Kurs i Intern miljörevision

Södertörns högskola erbjuder en kurs i Intern miljörevision som omfattar 1.5 högskolepoäng för miljörevisorer inom statliga myndigheter. Här hittar du information om kursen och hur du anmäler dig.

Södertörns högskola och Institutionen för samhällsvetenskaper arrangerar återigen en tredagarsutbildning för interna miljörevisorer inom statliga myndigheter - enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, ISO14001 och EMAS II . Utbildningen ges som en uppdragsutbildning och vänder sig i första hand till personer som ska utföra interna miljörevisioner vid statliga myndigheter och andra som behöver en
djupare kunskap i hur intern miljörevision ska bedrivas.

Intern miljörevision 1.5 högskolepoäng

Målet med utbildningen är att deltagarna efter utbildning ska
kunna fungera som interna miljörevisorer vid en statlig myndighet. Efter godkänd kurs utfärdas kursintyg. För godkänt resultat krävs: deltagande i samtliga moment, aktivt deltagande vid övningsrevision och rapportskrivning, samt godkänt på ett avslutande prov. Deltagarna får kursintyg och 1,5 högskolepoäng efter genomförd kurs.

Förkunskaper

Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om
miljöledningssystem samt ett allmänt miljökunnande.

Nästa kurstillfälle

6 – 8/10, 2021 (digitalt)

Övrig information

Kostnad: 8 000 kr (exklusive moms) för tre dagars utbildning, inkluderande dokumentation. Vid många deltagare kan priset komma att sänkas.

Vid avbokning gäller följande:

50 % av kostnaden om avbokning sker tidigare än två veckor före kursstart. Senare än två veckor debiteras 100 % av kostnaden (möjligen med undantag av läkarintyg och liknande skäl).

Utbildningens innehåll hösten 2021

Dag 1:

  • Introduktion till miljöledningssystem enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, IS014000 och EMAS.
  • Hur byggs miljöledningssystemet upp?
  • När kommer den interna miljörevisorn in?
  • Etiska regler för interna miljörevisorer.
  • Vi diskuterar också miljörevisionens betydelse för myndighetens hållbarhetsarbete.

Dag 2:

Introduktion till miljölagstiftningen.

Förmiddagen ägnas åt genomgång av miljöbalken, förordningar och föreskrifter som beror myndigheter samt gruppövningar.

Eftermiddagspasset innehåller två delar:

  • Den första delen ägnas åt tillämpningsfrågor och praktiska övningar: "Hur kan en myndighet identifiera och efterleva tillämplig miljölagstiftning?".
  • Metodik för interna miljörevisioner samt förberedelser inför miljörevision.

Dag 3:

  • Planering inför miljörevision samt formulering av inledande frågor. Deltagarna genomför en övningsrevision. Diskussion om vad en revisionsrapport skall innehålla och hur information från övningsrevisionen struktureras.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att deltagarna efter utbildning ska kunna fungera som interna miljörevisorer vid en statlig myndighet. Efter godkänd kurs utfärdas kursintyg.

För godkänt resultat krävs: deltagande i samtliga moment, aktivt deltagande vid övningsrevision och rapportskrivning, samt godkänt på ett avslutande prov. Deltagarna får kursintyg och 1,5 högskolepoäng efter genomförd kurs.

Personnummer är obligatoriskt om du vill ha högskolepoäng registrerade

Kontaktperson:

Sabine Walter
Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola
E-post: sabine.walter@sh.se