Student

Samverka för fortbildning och kompetensutveckling

Utveckla din verksamhet med oss!

Uppdragsutbildning - kompetensutveckling utifrån era behov

Södertörns högskola erbjuder ett brett utbud av fort- och vidareutbildningar för yrkesverksamma i företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer. Hos oss kan ni kompetensutveckla er personal genom uppdragsutbildning inom de flesta ämnesområden som ingår i högskolans utbildnings- och forskningsprofil (samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap/teknik).

Innehåll, form och upplägg

En uppdragsutbildning kan omfatta alltifrån föreläsningar/seminarier och kortare kurser till längre ämnesspecifika kurser eller hela utbildningsprogram som ger högskolepoäng. Uppdragsutbildning kan antigen utgå från högskolans befintliga kurser (ca 230 st) och program (ca 70 st) eller skräddarsys avseende innehåll och form utifrån er organisations specifika behov och förutsättningar. Utbildningarna kan genomföras antingen i högskolans lokaler eller på en plats som uppdragsgivaren önskar och även anpassas i tiden så att det går att kombinera arbete och utbildning.

Uppdragsgivare och deltagare

Uppdragsutbildningar kan erbjudas till företag, myndigheter och organisationer (juridiska personer), men inte till privatpersoner (fysiska personer).

Utbildningarna är avsedda för personalutbildning men kan i vissa fall även genomföras av arbetsmarknadsskäl eller biståndspolitiska skäl. För de senare gäller att uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommunal myndighet, en svensk region eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från annat land inom EES.

Vid uppdragsutbildning är det uppdragsgivaren/arbetsgivaren som utser och bekostar deltagarna. Det innebär att deltagare i normala fall inte behöver uppvisa betyg eller andra intyg på förkunskaper för att antas till en uppdragsutbildning även om den är högskolepoänggivande.

Kontakta oss gärna för en diskussion om hur vi kan hjälpa till med era specifika behov av kompetensutveckling!

Dan-Anders Lidholm

uppdragsutbildning@sh.se

08-608 40 32

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-01-17