Student

Personrörlighet och utbyte vid Södertörns högskola

Genom satsningen på personrörlighet vid Södertörns högskola har forskare och lärare fått möjlighet och resurser att tillbringa 20% av sin arbetstid i 6 månader hos en samarbetspartner i Sverige eller utlandet för att initiera och förstärka samverkan samt öka sin samverkansskicklighet.

Personrörlighet bidrar till att initiera och fördjupa samverkan mellan akademin och icke-akademiska organisationer genom utökade kontaktnät och bättre förståelse för varandra. Detta leder till ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning och skapar nya möjligheter till arbetslivsanknytning för studenterna.

Tre utbytesomgångar har genomförts under 2018-2020 och totalt har 42 lärare och forskare vid SH deltagit i utbyten.

Omgång 1 och 2 av interna personrörlighetsprogrammet PUSH - Personrörlighet och utbyte vid Södertörns Högskola finansierades delvis av Vinnova i PAUS - Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan.

PAUS bloggen Länk till annan webbplats. kan du läsa mer.


Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-01-21