Samverka med oss

Person som går över campus bärande en portfölj.

Samverkan en integrerad del i forskning och undervisning

Södertörns högskola finns mitt i samhällsutvecklingen med forskning kring regionala stadskärnor, samhällsplanering, stadsbyggnad och social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi utbildar bland annat framtidens lärare, socionomer och poliser. Våra forskare deltar på olika sätt i samhällsdebatten, sitter i morgonsoffor och expertråd och svarar på remisser.

I mötet mellan teori och praktik skapas ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas till nytta för individer och samhälle. Våra forskare, lärare och studenter deltar i spännande projekt med företag, myndigheter och andra organisationer. Samverkan utgör en integrerad del av vår utbildning och forskning och genomförs vid högskolans fyra institutioner och inom våra centrumbildningar/institut med totalt 40-talet ämnen och 80 utbildningsprogram.

Är er organisation intresserad av att ta del av eller bidra till högskolans forskning? Kontakta Externa relationer på samverkan@sh.se så berättar vi mer!

Kontakt

Petra Norling

Samverkanskoordinator

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

petra.norling@sh.se 08-608 52 29

Dan-Anders Lidholm

Fil dr, Biträdande avdelningschef, Enhetschef

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

dan-anders.lidholm@sh.se 08-608 40 32

Deklarationer

Södertörns högskola har skrivit på flera internationella deklarationer som rör forskning, kvalitet och akademisk frihet. Nedan kan du läsa mer om dessa.

Scholars at Risk är ett internationellt nätverk bestående av över 400 högskolor och universitet över hela världen med syfte är att skydda och stötta forskare samt stå upp för den akademiska friheten. Södertörns högskola har tagit emot flera riskutsatta forskare genom nätverket.

Läs mer om Scholars at Risk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i ny flik)

Magna Charta Universitatum (MCU) är en internationell deklaration om lärosätenas roll i samhället. Dokumentet slår fast lärosätenas grundläggande värden, där bland annat autonomi, kunskapsspridning och den viktiga relationen mellan utbildning och forskning lyfts fram som viktiga principer.

MCU tillkom vid 900-årsjubileet av universitetet i Bologna 1988. Idag är det drygt 900 lärosäten från 88 länder som undertecknat dokumentet.

MCU är oberoende av politiska organisationer och intressegrupper. De lärosäten som skriver under förpliktigar sig att stödja, främja och försvara de grundläggande principerna i MCU.

Läs mer om Magna Charta Universitatum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i ny flik)

The Declaration on Research Assessment, DORA, syftar till att utveckla och främja bästa praxis för bedömning av vetenskaplig forskning.

Deklarationen tog sin början i San Fransisco 2012 under ett årsmöte med American Society for Cell Biology. Det har därefter blivit ett världsomspännande initiativ som täcker alla vetenskapliga discipliner. DORA:s vision är att främja praktiska och robusta metoder för forskningsbedömning globalt och över alla vetenskapliga discipliner.

Läs mer om DORA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i ny flik)

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) är ett europeiskt initiativ med fler än 350 olika organisationer från över 40 olika länder involverade.

Syftet är att samfällt verka för förbättrad bedömning av forskningens kvalitet och att komma tillrätta med alltför enkla och missvisande kvantitativa bedömningar. Koalitionen bygger på kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Läs mer om CoARA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i ny flik)