Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Kurs- och utbildningsplaner

I kurs- och utbildningsplanerna får du information om utbildningarnas innehåll och upplägg och ser vad som förväntas av dig som student, samt vad du kan kräva av högskolan.  

Södertörns högskola rekommenderar att du som student tar del av kurs- och utbildningsplanerna eftersom du då får god kännedom om vad som gäller för just din kurs eller ditt program. Kurs- och utbildningsplanerna är också viktiga redskap i högskolans arbete med kvalitetsgranskning och tillsyn över utbildningarna. Därför är det viktigt att du meddelar ansvariga om du skulle uppleva att planerna inte följs.

Enligt högskoleförordningen ska samtliga kurser ha en kursplan och samtliga program en utbildningsplan. Även kurser inom ett program ska ha kursplaner. Planerna granskas och fastställs av högskolans fakultetsnämnd efter förslag från ämnes- respektive programstyrelse.

Kursplaner

Kursplaner är de dokument som styr innehållet i en kurs, bland annat vilken behörighet som krävs, vilka mål som ska uppnås, kursens litteratur, vilka examinationsformer som används och vilka betygsalternativ som finns. Planerna används bland annat som underlag vid tillgodoräknande.

Utbildningsplaner

En utbildningsplan är mer övergripande än en kursplan, men även här finns information om behörighet och uppställda lärandemål. I planen finns en kort beskrivning av programmets upplägg och vilka kurser som ingår. Här framgår bland annat också vilken examen avslutade studier inom programmet ger och möjliga områden att arbeta inom efter examen.

Lärandemål för samtliga program och kurser ska utgå från de nationella mål som finns i Högskoleförordningens (HF) bilaga 2, examensordningen.

Hitta kurs- och utbildningsplaner

Nedan finns länkar till söksidor för högskolans kurs- och utbildningsplaner. Om planen inte finns här kan det bero på att den ännu inte är fastställd av fakultetsnämnden. Kursplaner som är fastställda från och med 2003 och utbildningsplaner från och med hösten 2007 finns att hitta här. För planer som är fastställda tidigare kontaktar du respektive ämnes eller programs utbildningsexpedition.