Pedagogisk meritering

Avsikten med systemet för pedagogisk meritering är att synliggöra pedagogisk kompetens, arbeta strukturerat med pedagogisk skicklighet och att stimulera och ge incitament till högskolans lärare till pedagogiskt utvecklingsarbete.

Läs mer om hur du går till väga för att ansöka

Ett grundkrav för att få bli prövad är minst 15 poäng högskolepedagogisk utbildning (enligt en  överenskommelse mellan lärosätena i landet). När det gäller bedömningskriterier följer vi i stort sett
praxis vid de lärosäten som haft pedagogiska meriteringssystem under en tid. Kraven är höga, precis som är fallet med bedömning av forskning.

Här finner du beslutet Pdf, 283.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kriterier och indikatorer för pedagogisk meritering Pdf, 54.4 kB..

Ansök till pedagogisk meritering

Aktuell ansökningsomgång annonseras på högskolans intranät. Ansökan görs, efter samråd med prefekt, i högskolans ansökningssystem. 
Ansökan ska bestå av: 
• Kortfattat curriculum vitae inklusive eventuell relevant publikationslista.
• Pedagogisk meritportfölj: huvudtext på maximalt 15 sidor samt bilagor. 
De bilagor som bifogas ska klippas in i samma pdf som portföljen och ska huvudsakligen vara till stöd för det som sägs i portföljen. Det ska inte lämnas någon bilaga som berör något som inte nämnts i portföljtexten eller CVt. Exempel på bilagor kan vara intyg om kurser i högskolepedagogik, vitsord från kollegor osv.

Meriteringsystemet är för närvarande under utvärdering, datum för nästa tillfälle meddelas senare.

Ansökan skickas in elektroniskt via Reachmee. Det hittas under interna uppdrag på medarbetarwebben. Kom ihåg att efter 24.00 går det inte längre att spara så ansökan måste ha sparats innan det. Det går däremot att uppdatera ansökan under hela ansökningsperioden.

Att skriva en bra och rättvisande portfölj

Du ansöker, som sagt, om pedagogisk meritering bland annat med en pedagogisk meritportfölj. För dig som vill skriva en sådan med omsorg rekommenderar vi boken Pedagogisk portfölj för karriär och utveckling. Winka, K., & Ryegård, Å. (2013). Lund: Studentlitteratur.

Ansökningsworkshop

Den som vill ansöka om pedagogisk meritering ska delta i en ansökningsworkshop innan ansökan lämnas in. Denna annonseras under kurser och workshops.