksamhetsledare Humtank, Lina Samuelsson, litteraturvetare, Mälardalens universitet, Humtank

Var: Hamnplan, H231
Tid: 13:30 - 13:45
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torsdag 7/7

Svenska handelsföretag tar ansvar för verksamheter i produktionsländer – Hjälper EU-lagstiftning?

Den 27 februari presenterades ett nytt förslag om EU-lagstiftning gällande företagsaktsamhet, due diligence. Det finns en stor samsyn inom såväl politiken, näringslivet och civilsamhället om att mänskliga rättigheter och arbetsvillkor kontinuerligt behöver stärkas.

Medverkande: Mats Bergman, Professor, Södertörns högskola, Handelns Ekonomiska Råd, Håkan Björklund, Public Affairs, Axfood, Åsa Törnlund, Ombudsman, LO, Magnus Nikkarinen, Moderator, Svensk Handel

Var: Donnergatan 1, Kårhuset Rindi, "Handelns Hus"
Tid: 10:00 - 10:45
Arrangör: Svensk Handel
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar alla videoupptagningar från Almedalsveckan på SH-Play Länk till annan webbplats.

Södertörn samtalar - torsdag 4/7

Södertörn samtalar är en dag under Almedalsveckan då forskare från Södertörns högskola samtalar kring ett tema ur olika aspekter och i olika former​.

Plats: Sal B25 och B27, plan 2, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Tema: "Hur mår Europa idag?”

Program:

 • 9.00 (frukost för de 50 första besökarna från 8.30)
  Svenskarna och EU-valet i backspegeln. Varför gick det som det gick?
  Statsvetarna Marja Lemne och Jenny Madestam diskuterar och analyserar resultatet av EU-valet. Varför gick valet som det gick? Vilka slutsatser kan vi dra av resultatet från vårens EU-val? Vilka konsekvenser har det för svensk politik?
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 10.00 Artificiell intelligens, algoritmer och automatisering – bortom hypen och dystopin
  Hur har artificiell intelligens förändrat vår vardag? Vad betyder det att vi delegerar kulturella praktiker som kategorisering och bedömning till algoritmer? Hur kan vi förstå AI bortom hypen och dystopiska skräckscenarier? Expertpanelen diskuterar frågor om AI, algoritmer och automatisering. Expertpanelen består av Anne Kaun, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Jonas Andersson Schwarz, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Johan Sandén, doktorand i företagsekonomi, och Stefan Larsson, docent i teknologi och social förändring vid Lunds universitet. 
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 11.00 Hållbar bostads- och skolpolitik i suburbana miljöer
  Stockholm sägs vara en delad stad, där såväl boende- som skolsegregation är återkommande frågor i samhällsdebatten. Insatser görs, men sker någon egentlig förändring? Ökar eller minskar segregationen i södra Stockholm och andra suburbana miljöer? Och vad skulle kunna göras? Forskare och experter knutna till forskningscentret Reinvent vid Södertörns högskola pekar på möjliga lösningar. Medverkande: Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Dany Kessel, filosofie doktor i nationalekonomi, Hans Lind, KTH, professor i fastighetsekonomi och Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm.
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 13.00 Anti-genuspolitik som hot mot demokrati och mänskliga rättigheter
  I kölvattnet av ökad politisk polarisering ifrågasätts värderingar som jämställdhet och sexuellt likaberättigande allt mer. Kritikerna förespråkar ”traditionella värderingar” och ser det de kallar för ”genusideologi” som ett hot. Varför vinner de här idéerna kraft just nu? Vilka blir konsekvenserna? Detta diskuterar Matilda Tudor, lektor i medie-och kommunikationsvetenskap och Jenny Gunnarsson Payne, lektor i etnologi tillsammans med journalisten Anna-Maria Sörberg.
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 14.00 Kan Europa vara sekulärt och mångreligiöst samtidigt?
  Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet har under de senaste decennierna kommit att bli världens mer sekulariserade och mångreligiösa region samtidigt. Vad skapar det för möjligheter och utmaningar? Hur kan ökad sekularisering kombineras med att religionen blir tydligare i det politiska samtalet? David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Anna Lindman, religionsjournalist på SVT, Ulf Gustavsson, Förbundssekreterare, Humanisterna och Peter Lööv Roos, Samordnare för interreligiösa frågor, Svenska kyrkan samtalar om ämnet.
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 15.00 Övergödning och läkemedelsrester; hur renar vi i ett gemensamt hav?
  Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Läkemedelsrester och utsläpp från kryssningsfartyg, jordbruk och transporter är exempel på problem som måste hanteras effektivare för att Östersjön ska må bättre. Men hur gör vi när nio Östersjöländer måste samarbeta för att det ska fungera? Detta diskuterar vår expertpanel bestående av Elinor Andrén, docent i naturgeografi, Björn Hassler, professor i miljövetenskap, Josefine Larsson, filosofie doktor i miljövetenskap och Mia Svedäng, Projektledare Lokal vattenmiljö på Naturskyddsföreningen, Staffan Filipsson, Affärsutvecklare med fokus på vattenfrågor, IVL Svenska Miljöinstitutet
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måndag 1/7

Samverkan för samhällsutveckling – ska det vara så svårt att prata om?

Humanistisk och samhällsvetenskaplig samverkan sker ofta med civilsamhället: med institutioner, myndigheter, kulturlivet och föreningslivet. Den rör frågor som är väsentliga för samhället: migration, integration, hållbar utveckling, demokratiskt arbete – frågor som också ingår i lärosätenas uppdrag.

Medverkande: Leif Runefelt, professor idéhistoria, Södertörns högskola, Humtank, Shirin Ahlbäck Öberg, docent statskunskap, Uppsala universitet, Rebecka Lettevall, dekan, professor idéhistoria, Malmö universitet, Joakim Appelquist, avdelningschef, Vinnova, Jenny Björkman, kommunikationsansvarig, Riksbankens Jubileumsfond, Petra Ragnerstam, moderator, Humtank

Var: Sal B23, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Tid: 09:00 - 10:00
Arrangör: Humtank & Uppsala universitet
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finns det plats för religion och tro i Sverige?

Religion och tro har på nytt blivit mer synliga i Sverige. Men hur accepterade är egentligen religiösa uttryck i vårt samhälle? Hur är det att leva som troende i världens mest sekulariserade land? Hur hanterar vi krockar som uppstår? Hur kan vi tillvarata religionens positiva kraft i samhällslivet?

Medverkande: David Thurfjell, professor religionsvetenskap, Södertörns högskola, Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan, Hasnain Govani, handläggare religiösa minoriteter, Myndigheten för stöd till trossamfund – SST, Anna Lindman, journalist, programledare

Var: Newman/Bildascenen, Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12
Tid: 10:00 - 10:45
Arrangör: Studieförbundet Bilda & Equmeniakyrkan

Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är svenskar med muslimsk familjebakgrund mer religiösa än de med kristen?

Det finns en utbredd föreställning att svenskar med muslimsk familjebakgrund är mer religiösa än de med kristen sådan. Men hur är det med den saken? Vilken roll har sekularism spelat i de muslimska länder från vilka Sveriges muslimska befolkning invandrat?

Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola, Roine Viklund, Humtank

Var: Humtank-tältet, Hamnplan, H217
Tid: 11:15 - 11:30
Arrangör: Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är humanistisk forskning samhällsrelevant?

Samverkan har blivit ett ledord i forsknings- och utbildningspolitiken. Men vad är samverkan och vilka forskares samverkan är det som lyfts fram? En rapport visar att lärosäten har svårt att berätta om den humanistiska samverkan som bedrivs och vilken nytta den har i samhället.

Medverkande: Leif Runefelt, professor i idéhistoria, Södertörns högskola, Marie Gelang, Humtank

Var: Humtank-tältet, Hamnplan, H217
Tid: 11:45 - 12:00
Arrangör: Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kristna friskolor när ateismen är norm

Kristen utbildning har en 1000-årig tradition i Sverige. Sedan kristendomsämnet togs bort i skolan på 60-talet har kristna friskolor vuxit i popularitet, antal och storlek. EU-konvention och FN-deklaration värnar föräldrarätten medan ateismen har blivit norm i svenskt skolväsende.

Medverkande: David Thurfjell, Professor, Södertörns högskola, Ruben Agnarsson, Programledare, Himlen TV7

Var:Elida, fartyg
Tid: 13:00 - 13:45
Arrangör: Himlen TV7, Elida
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finns det ett samband mellan naturromantik och politiskt engagemang för miljön?

Det sägs att svenskarna är ett naturälskande folk och forskning visar att naturen har en viktig plats i många svenskars liv. Samtidigt har svenskarna en livsstil som förmodligen har större negativa effekter på den globala miljön än de flesta andra länders befolkningar. Hur hänger detta ihop?

Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola, Roine Viklund, Humtank

Var: Humtank-tältet, Hamnplan, H217
Tid: 13:45 - 14:00
Arrangör: Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tisdag 2/7

Hur kan Sverige vara Europas mest sekulariserade och mest mångreligiösa land samtidigt?

Sverige är enligt en del uppskattningar världens mest sekulariserade land. Samtidigt har de senaste decenniernas demografiska förändringar medfört att Sverige också snart kommer vara Europas mest mångreligiösa land. Vilka utmaningar medför denna nya religionssituation för samhället?

Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola, Roine Viklund, Humtank

Var: Humtank-tältet, Hamnplan, H217
Tid: 09:15 - 09:30
Arrangör: Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

It-stress och all annan press - min arbetstid är dygnet runt

En rapport visar att många universitetslärare och forskare har en mycket stressig arbetsmiljö med orimliga krav och otydliga gränser. Det är dags för arbetsgivarna att ta sitt ansvar nu.

Medverkande: Therese Reitan, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola , Mari Willart, ombudsman, SULF, Anna Ilar, Doktorand, Karolinska institutet, Jon Stenbeck, Moderator

Var: B 24, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Tid: 09:30 - 10:30
Arrangör: Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elflyg, hyperloop eller höghastighetståg – hur reser vi klimatsmartast i framtiden?

I väntan på att teleportering ska bli verklighet kvarstår frågan om vilken som är den klimatsmartaste transportinvesteringen – höghastighetståg, elflyg eller en innovation som hyperloop. Med en snabb och ofta disruptiv teknisk utveckling – hur ska vi kunna fatta beslut om vart investeringarna ska gå?

Medverkande: Anne Kaun, lektor med specialområde automatisering och artificiell intelligens, Södertörns högskola, Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, (S), Åsa Almesjö, infrastrukturexpert, PA Consulting, Sebastian Stichel, professor/föreståndare, KTH:s Järnvägsgrupp, Henrik Littorin, expert elflyg, Swedavia, Bo Normark, Styrelseledamot, IVA, Parham Abuhamzeh, Investeringsrådgivare, EQT, Madeleine Westin, moderator

Var: Arena Energi, Klosterlängan
Tid: 09:30 - 10:30
Arrangör: Ellevio
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hotar globala teknikjättar nationella mediemarknader?

Aldrig tidigare har utbudet av medietjänster varit större. Men finns det en risk med att globala aktörer blir så dominanta att de på sikt begränsar det lokala medieutbudet? Vad bör lagstiftarna tänka på då mediemarknaden globaliseras och hur säkerställer vi framtida lokala medieinvesteringar?

Medverkande: Jonas Andersson Schwarz, mediesociolog, Södertörns högskola, Pontus Herin, journalist och moderator, Dagens industri, Anders Jensen, vd och koncernchef, NENT Group, Hanna Stjärne, vd, SVT, Jacob Houlind, Koncernchef/Group CEO, Banijay Nordic, Annicka Engblom, riksdagsledamot, Kulturutskottet, Casten Almqvist, vd TV4 - gruppen. 

Var: Strandvägen 4.4
Tid: 13:00 - 14:00
Arrangör: Dagens industri, Nordic Entertainment Group
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vita fläckar och röda siffror – lokaljournalistiken under press

Den lokala journalistiken är under press. De vita fläckarna har de senaste åren brett ut sig. Nu ser vi ägarskiften som aldrig förr. Vad är det som händer? Och vad betyder utvecklingen för demokratin?

Medverkande: Carina Tenor, medieforskare, Södertörns högskola, Mikael Nestius, affärschef, Mittmedia/Bonnier News, Thomas Hartman, chef externa relationer, Region Västerbotten, Lars Truedson, föreståndare, Institutet för mediestudier

Var: LOs scen, Cramérgatan 2, Antons
Tid: 15:00 - 15:45
Arrangör: Institutet för mediestudier, LO
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Onsdag 3/7

Kulturpolitikens hotade legitimitet – vem har ansvaret?

Kulturpolitiken i Sverige har på flera områden inte fört kulturområdet närmare de nationella kulturpolitiska målen. Vilket ansvar har de olika politiska nivåerna för olika delmål och finns det områden där det kan göras en ny ansvarsfördelning mellan nivåerna?

Medverkande: Bengt Jacobsson, Professor i företagsekonomi, Södertörns högskola, Anja Dahlstedt, Kultur- och fritidsdirektör, Botkyrka kommun, Anna Sibinska, Ledamot, kulturutskottet (MP), Eva Bergqvist, Förvaltningschef, Kulturförvaltningen, Region Stockholm, Lotta Finstorp, Andra vice ordförande, kulturutskottet (M), Sverker Härd, Myndighetschef, Kulturanalys, Jenny Johannisson, Moderator

Var: Länsteatern, Bredgatan 10
Tid: 11:00 - 12:00
Arrangör: Myndigheten för kulturanalys
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När tonläget höjs riskerar det extrema att normaliseras

Från betydelsen av att i nyhetsrapporteringarna inte nämna Nya Zeeland-terroristen vid namn, till att ställa ”så kallade svenskar” mot ”svenskar”. Hur reproduceras bilder av terrorister – och vad blir effekten?

Medverkande: Marie Gustavson Sendén, Docent och språkforskare, Södertörns högskola, Jonas Trolle, Chef, Center mot våldsbejakande extremism, Jenny Yourstone, Docent och forskningsledare, Center mot våldsbejakande extremism, Magnus Ranstorp, Docent och terrorismforskare, CATS, Försvarshögskolan, Jan Scherman, Diversearbetare i media, Willy Silberstein, Moderator, Ahn-Za Hagström, Senior analytiker, Säkerhetspolisen, Jan Scherman, Journalist och debattör, Willy Silberstein, Moderator

Var: Sal E35, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Tid: 13:10 - 13:50
Arrangör: Brå/Center mot våldsbejakande extremism
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är svenska språket obsolet som forskningsspråk? Om humanistisk forskning på svenska

Behöver vi forskning på svenska? Vem skriver vi för när vi bedriver forskning? Inte endast samhällsvetenskaperna utan humanioran går nu mot en allt högre andel engelsk grundforskning. Är det helt oproblematiskt, eller finns det förtjänster med svensk forskning?

Medverkande: Leif Runefelt, professor i idéhistoria, Södertörns högskola, Lina Samuelsson, Humtank

Var: Humtank-tältet, Hamnplan, H217
Tid: 13:45 - 14:00
Arrangör: Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför digitaliserar IT-landet Sverige inte sitt kulturarv?

Sverige har en självbild som ett föregångsland inom IT. Ändå hittar den historiskt intresserade forskaren bara fragment och lösryckta bitar av det skriftliga kulturarvet på nätet. Där ligger vi efter andra länder. Vad betyder det för svensk forskning, och för den svenska allmänheten?

Medverkande: Leif Runefelt, professor i idéhistoria, Södertörns högskola, Peter Degerman, Humtank

Var: Humtank-tältet, Hamnplan, H217
Tid: 14:45 - 15:00
Arrangör: Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torsdag 4/7

Religionsdialog - varför är det viktigare än någonsin i Sverige?

Hur synlig är religion i ett uttalat sekulärt samhälle? Hur framställs religion i den offentliga debatten? Hur motverkas fördomar och intolerans? Vad kan samhället i stort lära av den religionsdialog som förs?

Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Anna Lindman, journalist, SVT, Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd, Yasri Khan, ordförande, Svenska Muslimer för fred och rättvisa ,Annebelle Gyllenspetz, ordförande, Samarbetsrådet för Judar och Kristna i Väst

Var: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43
Tid: 10:00 - 11:00
Arrangör: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dödligt våld - speglar media verkligheten?

I vilken mån är Sverige ett säkert och tryggt land eller ett land som plågats av ökande våld och osäkerhet? Hur skildras olika typer av dödligt våld i media - var ligger fokus? Hur sker nyhetsvärderingen och nås läsaren/lyssnaren/tittaren av en bild som överensstämmer med verkligheten?

Medverkande: Jonas Andersson Schwarz, Universitetslektor, Medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola, Jonas Öberg, Utredare, Brå, Willy Silberstein, Moderator

Var: Sal E30, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Tid: 13:00 - 13:45
Arrangör: Brottsförebyggande rådet

Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredagen 5/7

Det nya politiska landskapet: januariavtalet, konservativa och osäkerheten

Sveriges politiska landskap är förändrat. Alliansen och det rödgröna samarbetet är upplösta. S-MP-regeringen fortsätter men på ny grund. Osäkerheten är dock stor om hur förslagen i januariuppgörelsen kan genomföras. Hur fungerar relationerna mellan S/MP/C/L? mellan M/KD? mellan M/KD/SD?

Medverkande:Jenny Madestam, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola, Karin Svanborg-Sjövall, VD, Timbro, Daniel Färm, chef, Tankesmedjan Timbro, Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, Sofie Blombäck, universitetslektor i statsvetenskap, FD, Mittuniversitetet, Stig-Björn Ljunggren, statsvetare, krönikör, Mattias Goldmann, VD, Fores

Var: Sal B51, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Tid: 16:30 - 18:00
Arrangör:Statsvetenskapliga förbundet, Swepsa, Tankesmedjan Tiden, Timbro
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under Almedalsveckan 2018 deltog Södertörns högskola med seminarium som arrangör, medarrangörer och med forskningsexpertis.

Södertörn samtalar - torsdag 5/7

Södertörn samtalar är en dag under Almedalsveckan då forskare från Södertörns högskola samtalar kring ett tema ur olika aspekter och i olika former​.

Plats: Sal B51, plan 5, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Tema: ”100 år av svensk demokrati – men hur mår demokratin idag?”

Program:

 • 9.00 (frukost för de 50 första besökarna från 8.30)
  Rösträtten hundra år: Vad hände 1917-1921 och vad betydde det för den svenska politiska kulturen?

  Historikerna Torbjörn Nilsson och Kjell Östberg samtalar om vad som ledde fram till det historiska beslutet 1918 om allmän och lika rösträtt. Vilka var det som gavs rösträtt då? Och varför kom beslutet just då? Vilka omfattades inte av den allmänna rösträtten – och när kan vi egentligen säga att allmän rösträtt på riktigt infördes?​

  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 10.00 Populismen idag – om nordiska högerradikala partier​
  Statsvetare Ann-Cathrine Jungar resonerar kring framväxten av högerradikala partier i Europa och framförallt i Norden. Varför har de växt sig starka? Vilka likheter och skillnader finns mellan de nordiska länderna? Hur hotar deras framväxt våra så kallade grundmurade demokratiska rättigheter och värderingar?

  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • 11.00 Almedalen som fenomen - fokus val och valrörelse
  Statsvetare Jenny Madestam och Lena Lid Falkman, Handelshögskolan, pratar om Almedalen som fenomen, framförallt i valrörelsen. Hur har partiledarna agerat i Almedalen och hur har Almedalen som arena för demokrati utvecklas under de 50 år den funnits?

  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 13.00 Försäkringskassan, Transportstyrelsen och Polisen – kris i statsförvaltningen eller medborgarskapet?​
  Den svenska självbilden av våra myndigheter som objektiva, rättrådiga och kompetenta har skakats rejält de senaste åren. Statsvetarna Jenny Madestam och Therese Reitan möter juristerna Susanna Eriksson och Andreas Pettersson i ett samtal om vad som händer i den svenska statsförvaltningen, både utifrån medborgarnas och statstjänstemännens perspektiv. Vad händer med demokratin om myndigheterna styrs av andra värden än grundlagen, och vilka är det som förväntas ikläda sig ämbetsmannarollen och på vilka villkor?

  Ytterligare information i Almedalsprogrammet

  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 14.00 Politisk retorik i en polariserad värld​
  Retorikexperten Fredrik Söderquist analyserar hur språket hos politikerna förändrats i en tid med hårdvinklade, kortfattade twitter-uttalanden. Fredrik kommer även att kort analysera de politikertal som hållits hittills under veckan och ge sin syn på den retoriska skickligheten hos respektive talare.

  Ytterligare information i Almedalsprogrammet

  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • 15.00-16.15 Vetenskapsförnekelse och kunskapsresistens i klimatfrågan – hur påverkas demokratin?​
  Varför omsätts inte alltid kunskap i politisk handling, när tydliga politiska mål är uppsatta? Vilken roll spelar media i sammanhanget? Hur kan debatt och beslutsfattande förbättras? Professor Michael Gilek, Södertörns högskola, och Mikael Karlsson, forskare på KTH, samtalar med politiker och journalister

  Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrig medverkan

Måndag 2/7

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Ulf Kristerssons tal?
Vi analyserar Ulf Kristerssons Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.)
Tid: 12:15 - 12:45
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilken roll spelar religionen i framtidens Sverige? – Hur ser det religiösa landskapet ut?
Religiösa rörelser, kyrkor och trossamfund har länge setts som grundstenar i samhällsbygget, men i debatten ifrågasätts allt oftare religionens roll i samhället. Är religion en privatsak som bör hållas utanför det offentliga rummet? Eller är religiösa rörelser en garant för öppenhet och demokrati?

Medverkande:
David Thurfjell, Professor religionsvetenskap, Södertörns högskola, Joel Halldorf, lektor och medarbetare på Expressen Kultur och tidningen Dagen, Teologiska högskolan Stockholm, Elena Namli, professor i teologisk etik, Uppsala universitet, Jenny Dobers, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan, Anna Lindman, religionsjournalist, Sveriges television

Var: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43
Tid: 14:00 - 15:00
Arrangör: Equmeniakyrkan, Myndigheten för stöd till trossamfund, Studieförbundet Bilda, Teologiska högskolan Stockholm
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inkluderande stadsutveckling – så river vi de osynliga murarna
En stad som håller samman, där människor känner sig delaktiga och inkluderas är något som alla politiker och stadsutvecklare säger sig sträva efter. Men hur gör vi? Vad är det som krävs för att vända utvecklingen i fattiga och utsatta områden? Vilka goda exempel ser vi från omvärlden?

Medverkande: Cheick Wagué, professor i företagsekonomi och rektorsråd för samverkansfrågor, Södertörns högskola, Stefan Fölster, nationalekonom och författare, Monica von Schmalensee, ordförande, Rådet för hållbara städer, Helena Olsson, chef stadsutveckling samhälle, Fastighetsägarna Stockholm, Marcus Svensson, vd, ByggVesta Development

Var: Trädgården, Mellangatan 1
Tid: 14:00 - 15:00
Arrangör: ByggVesta
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägval för välfärden: kvalitetsfokus eller vinstjakt?
Vilka är de principiella och praktiska problemen med vinstuttag från vår gemensamma, offentligt finansierade välfärd i allmänhet och skola och omsorg i synnerhet?

Medverkande: Mats Bergman, Professor i nationalekonomi, Södertörns högskola, Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande, LO, Daniel Färm, Verksamhetschef, moderator, Tankesmedjan Tiden, Anne-Marie Pålsson, Docent i nationalekonomi, Tidigare riksdagsledamot för Moderaterna, Christina Tallberg, Ordförande, PRO, Sara Svanlund, Vice ordförande, Lärarnas riksförbund

Var: Cramérgatan 2, Antons
Tid: 16:00 - 17:00
Arrangör: LO, Landsorganisationen i Sverige
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tisdag 3/7

Myndigheterna och partipolitiken
En diskussion om politikens roll i myndigheternas verksamhet. Vad ska politiken styra? Hur ska myndigheterna anpassa sig till att politiken förändras? Vad innebär skiftande politiska signaler för verksamheten och de anställdas arbetsvillkor?

Medverkande: Jenny Madestam, Statsvetare, Södertörns Högskola, Andreas Norlén, Riksdagsledamot, Moderaterna, Hans Ekström, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Brita Leijon, Ordförande, Fackförbundet ST

Var: TCO-landet, Strandgatan 19
Tid: 09:00 - 09:45
Arrangör: Fackförbundet ST
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem får höras i dagens Sverige?
Idag är det mer angeläget än någonsin att Sverige står upp för grundläggande värden och demokratiska principer, både i världen och här hemma. Hur kan kyrkorna och andra religioner bidra och vilket Sverige vill vi se efter valet?

Medverkande:David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola, Ulf Bjereld, ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson, Centerpartiet
Andreas Carlson, gruppledare, Kristdemokraterna,Annika Hirvonen Falk, ordförande riksdagens justitieutskott, Miljöpartiet, Daniel Alm, föreståndare, Pingströrelsen

Var: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43
Tid: 11:00 - 11:45
Arrangör: Sveriges kristna råd
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Jonas Sjöstedts tal?
Vi analyserar Jonas Sjöstedts Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.)
Tid: 12:15 - 12:45
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Heta Stolen: Vad beror sossarnas kris på?
Trovärdigheten minskar och den långsiktiga politiken har ersatts av en lappa och laga strategi. Vi analyserar socialdemokratins problem.

Medverkande:Jenny Madestam, lektor, statsvetare, expert, Södertörns högskola/Expressen, Lotta Gröning, krönikör, Expressen, Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Var: Expressens valscen, Donners plats, H423
Tid: 13:20 - 13:40
Arrangör: Expressen
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sharia och böneutrop - var går religionsfrihetens gränser?
I år har höga debattvågor gått kring islams roll i samhället och i rättsapparaten. Bör sharia och böneutrop ha en plats i Sverige 2018? Vilken roll spelar religionsfriheten, Sveriges historiskt kristna arv och vår nutida sekulära kultur i mötet med islam som samhällskraft?

Medverkande:
David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola, Stefan Gustavsson, direktor, Apologia - Centrum för kristen apologetik, Jacob Sidenvall, ledarskribent, Smålandsposten

Var: Elida, fartyg
Tid: 13:30 - 14:30
Arrangör: Claphaminstitutet, Sallux
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur har islam och muslimer etablerat sig i Sverige?
Islam är idag Sveriges näst största religion och muslimer har levt i Sverige i över 100 år. Hur har islam och muslimer etablerat sig i Sverige?

Medverkande: Simon Sorgenfrei, senior lecturer, Södertörns högskola, Göran Larsson, professor, Göteborgs Universitet

Var: E35, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Tid: 15:30 - 16:30
Arrangör: Myndigheten för stöd till trossamfund
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Onsdag 4/7

Sunniter och Shiiter – vilka är de historiska orsakerna till religionskonflikterna i Mellanöstern?Mellanöstern slits isär av en storpolitisk konflikt mellan Iran och Saudiarabien. En dimension i denna konflikt är den konfessionella och identitetsmässiga skiljelinjen mellan Sunniter och Shiiter. Vad ligger till grund för denna konflikt?

Medverkande:
David Thurfjell, religionshistoriker, Södertörns högskola, Jesper Enbom, Humtank

Var: Humtank-tältet, Hamnplan, H217
Tid: 09:15 - 09:30
Arrangör: Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur lockar vi studenter till humaniorautbildningar?
I ett konkurrensutsatt utbildningslandskap blir marknadsföring och kommunikation en allt viktigare del i svenska lärosätens verksamhet. Vilka konsekvenser får denna utveckling för humaniorautbildningar och hur kan vi hantera detta?

Medverkande:
David Thurfjell, religionshistoriker, Södertörns högskola, Humtank, Kenneth Wall, kommunikationschef, Södertörns högskola

Var: Humtank-tältet, Hamnplan, H217
Tid: 10:45 - 11:00
Arrangör: Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Jan Björklunds tal?
Vi analyserar Jan Björklunds Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.)
Tid: 12:15 - 12:45
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högerextremism och nationalism - hur påverkar det dina sexuella och reproduktiva rättigheter?
Kvinnors rättigheter, abort, preventivmedel, sexualupplysning och hbtq-personers rättigheter ifrågasätts högljutt idag. Det gäller inte minst av religiösa, nationella och högerextrema rörelser i Europa. Vilka är det som står för motståndet, vad vill de och vad kan vi göra för att möta det?

Medverkande: Ann- Cathrine Jungar, docent, Södertörns högskola, Petra Tötterman Andorff, tillförordnad generalsekreterare, Kvinna till kvinna, Lisa Bjurwald, författare, Hans Linde, förbundsordförande, RFSU

Var: Innegården, Joda Bar och kök, Skeppsbron 24
Tid: 13:30 - 14:30
Arrangör: RFSU
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Heta Stolen: Väljarbarometern för juni månad presenteras och kommenteras
Med bara drygt en månad kvar till valet presenterar Expressen/Demoskop den senaste mätningen av väljaropinionen.

Medverkande:Jenny Madestam, lektor, statsvetare, expert, Södertörns högskola/Expressen, Martin Ahlquist, politikchef, Expressen, Peter Santesson, opinionschef, Demoskop, K-G Bergström, politisk kommentator, Expressen

Var: Expressens valscen, Donners plats, H423
Tid: 13:40 - 14:00
Arrangör: Expressen
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökad religiös pluralism - flera antireligiösa hatbrott?
Sverige blir ett allt mer pluralistiskt och mångreligiöst land. Det innebär samtidigt att konflikter och motsättningar mellan olika estniska och religiösa grupper på andra håll i världen riskerar att ta sig uttryck även här.

Medverkande: Simon Sorgenfrei, senior lecturer, Södertörns högskola, Göran Larsson, professor, Göteborgs Universitet

Var: B14, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Tid: 14:30 - 15:30
Arrangör: Myndigheten för stöd till trossamfund
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning för hållbar utveckling – helt nödvändigt eller politisk indoktrinering?
Förändringar i utbildningens metoder och innehåll lyfts ofta som avgörande för en hållbar utveckling. Samtidigt riktas kritik mot att politiska projekt som Agenda 2030 blir styrande och införlivas i skolans värdegrund. Hur bör skolan förhålla sig till normativt innehåll?

Medverkande:
Peter Strandbrink, Docent i statsvetenskap, Södertörns högskola, David O. Kronlid, Forskningsledare vid Swedesd och docent i etik och lektor i didaktik (moderator), Swedesd, Uppsala universitet, Annika Hedås Falk, Utbildningschef, Nobel Center, Malin Ideland, Professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi, Malmö högskola

Var: B23, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Tid: 16:15 - 17:00
Arrangör: Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torsdag 5/7

Bryter besparingar inom LSS mot de mänskliga rättigheterna?
Den senaste tiden har debatten rasat kring neddragningarna inom LSS. I våras slopades besparingskravet i den pågående LSS-utredningen, men kommer det att förändra myndigheternas restriktiva bedömningar? Bryter myndigheterna mot lagens intentioner och de mänskliga rättigheterna?

Medverkande: Andreas Pettersson, Södertörns högskola, Hanna Gerdes, moderator, Hanna and Goliath Law&Education, Niklas Altermark, Lunds universitet, Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå, Anna Barsk Holmbom, ABH utbildning och rådgivning

Var: B11, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Tid: 10:00 - 11:00
Arrangör: Från snack till verkstad, Funktionsrätt Sverige, Lagen som verktyg, Independent Living Institute
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från grundskola till högre studier - hur ska alla kunna göra informerade val?
Få elever och studenter får idag bra förutsättningar att göra välinformerade val genom sin skolgång och studietid. Detta får konsekvenser såväl för individen som för samhället i stort. Hur ska vi säkerställa allas rätt att göra informerade val genom hela skolgången och studietiden?

Medverkande: Ellen Öman, Vice förbundsordförande, Sveriges elevråd - SVEA

Var: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Tid: 11:30 - 12:10
Arrangör: SöderS - Södertörns högskolas studentkår, Sveriges elevråd - SVEA
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Annie Lööfs tal?
Vi analyserar Annie Lööfs Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.)
Tid: 12:15 - 12:45
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredag 6/7

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Stefan Löfvens tal?
Vi analyserar Stefan Löfvens Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.)
Tid: 12:15 - 12:45
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga om retoriken i partiledartalen under Almedalsveckan?
Vad kan vi säga om partiledarnas retorik så här långt under Almedalsveckan? Förväntningar på de tal som är kvar? Vi summerar. Vilka tal minns vi? Vilka var trovärdiga? Vilka gick hem hos publiken? Allmänna tendenser och förändringar från tidigare års tal diskuteras och exemplifieras.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola

Var: Andra våningen på Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8
Tid: 14:00-15:00
Arrangör: Södertörns högskola, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lördag 7/7

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Ebba Busch Thors tal?
Vi analyserar Ebba Busch Thors Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.)
Tid: 12:15 - 12:45
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Söndag 8/7

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Jimmie Åkessons tal?
Vi analyserar Jimmie Åkessons Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.))
Tid: 10:15 - 10:45
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Isabella Löfvins tal?
Vi analyserar Isabella Löfvins Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.)
Tid: 13:10 - 13:40
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-07-05