Dela

Facebook Mail Twitter

"Fryshuset kändes som det perfekta valet för mig

På Fryshuset är det precis så fullt av liv och ungdomar som man kan förvänta sig på en av Sveriges största mötesplatser för unga. Fryshuset som startades av eldsjälen Anders Carlberg på 80-talet har idag vuxit och har en mängd olika verksamheter bland annat en gymnasieskola, grundskola och folkhögskola. Och Fryshuset har i alla år drivits av en passion för unga människors utveckling och att unga kan förändra världen.

Student läser på en surfplatta

Just här har Sofia Ågren, adjunkt i socialt arbete gått in och arbetat som en del i personalutbytesprogrammet (PUSH) under ett års tid. Tillsammans med Camila Salazar Atías, kunskapsområdeschef på Fryshuset har de försökt hitta vägar till samarbete och samverkan mellan Fryshuset och Södertörns högskola.

– Fryshuset kändes som det perfekta valet för mig. Fryshuset jobbar praktiskt med så många frågor som är intressanta för oss på Socialt arbete. Dessutom påminner Södertörns högskola och Fryshuset om varandra i anda. Fryshuset jobbar med ungdomars förflyttning och vi på Södertörns högskola jobbar med breddad rekrytering och breddat deltagande. Vi på högskolan hade haft några samarbeten med Fryshuset innan jag ansökte om att få vara med i PUSH med bland annat gästföreläsningar och att våra studenter har fått se en pjäs av Teater Fryshuset. Men jag såg ett behov av att kunna fördjupa det samarbetet och verkligen få tid till det. Det är viktigt både för den forskning som görs på högskolan och också för våra studenter på Socionomprogrammet men även för eleverna och personalen på Fryshuset. Så under min tid på Fryshuset så har jag fokuserat på vad vi kan göra som högskola och organisation för att lägga grunden för samarbete så att det blir naturligt, säger Sofia Ågren.

– Den konkreta tanken från början var att vi skulle bygga upp ett nätverk mellan Fryshuset och Södertörns högskola och där upplevde vi att det fanns gemensamma visioner. För oss på Fryshuset ser vi gärna att Södertörns högskola blir det självklara valet sen när våra elever ska gå vidare till högskolestudier och där är det viktigt med hur vi kan utbyta kunskap. Och det vi behövde hjälp med var att få stöd i utvärderingar kring evidens, säger Camila Salazar.

En del av eleverna som deltar i Fryshusets verksamheter kommer från studieovana hem och breddat deltagande och breddad rekrytering är även något som är prioriterat av Södertörns högskola. Och där ser både Sofia och Camila ett kunskapsglapp kring vad man som elev behöver kunna när man efter gymnasiet kommer till högskolan som ny student och där det inte handlar om kunskap utan mer om osynliga koder.

– Om man tittar på Fryshusets folkhögskola till exempel så får eleverna där mycket stöd och peppning i sina studier och sen när man kommer till högskolan så är det något annat som möter dem. Här förväntas man kunna koden direkt. Många kommer dessutom från hem där de kanske är den första i sin familj som studerar på en högskola och hur ska man då veta vad som förväntas av en? Där tror jag vi som högskola kan göra mycket mer för att övergången från gymnasium till högskola ska bli mycket mer smidig och att högskolan känns som en naturlig plats att vara på, säger Sofia Ågren

– Det är ju väldigt mycket som inte sägs rätt ut utan som bara ska förstås och förstår man inte eller om man inte känner till de koderna så kan ju steget från gymnasiet till högre studier kännas väldigt långt. Och just kring det har vi haft massor av idéer där har vi pratat om mentorskap för nya studenter på högskolan och även en urban festival på Södertörns högskola för att göra platsen mer tillgänglig. Har du varit i miljön tidigare och känner till den innan du börjar studera där så känns platsen mer familjär och trygg. Vi på Fryshuset har hela tiden fokus på vad som är bäst för de unga och där vet vi att högre studier gör skillnad. Vi vill öka den rörelsen så att fler tar steget och börjar läsa på högskola. Det är också därför som det är så viktigt att ha Södertörns högskola som en samarbetspartner, säger Camila Salazar.

– Det är ju just det som breddad rekrytering handlar om och som är så viktig för Södertörns högskola, att nå de som vill studera eller kanske inte ens vet om att de vill det och som kommer från studieovana hem. Och där vi behöver skapa förutsättningar för att ta sig igenom hela utbildningen och det är verkligen något vi kan samarbeta och samverka kring med Fryshuset och där vi kan förbättra metodutvecklingen för breddad rekrytering och breddat deltagande. Det viktiga är att vi på Södertörns högskola skapar förutsättningar för att ta sig igenom utbildningen, säger Sofia Ågren.

 

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-06-18