Prövningar av examenstillstånd

Här finns kort information om hur ansökan om examenstillstånd för olika utbildningsnivåer sker. Det går även härifrån att nå information om UKÄ:s samtliga beslut om examenstillstånd.

Högskolan har inom ramen för högskolans generella examenstillstånd, rätt att besluta om inrättande gällande utbildning på kandidatnivå och magisternivå. Högskolan har även möjlighet att besluta om inrättande på masternivå och forskarnivå inom de områden UKÄ gett högskolan tillstånd för. Samtliga dessa beslut tas av Fakultetsnämnden. I övrigt ställs ansökan till UKÄlänk till annan webbplats. Ansökan bereds av Fakultetsnämnden och beslut tas av rektor.

Via den här länken nås samtliga UKÄ:s och tidigare Högskoleverkets beslut om examenstillstånd.länk till annan webbplats