Student

Södertörns högskola i samhället

Södertörns högskola ligger i stadsdelen Flemingsberg, som samlar 16 000 invånare i bostadsområdena Grantorp och Visättra. Flemingsberg står inför en omfattande stadsutveckling och ska år 2050 utgöra en regional stadskärna och nod för arbetsplatser, service och kultur i södra Stockholm. Högskolan bidrar med forskningsbaserad kunskap till denna stads- och platsutveckling.

Höghusen i Flemingsberg

Är er organisation intresserad av att ta del av eller bidra till högskolans forskning? Kontakta Externa relationer på samverkan@sh.se så berättar vi mer!

Innovation Station Flemingsberg

Som en del av utvecklingen av Flemingsberg har Södertörns högskola startat Innovation Station, en mötesplats, inkubator och co-workingmiljö där studenter och forskare möter akademiska start-ups, lokala företag och närliggande kommuner.

Som företrädare för ett företag, en kommun eller annan organisation är du välkommen att samverka med både våra studenter och våra forskare, och även att besöka Innovation Stations olika evenemang.

Läs mer på Innovation Stations egen sida (öppnas i ny flik). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan i regionen

Södertörns högskola deltar som sagt som en viktig aktör i utvecklingen av Flemingsberg, men bidrar även med forskningsbaserad kunskap i utvecklingen av andra områden i södra Stockholm.

Formaliserad samverkan genom strategiska partnerskap

Södertörns högskola vill bidra till hållbar samhällsutveckling genom att bredda och fördjupa samverkan med region och kommuner. Genom att arbeta strategiskt och långsiktigt med samverkan inom områden där det finns stora samhällsutmaningar och där högskolan har stark forskning och utbildning, ökar möjligheterna till utveckling och genomslag.

Södertörns högskola och Botkyrka kommun har ett avtal om strategiskt partnerskap sedan november 2020. Högskolan och kommunen vill med partnerskapet arbeta långsiktigt och systematiskt med ömsesidigt relevanta områden, exempelvis trygghet och säkerhet, digital utveckling och arkeologi. Arbetet inom partnerskapet ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt.

Läs om exempel på det gemensamma arbetet här (öppnas i en ny flik).

Sedan 2021 finns ett samverkansavtal mellan Södertörns högskola och Huddinge kommun. Gemensamma intresseområden är till exempel skolsamverkan, kompetensförsörjning och digital utveckling. Högskolan och kommunen samverkar även på kulturområdet och driver inom partnerskapet ett gemensamt scenkonstresidens.

Det nyaste strategiska partnerskapet är det mellan Södertörns högskola och Stockholms stad. Det signerades 2022 och har för närvarande fokus på stadsdelen Skärholmen.

Områden som har identifierats som ömsesidigt relevanta är hållbar samhälls- och platsutveckling och medborgardialog, samverkan mellan socionomutbildningen och socialtjänsten samt arkeologi utifrån Skärholmens kulturmiljö.

Läs mer om forskning med och om Skärholmen här.

Övriga samverkansarenor där högskolan deltar

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling.

Fokus ligger på att verka för att öka anslagen till forskning och innovation, att samordna sektorsövergripande program och projekt och sprida forskningsresultat. Södertörns högskola bedriver forskning och utbildning med hög relevans för samhällsbyggnadsfrågor och ett samarbete med IQ Samhällsbyggnad ger tillgång till viktiga mötesplattformar, forskningsresultat och möjliga samarbetsparter inom sektorn.

Läs mer om IQ samhällsbyggnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barkarby Science är en samverkansarena för offentlig
sektor, akademi och näringsliv. Samverkan äger rum inom olika projekt och nätverk. Fokusområden är den attraktiva staden, den cirkulära staden, den klimatsmarta staden och framtidens mobilitet.

Läs mer om Barkarby Science Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-22