Student

SH Innovation

Har du en idé som du tror kan komma samhället till nytta? Har du ett forskningsresultat som du vill utveckla eller kommersialisera? Om du är forskare, student eller anställd på Södertörns högskola kan du få stöd av SH Innovation.

Stödet utgår från dig, dina förutsättningar och möjligheter. Du behöver inga förkunskaper. Du är välkommen att ta del av SH Innovation oavsett var i processen du är, från idé eller tidig utvecklingsfas till färdig produkt.

SH Innovation utvecklar nu innovationsstödet för sociala innovationer. Sociala innovationer syftar till att skapa nya kreativa och praktiska lösningar på komplexa sociala problem i samhället. Det kan till exempel handla om arbetsprocesser, organisationsmodeller eller nya sätt att använda teknik i sociala sammanhang. Sociala innovationer används i ideella och statliga organisationer, kommunala verksamheter och i kommersiella företag. Idag ser vi en ökad rörlighet mellan dessa samhällssektorer och även i gränslandet här finns användning för sociala innovationer.

SH Innovation kan ge stöd genom hela innovationsprocessen, kostnadsfritt, opartiskt och sekretessbelagt. Till exempel genom personlig rådgivning, workshops, event och tävlingar. Du kan få stöd med affärsutveckling, patent och juridik, finansiering och projektstöd samt:

  • Verifiering och utveckling av din idé
  • Hjälp med projektplanering och hur du kan bygga ett team
  • Finansiering, startbidrag för nyskapande idéer och hur du sen kan söka vidare

SH Innovation samarbetar med KTH Innovation och Drivhuset. Första steget är att boka ett möte med oss för att berätta om din idé eller ställa frågor. Det går också bra att mejla eller ringa.


Kontakt

Hur du går till väga beror på om du är student, medarbetare, forskare eller lärare på Södertörns högskola. Läs mer om hur du går vidare och tar kontakt med oss.

Studenter

På Drivhuset som ligger vid Flemingsberg campus får du som är student stöd och råd för att utveckla en innovation eller en affärsidé.

Forskare, lärare och anställda

På SH Innovation får du som forskare, lärare och anställd, stöd och råd för att utveckla en innovation. Boka ett möte:

Innovationsledare Johan Bornebusch
070-373 10 13
johan.bornebusch@sh.se

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-03-18