Pedagogisk meritering

Avsikten med systemet för pedagogisk meritering är att synliggöra pedagogisk kompetens, arbeta strukturerat med pedagogisk skicklighet och att stimulera och ge incitament till högskolans lärare till pedagogiskt utvecklingsarbete.

Läs mer om hur du går till väga för att ansöka

Våren 2022 drar den pedagogiska meriteringsprocessen igång igen efter att ha blivit utvärderad och något modifierad. Vi återkommer med information om deadline för ansökan.

Avsikten med systemet för pedagogisk meritering är att synliggöra pedagogisk kompetens, arbeta strukturerat med pedagogisk skicklighet och att stimulera och ge incitament till högskolans lärare till pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Ett grundkrav för att få bli prövad är minst 15 poäng högskolepedagogisk utbildning (enligt en  överenskommelse mellan lärosätena i landet). När det gäller bedömningskriterier följer vi i stort sett  praxis vid de lärosäten som haft pedagogiska meriteringssystem under en tid. Kraven är höga, precis som är fallet med bedömning av forskning. 


Obligatoriskt för att få ansöka om pedagogisk meritering är att ha deltagit i en ansökningsworkshop. Den annonseras under Kurser och workshops. 

Ansökan består bland annat av en pedagogisk meritportfölj. Du kan få stöd i ditt arbete med den genom att delta i kursen Att skriva fram sina pedagogiska meriter. I den ingår bland annat råd, handledning, auskultation och ansökningsworkshopen. Mer information och ansökningslänk finns under Kurser och workshops. Vi rekommenderar också boken Pedagogisk portfölj för karriär och utveckling. Winka, K., & Ryegård, Å. (2013). Lund: Studentlitteratur. 

Här kan du läsa om vad som bedöms: 

Kriterier och indikatorer för pedagogisk meritering Pdf, 54.4 kB..