Nätverk och samarbeten

Södertörns högskola ingår i flera nätverk och samarbeten kopplat till hållbar utveckling.

Sustainable Development Solutions Network Northern Europe (SDSN NE)

Södertörns högskola är sedan mars 2016 med i nätverket Sustainable Development Solutions Network Northern Europe (SDSN NE) som är ett regionalt nätverk för Norra Europa och del av det globala nätverket SDSN. Syftet med nätverket är att mobilisera global vetenskaplig och teknisk expertis för att främja praktisk problemlösning för hållbar utveckling.

SDSN Northern Europe

Sustainable Development Solutions Network Northern Europe (SDSN NE) lanserades i februari 2016 i Göteborg som ett regionalt nätverk i det globala nätverket SDSN för att stödja de nordiska kunskapsinstitutionerna med implementeringen av åtgärder för att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Centrum för miljö och hållbarhet (GMV) vid Göteborgs universitet och Chalmers är värd för SDSN Northern Europe.

Läs mer om SDSN Northern Europe på deras hemsida (öppnas i ny flik). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Organisation Globala SDSN

Organisationen och styrningen av SDSN syftar till att möjliggöra att ett stort antal ledare från alla regioner, och med olika bakgrund deltar i utvecklingen av nätverket, samtidigt som man garanterar effektiva strukturer för beslutsfattande och ansvarsskyldighet.

SDSNs Leadership Council fungerar som styrelse. En mindre verkställande kommitté övervakar ekonomiska, programmatiska och andra operativa frågor. Tolv tematiska nätverk med experter från hela världen leder det tekniska arbetet i SDSN. Medlemmarna i SDSN kan delta i nationella eller regionala SDSNs. En liten akademisk kommitté arbetar med frågor som rör utbildning och utformning av kursplaner.

Syfte med nätverket

Initiativet syftar till att mobilisera global vetenskaplig och teknisk expertis för att främja praktisk problemlösning för hållbar utveckling. Det inbegriper utformning och genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDGs). Nätverket stödjer genomförandet av SDGs på lokal, nationell och global skala.

Nätverket strävar efter att påskynda ett gemensamt lärande och bidra till att övervinna uppdelningen mellan tekniskt och politiskt arbete genom att främja integrerade strategier för att sammankoppla världens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Nätverket har ett nära samarbete med FN-organ, multilaterala finansinstitut, den privata sektorn och det civila samhället.

SDG Academy

SDSN ger via SDG Academy gratiskurser för studenter runt om i världen. SDS Academy beskrivs som en öppen onlineutbildningsplattform. Kurserna behandlar olika områden av hållbar utveckling med framstående forskare från hela världen.

Läs mer om SDG Academy på deras hemsida (öppnas i ny flik). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson vid Södertörns högskola för SDSN NE

Björn Hassler
Professor i miljövetenskap, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Intressefält: Mål 4: Quality Education.

E-post: bjorn.hassler@sh.se

Ranjula Bali Swain
Professor of Economics, Institutionen för samhällsvetenskaper. Intressefält: Mål 3: Gender, Human Rights, and Social Inclusion. Mål 11: Redefining the Role of Business for Sustainable Development.

E-post: ranjula.bali@sh.se

Nätverket Högre utbildning för hållbar utveckling, HU2

Södertörns högskola har flera medlemmar i nätverket Högre utbildning för Hållbar utveckling (HU2 ) var målsättning är att integrera hållbar utveckling i högre utbildning.

Nätverket HU2 startades 2005 och vänder sig till intresserade personer inom universitet och högskolor samt myndigheter, verk och nationella studentorganisationer. Nätverkets målsättning är att integrera hållbar utveckling i den högre utbildningen. Våren 2015 bestod nätverket av ca 130 medlemmar.

Medlemskap och kontakt

HU2 är ett nätverk helt utan kostnad för deltagare. Idén är att de som vill kan anmäla sig och delta på de saker som de är intresserade av. HU2 försöker dra ihop ett möte per halvår i någon sorts stafett där de tar in förslag under varje möte vart de skall vara och vad vi skall diskutera under nästa möte.

Anmäl ditt intresse att delta i nätverkets arbete genom att skicka in namn och e-postadress till ny@hu2.se

Välkommen till ett spännande nätverksarbete!

Läs mer om HU2 och nästa nätverksträff på nätverkets hemsida (öppnas i ny flik). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nätverket Interna miljörevisorer i staten

Södertörns högskolas interna miljörevisorer tog initiativet till att grunda nätverket Interna miljörevisorer. Nätverket har idag över 100 deltagare från hela Sverige. Syftet med nätverket är att ge statligt anställda interna miljörevisorer möjligheten att utbyta erfarenheter, skaffa mer kunskap och utveckla sina färdigheter i arbetet som intern miljörevisor.

Nätverket Interna miljörevisorer i staten bildades hösten 2011 som ett landsomfattande nätverk. Nätverket är ett resultat av en önskan bland nya interna miljörevisorer vid Södertörns högskola om att utbyta erfarenheter kring intern miljörevision i enlighet med förordning 2009:907.

Ett första steg blev att skapa forumet "Intern miljörevision inom statliga myndigheter" på Facebook. Därför arrangerades en nätverksträff för interna miljörevisorer i mars 2012 vid Södertörns högskola.

Under nätverksträffen, där 60 personer från norr till söder i Sverige samt med en mängd arbetsuppdrag som miljöchefer, revisionsledare, miljösamordnare med flera deltog, formades idéer om nätverkets innehåll och funktion.

Nätverket idag

Nätverket har idag runt 100 deltagare från hela Sverige. Nätverkets syfte är att fungera som en form av idé-, inspirations- och kunskapsutbytande bank för interna miljörevisorer och liknande inom myndigheter. Nätverket är öppet för de myndigheter och företag som önskar medverka. Vi ser det som att kunskapsutbyte inom miljöområdet alltid vinner på att samarbeta brett och det bestämdes därför på första nätverksträffen att detta nätverk kan innefatta olika slags verksamheter.

Som deltagare ges möjligheten att utbyta erfarenheter, skaffa sig mer kunskap och utveckla sina färdigheter i arbetet som interna miljörevisorer.

Delta i nätverket

Önskar du medverka i nätverket för interna miljörevisorer vänligen kontakta Sabine Walter. E-post: sabine.walter@sh.se

Deltagande innebär att ditt namn, arbetstitel, kontaktuppgifter samt myndigheten/företaget du arbetar vid finns samlad på den nätverkslista som övriga deltagande har tillgång till. Det innebär även att du inbjuds att delta i kommande nätversträffar platsbunden och/eller digital form.

Nätverksträffar

Det finns ingen ledande myndighet som har huvudansvaret för nätverket utan det drivs av aktiviteten från de deltagande. På de två nätverksträffar som hittills ägt rum har ansvarig/ansvariga för träffen varit den/de interna miljörevisorer som arbetar på respektive myndighet som önskat bjuda in.

Om du har intresse av att stå värd för en kommande nätverksträff är du varmt välkommen att göra så. Ett tips kan vara att skicka ut en intresseanmälan till deltagarna på nätverkslistan och berätta om planerna när du känner dig redo.

Nätverksträffarna skall ses som en öppen form där den som önskar och har möjlighet kan bjuda in till nästkommande träff. Träffarna bör samtidigt vara av det mer opretentiösa slaget och fokusera på kunskapsutbyte etcetera. Det innebär att en nätverksträff inte behöver vara ett påkostat äventyr för en myndighet eller ett företag utan det viktiga är dess innehåll.

I mars 2012 skedde den första nätverksträffen för interna miljörevisorer i staten vid Södertörns högskola.

Den andra nätverksträffen ägde rum i maj 2012 vid Kungliga biblioteket, Stockholm.

Behöver du idéer och råd inför skapandet av en nätverksträff är du varmt välkommen att kontakta Sabine Walter vid Södertörns högskola som kan berätta lite om hur de interna miljörevisorerna vid Södertörns högskola gick tillväga i planerings- och utförandefasen.

Varmt välkommen!

Sabine Walter
Intern miljörevisor vid Södertörns högskola