Student

Samverkan med Östersjöfestivalen

Södertörns högskola är sedan 2019 samarbetspartner till Östersjöfestivalen. Årets festival den 9-18 september 2021 tar fasta på hoppet om framtiden och den efterlängtade omstart många väntar på. Temat i år är pånyttfödelse som löper som en röd tråd i det musikaliska programmet och samtal.

Hållbar framtid

Hållbarhet är något som ligger i allas intresse och därför också allas ansvar. Det är också Östersjöfestivalens huvudfokus där musik och samtal går hand i hand och skapar nya möten. Södertörns högskola har valt att lyfta olika perspektiv på hållbarhet, för ordet har betydelse långt utanför klimatkrisens ramar. Med en serie filmer vill vi bidra med nya tankar och infallsvinklar.

Destination framtid - redarbranschen väg mot hållbarhet

Ignė Stalmokaitė, doktor i miljövetenskap, har studerat redarbranschens övergång mot mer hållbara transporter. En bransch som ofta pekas ut som bakåtsträvande men Ignė Stalmokaitės forskning visar att företagen både testar nya vägar och experimenterar med alternativa energilösningar.

Ett föränderligt hav: Östersjöns väg mot en hållbar framtid - vad säger botten?

Thomas Andrén har studerat Östersjöns botten i drygt 30 år. Genom att undersöka sediment, lager av lera, från tusentals år tillbaka i tiden kan vi lära oss saker om dagens Östersjön. Och på en punkt är han bestämt, det är klimatförändringarna utgör den stora risken för Östersjöns framtid.

Hållbar utveckling: mer än klimat och miljö

För att samhället ska bli hållbart även i framtiden krävs att vi fokuserar på mycket mer än klimat- och miljöfrågor. Vi måste också se över hur vi bygger våra samhällen, hur vi skapar rättvisa samhälle. Malin Gawell, docent i företagsekonomi, berättar här mer om vikten av social hållbarhet och vad det innebär för klimatet och människorna.

Varför är det så svårt: ett samtal om klimatkrisen, skam och omställning

Vi vet att vi måste ställa om till en mer hållbar livsstil för klimatets skull, ändå är det så svårt. Det här gapet mellan kunskap och handling står i fokus för ett samtal mellan programledarna bakom podden Klimatgap; Maria Wolrath Söderberg, docent i retorik, och Isak Jarnehäll, journalist och tidigare student på Södertörns högskola.

Östersjön och Södertörns högskola

Östersjö- och Östeuropaforskningen har alltid haft en stark roll på Södertörns högskola. Det är vårt uppdrag att främja forskning inom alla discipliner kring denna region. Forskare från en lång rad ämnen förenas under denna gemensamma flagg: statsvetenskap, biologi, etnologi, ekonomi, journalistik, litteraturvetenskap med flera.

Flera av de forskningsprojekt som i dag finns på högskolan är finansierade av Östersjöstiftelsen. Den bildades av den svenska regeringen 1994 med uppgiften att stödja forskning och forskarutbildning inom områden med anknytning till Östersjöområdet och Östeuropa vid Södertörns högskola. Här finns också forskningscentret Centre for Baltic and East European Studies, vars uppdrag är att utveckla och stimulera forskningen inom området.

Östersjöfestivalen

Östersjöfestivalen Baltic Sea Festival Länk till annan webbplats. är en internationell musikfestival som grundades 2003 för att med den klassiska musiken som plattform, bjuda in till samtal över nationsgränserna för att hjälpa till att skapa en hållbar framtid för Östersjöområdet.

Ta del av årets musikaliska program och gå på konsert  Länk till annan webbplats.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-09-20