Student

Tillgänglighet och lokaler

Södertörns högskolas lokaler är i stor utsträckning lättillgängliga. Här kan du läsa om tillängligheten i datorsalar, föreläsningssalar och andra utrymmen. Längre ned på sidan hittar du specifik information om biblioteket.

Datorsalar

Samtliga datorsalar är utrustade med en datorplats med höj- och sänkbart bord. Samtliga studentdatorer har programmet Stavarex som hjälper dig att skriva korrekt. I biblioteket finns också datorer med talsyntes och andra stödprogram. Mer information om vilka stödprogram som finns i biblioteket och var du hittar dem finns på sidan Bibliotekets hjälp och stöd till dig med funktionsnedsättning.

Dörrar och trösklar

Flertalet av dörrarna på högskolan har automatisk dörröppning via tryckknapp i anslutning till dörrpartiet. Trösklar finns generellt inte i husen, men kan förekomma bland annat i F-huset och i Primushuset.

WC

På samtliga publika våningsplan i Moas båge, bibliotekshuset, Primus- och F-huset finns toaletter med plats för rullstol.

Föreläsningssalar – bord och stolar

I hörsalar för 80, 120 och 160 personer finns extra stolar med olika inställningar för sitthöjd samt sittlängd, för dig som har besvär av att sitta länge. I hörsalarna finns även mobila bord för dig som använder rullstol. Läs mer om våra hörsalar.

Hörslingor

Hörslingor finns i alla hörsalar för 80, 120 och 160 personer. Vid behov av hörslinga i mindre seminariesalar, vänd dig i första hand till din hörselvård. Det finns en bärbar hörslinga för temporär utlåning hos samordnaren för stöd för studenter med funktionsnedsättning. Mejla funka@sh.se för kontakt.

Parkering

Det finns två stycken p-platser för personer med funktionsnedsättning utanför entrén till Alfred Nobels allé 5. Utanför entrén till byggnaden Primus (plan 1) finns ytterligare 2 stycken p-platser.

Är p-platserna för personer med funktionsnedsättning upptagna kan man parkera på övriga p-platser som tillhör högskolan (bakom Primus och biblioteket) utan att betala avgift. Det förutsätter att det finns ett av myndighet giltigt utfärdat parkeringstillstånd för person med funktionsnedsättning, ett så kallat parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vilrum

Det finns tre vilrum för studenter på campusområdet.

  • Biblioteket. Vilrummet finns på plan 5 bredvid daglånerummet. Du kan be någon i infodisken om hjälp att öppna.
  • Rum MA 415 på högskolan (inklusive rymlig WC och dusch). För tillgång ska du kontakta varumottagningens personal (mittemot vilrummet) som låser upp för dig.
  • Infocenter, MD 574.

Du kan tända en röd lampa utanför dörren som signalerar "upptaget".

Brand

Hissarna får inte användas om det brinner. Bryts strömmen blir du instängd. Om du är rullstolsburen och inte kan ta dig ner för trapporna själv, ta dig till närmaste trapphus som inte är rökfyllt.

Högskolan är uppdelad i brandceller vilket innebär att kraftiga väggar och dörrar hindrar elden från att sprida sig i byggnaden. Alla trapphus är egna brandceller. Om du befinner dig i en annan brandcell, än där branden är, så är du säker i väntan på att bli räddad av personal på högskolan eller av räddningstjänsten.

I yttre trapphuset i MC-flygeln och i F-husets yttre trapphus finns särskilda platser för bättre skydd mot rök, brand och värme för personer med behov av särskilt stöd eller med nedsatt rörelseförmåga. Där finns också larmknappar som lämnar ett meddelande till brandtablån (där räddningstjänsten kontrollerar för att se vart det brinner) om att assistans behövs.

Tillgänglighet i biblioteket

Entré och parkering

Bibliotekets huvudentré nås från Blickatorget. Adressen är Alfred Nobels allé 11. Via huvudentrén kommer du in till plan 5 i biblioteket.
Entrén består av två dörrpassager och dörröppnare finns.
Dörrmått: Entrédörrarna, de inre och de yttre, har breddmått 90 cm.

Det går även att ta sig upp till biblioteket via hiss från entrén vid restaurang Allé Elva (gatuplan 4, Alfred Nobels allé 11). Den entrén har andra öppettider än övriga entréer på Södertörns högskola. Om du befinner dig i andra byggnader som hör till Södertörns högskola går det bra att ta sig till biblioteket eftersom lokalerna är sammankopplade.

Färdtjänstadress

Färdtjänst och taxi är hänvisade till bibliotekets huvudentré, Alfred Nobels allé 11.

Inne i biblioteket

Hissar, möbler och våningsplan

Inne i biblioteket finns hissar till samtliga våningsplan. Hissmått: Hissarna i de två trapphusen har breddmått 100 cm och djupmått 230 cm. Hissen mellan plan 4 och plan 5 (vid huvudentrén) har breddmått 100 cm och djupmått 150 cm.

Infodisken ligger på höger sida när man kommer in i biblioteket från huvudentrén (plan 5).
Infodiskens möbler samt sökdatorernas möbler ute i biblioteket är höj-och sänkbara.

Dörrar och trösklar

Vissa dörrar i biblioteket har automatisk dörröppning, men inte alla. Trösklar finns generellt inte i huset.

Toaletter

Toaletter finns på plan 5, 6 och 7. På plan 5 finns en tillgänglighetsanpassad toalett (handikapptoalett). Toaletten är rymlig och har fällbart stödhandtag. Här finns även skötbord. Fråga gärna i infodisken om du inte hittar.

Hörslingor

Bibliotekets rum UB425 har hörslinga. Bibliotekets mindre lokaler och grupprum har inte hörslingor. Har du frågor om en särskild lokal är du välkommen att kontakta biblioteket. Hörslingor finns annars i samtliga av Södertörns högskolas hörsalar som rymmer 80, 120 och 160 personer. Vid behov av hörslinga i mindre seminariesalar och grupprum, vänd dig i första hand till din hörselvård. Det finns en bärbar hörslinga för temporär utlåning hos samordnaren för stöd för studenter med funktionsnedsättning. Du som är student på Södertörns högskola kan mejla funka@sh.se. Är du student på Röda Korsets Högskola (RKH) kan du kontakta studievägledaren för mer information, studievagledning@rkh.se.

Allergi

De växter som finns i biblioteket och på campus är godkända av Astma- och allergiförbundet.
Hygienmaterial i samtliga besöks- och personaltoaletter är parfym- och färgfria.

Djur

Pälsdjur är inte tillåtna i biblioteket, med undantag för assistanshundar.

Resursrummet – enskild datasal och datorer med extra programvaror

I biblioteket på plan 5 ligger resursrummet (UB 523). Resursrummet finns till för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du har ett behov av digitala verktyg som underlättar studierna. Resursrummet passar bra för dig som behöver ett anpassat rum för avskildhet och med höj- och sänkbara bord med plats för rullstol eller permobil. I resursrummet finns två datorer utrustade med extra program, samt en skanner som kan skapa tillgängliga dokument. Studenter på Södertörns högskola kontaktar funka@sh.se så hjälper de dig att få tillgång till rummet. Är du RKH-student och vill komma in i resursrummet så kontaktar du talboksservice som hjälper dig.

Talboksservice

Har du en läsnedsättning som påverkar dina studier? Är du student på Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola? Då är du välkommen att kontakta bibliotekets talboksservice, som ger dig tillgång till anpassad litteratur.

Upplever du brister i tillgängligheten?

Du kan mejla synpunkter om tillgängligheten till samordnare för stöd till studenter med funktionsnedsättning på funka@sh.se. Du kan också självklart felanmäla, till exempel dörröppnare som inte fungerar, till info@sh.se


Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-06-28