About us / Centres

CBEES

Graphic element for CBEES - the Centre for Baltic and East European StudiesThe Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) is tasked with stimulating, coordinating and developing Södertörn University’s research and doctoral education. It has a particular focus on studies of the Baltic Sea region and Eastern Europe and conducts its own research.

Since it was founded in 2005, CBEES has become a strong and thriving multidisciplinary research environment. The centre is a hub for cooperation throughout the Baltic Sea region and Eastern Europe, organising international conferences, seminars and workshops. The researchers’ expertise is in demand both within academia and in public debate. Research in the area is reflected in the international Baltic Worlds journal.

Many international visiting researchers have passed through the centre of the years, and more than 90 doctoral students have studied at BEEGS, the Baltic and East European Graduate School.

Platonov: Revolution och Existens

(Symposium on the Russian Soviet writer Andrei Platonov to be held at CBEES on 13 February 2014. Please do no forget to sign up no later than on 5 February 2014. Language: Swedish)

Platonovsymposiet hålls på Södertörns högskola torsdagen den 13 februari 2014 i CBEES seminarierum MA 796 mellan kl. 9.30 och 17.00.

Vi inbjuder dig till att delta i ett endagssymposium ägnat åt den ryske sovjetiske författaren Andrej Platonov inom ramarna för projektet Loss of Grounds as Common Grounds och i samband med CBEES, Centre for Baltic and East European Studies. Symposiet är ämnat att forma ett möte mellan forskare, författare, kritiker och översättare där vi samtalar kring Platonovs tankar och verk.

Medverkande:

Magnus Florin, författare och chefsdramaturg vid Dramaten
Stefan Jonsson, professor på REMESO vid Linköpings universitet, författare och kritiker
Tora Lane, projektforskare vid CBEES
Marcia sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns högskola
Irina Sandomirskaja, professor i kulturteori vid Södertörns högskola
Gustav Strandberg, doktorand i filosofi vid Södertörns högskola
Kajsa Öberg Lindsten, översättare av Platonov och kritiker

Medverkande samtalande kommer också att vara prof. i polsk litteratur Leonard Neuger och författare och kritiker Maria Zennström.

Program:

9:30-10:00 Kaffe och samling

10:00-10:10 Tora Lane: Välkommen

10:10-10:50 Kajsa Öberg Lindsten: Att tala platonovska på svenska

10:50-11:30 Irina Sandomirskaja: Den oändliga världen och den oåterkalleliga människan: det allmännas och det enskildas ekonomi i Platonovs Lyckliga Moskva

11:30-12:00 Diskussion

12:00-13:00 Lunch

13:00 - 13:40 Stefan Jonsson: Subalternernas utopi. Andrej Platonov och den instinktiva kommunismen

13:40-14:20 Gustav Strandberg: Förfrämligandet som utopi

14:20-14:50 Kaffe

14:50-15:20 Magnus Florin: Om Grundgropen

15:20-16:00 Tora Lane: Själen innan käket: Om Dzjan

16:10-16:40 Marcia Sá Cavalcante Schuback: Reflektioner om Platonov

16:40-17:00 Avslutande samtal

Språk: svenska

Meddela Tora Lane, via e-post tora.lane@sh.se senast den 5 februari om du vill delta.
Antalet platser är begränsat.