Student

Sommarhögskolan

Södertörns högskola brukar arrangera Sommarhögskola varje sommar i samarbete med några av Stockholms kommuner. Syftet är att ge högstadieelever ett smakprov på hur det är att plugga vidare efter gymnasiet. För många unga (speciellt från studieovana hem) känns det inte självklart att studera vidare på universitetsnivå, men Södertörns högskola vill visa att detta är en möjlighet som finns.

Södertörns högskola har arrangerat Sommarhögskola i samarbete med kommunerna sedan år 2010. Från varje kommun deltar ungefär 10 till 20 elever och totalt brukar cirka 40-50 elever vara med på Sommarhögskolan. Den hålls under ett par veckor i juni, då högskolans ordinarie undervisning har sommaruppehåll.

Eleverna går i årskurs 7 och är i åldrarna 13–14 år. Studenter och lärare från högskolan är engagerade i verksamheten: studenterna i egenskap av mentorer och lärarna genom sin yrkeskompetens.

Viktigt för elever från studieovana miljöer

Att börja plugga på högskola eller universitet kan kännas som ett stort eller främmande steg, framförallt för elever som kommer från studieovana miljöer. Sommarhögskolan är ett sätt för Södertörns högskola att göra detta steg mindre främmande, genom att låta eleverna prova på hur det kan vara att studera på en högskola. I förlängningen är det en demokratifråga, alla människor ska känna att de har möjlighet att kunna plugga vidare.

Sommarhögskolan är ett exempel på hur Södertörns högskola bidrar till en hållbar samhällsutveckling och medborgerlig bildning.

Kontakt

Har du frågor om Sommarhögskolan? Läs mer om hur du går vidare och tar kontakt med oss.

Elev

Om du som elev i högstadiet är intresserad av att anmäla dig till Sommarhögskolan ska du vända dig till din högstadieskola. För närvarande samarbetar vi med Järfälla och Sollentuna kommuner. Om din skola ligger i någon av dessa kommuner kontaktar du din lärare, som kan hjälpa dig vidare. Går du i en skola i någon annan kommun, se till att din rektor pratar med utbildningsförvaltningen vid din kommun.

Anställd på högstadieskola

Jobbar du på en högstadieskola och vill komma i kontakt med oss? Hör av dig till Suzanne Frölén Harrington, projektledare för Sommarhögskolan: suzanne.frolen.harrington@sh.se

Anställd på en kommun

Är du intresserad av att samverka med oss? Hör av dig till Suzanne Frölén Harrington, projektledare för Sommarhögskolan: suzanne.frolen.harrington@sh.se

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-28