Dela

Facebook Mail Twitter

"I min forskning är jag intresserad av hur samverkan går till"

Det var under ett seminarium hos Länsstyrelsen som Daniel Castillo, sociolog men lektor i företagsekonomi, fick nys om Våldspreventivt center en nystartad verksamhet i Botkyrka kommun. Och när möjligheten att göra ett personalutbyte genom Personalutbytesprogrammet (PUSH) dök upp så tog han chansen.

Student läser på en surfplatta

– I min forskning är jag intresserad av hur samverkan går till och när det fungerar samt vilken roll informella kontakter har i sammanhanget. Jag ser även som kurssamordnare för mastersprogrammet i offentlig organisation och ledning hur vi som högskola kan ha nytta av att introducera studenter i kommunala verksamheter, säger han.

När Daniel började på Våldspreventivt center i Botkyrka kommun var det en verksamhet i sin linda. Tanken med Våldspreventivt center är att kommunen driver det tillsammans med polis och socialtjänst och verksamheten riktar sig att förebygga våld i olika kontexter, bland annat skolan och arbetar även med medling. Tanken är att samverka med olika aktörer i kommunen som fastighetsägare, socialtjänst, polis och skolor. Daniel hann dock precis bara börja med sitt personalutbyte innan en pandemi bröt ut.

– Jag hann väl vara där ungefär hälften av den tid jag fick i PUSH, tre av sex månader, när pandemin bröt ut och alla började jobba hemma. Min förhoppning är så klart att kunna återuppta och återgå när vi är i ett lugnare läge, säger han.

Parallellt med PUSH så forskar Daniel tillsammans med en kollega kring kameraövervakning och våld och även det har satts på paus nu under pandemin.

– Och där såg jag väldigt många gemensamma beröringspunkter i min forskning med Våldspreventivt centrum och de metoder de ville använda i sin verksamhet. I min forskning så är jag väldigt intresserad av vad som är våld och vilka teorier som ligger bakom hur vi ser på våld och vad som räknas som våld. På Våldspreventivt centrum så har man en modell som kallas för MVP, Mentors in violence prevention som utformats och utvecklats av Jackson Katz. För mig som forskare är det också intressant att titta på vad som ligger bakom olika modeller och hur olika modeller ser på våld och våldspreventivt arbete, säger han.

Även om du nu tvingats avbryta PUSH, hur ser du på att möjligheten finns?

– Jag tycker det finns väldigt mycket som är bra med att kunna få möjlighet att få komma in i ett nytt sammanhang där kunskaper kan delges. Och för mig som arbetar inom Förvaltningsakademin finns det också inskrivet i vårt uppdrag att vi ska vara aktiva i praktiken för att på så sätt också kunna utveckla och formulera nya viktiga forskningsfrågor. För mig som forskare så kan det även ge tillgång till bra empiri och det är också viktigt för oss som högskola att ha kontakter med myndigheter och kommuner. Det är något man har stor nytta av även i andra projekt att ha en etablerad kontakt och veta direkt vilka man ska kontakta och hur man kan ta sig vidare, säger han.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-06-18